Her finner du kalkulatoren: Beregn hva du betaler i skatter og avgifter i 2020

Hjelp til skatte- og avgiftskalkulatoren

Selv om du ikke vet eksakt hva du forbruker, gir kalkulatoren deg likevel en meget god pekepinn på det totale skatte- og avgiftsnivået. De forhåndsutfylte tallene gjelder for en enslig person.

Siden det er så mange avgifter vi må betale, blir det også en del felter å fylle ut i kalkulatoren.

Kalkulatoren er altså delt inn i fire deler:

Hovedtall
Her legger du inn opplysninger om deg, og som inntekter og andre fradrag.

Skattene og avgiftene regnes i prosent av den inntekten du legger inn.

I den nedre delen ser du hovedtallene for hvor mye du betaler i totale skatter og avgifter i kroner, og i prosent av inntekten.

Hovedtallene hentes også fra Bilkostnader og Utgifter.

Bilkostnader
Her legger du inn alle kostnader forbundet med å eie en eller to biler.

Også her ser du hovedtallene for hvor mye du betaler i skatter og avgifter i nederste del.

Utgifter
Her legges du inn en rekke forskjellige utgiftsarter som:

  • Alkoholholdige drikkevarer
  • Tobakk
  • Søtvarer
  • Boligrelaterte kostnader
  • Flyreiser
  • Diverse utgifter

Skatte- og avgiftsoversikt
Her ser du en detaljert oversikt over hvilke skatter og avgifter du betaler.

Se ellers på forklaringen for grundigere hjelp til utfylling.

Disponibelt beløp
Aller nederst finner du en linje som heter «Disponibelt». Dette er det du skal ha igjen til renter, avdrag og sparing. Dette er en kontroll slik at du ikke legger inn for høyt kjøp av varer og tjenester. Hvis du for eksempel legger inn mye mer enn du tjener, vil det heller ikke bli noen mening i å regne skatter og avgifter i prosent av lønn.

Se også:

Avgifter
Her får du en oversikt over alle avgifter som staten krever inn.

Skatteprosenter på lønnsinntekt
Så mye betaler man i skatt på forskjellige inntektstrinn.

Omregistrering av bil
Her finner du satsene for omregistrering av bil. De trenger du hvis du kjøper en ny bruktbil.

Kalkulatorer:

Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.

Lynbudsjettkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du meget raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett. Kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.