Her finner du kalkulatoren: Beregn hva en renteendring betyr

Om renteendrings-kalkulatoren

Legg inn beløpet du har i lån, gammel og ny rente, så regner kalkulatoren ut hvor mye dette betyr månedlig. Termingebyret må legges inn for at den effektive renten skal regnes ut riktig.

På serielån og avdragsfrie lån vil terminbeløpet endre seg like mye som renteendringen. I et serielån er avdragsdelen uavhengig av rentedelen.

På annuitetslån vil endringene i terminbeløpet bli litt lavere enn renteendringen, fordi en renteendring gir en liten forskyvning mellom rente- og avdragsdelen.

I et annuitetslån skal summen av renter og avdrag være konstant. Derfor vil en endring i renten også påvirke avdragsdelen.

Du kan beregne effekten av dette i kalkulatoren Annuitetslån og renteendring.

Se også:

Rente- og lønnsendringskalkulator
Kalkulatoren viser hvilken effekt rente- og lønnsendringer har på den disponible inntekten din.

Konsekvensberegninger for privatøkonomien
Kalkulatoren beregner hva forskjellige typer endringer betyr for din privatøkonomi. Du kan blant annet se på endringer i lønn, rente, energipriser, og størrelse på lån.

Fremtidsøkonomikalkulator
Med denne kalkulatoren kan du blant annet se hvordan spådommer om den økonomiske utviklingen vil slå ut for deg i de nærmeste årene. Spådommene er hentet fra SSB.