Her finner du boligformuekalkulatoren.

Om boligformuekalkulatoren

Alle tall du legger inn skal være i dagens pengeverdi. Legg i den verdien på boligen du har i dag, eller fra den tiden du vil starte. Samtidig legger du inn gjelden du har på boligen.

Deretter må du forutsette den langsiktige veksten i boligpriser og inflasjon. Det er svært rimelig å anta at boligprisene minst vil vokse i takt med lønnsøkningen. Den ligger derfor anslått til 3,0 prosent. Inflasjonen er forhåndsinnlagt med 2,0 prosent.

Nye boligkjøp
I kalkulatoren kan du øke verdien av det du setter i boligmarkedet to ganger (kjøpe dyrere bolig). Samtidig legger du inn hvor mange år frem i tid det er til du gjør nye kjøp.

Her kan du også legge inn tilleggskostnader ved kjøp. Disse tilleggskostnadene kan være dokumentavgift, oppussing ol. Poenget er at det alltid vil være en del ekstrakostnader i forbindelse med kjøp. Tallene skal være i dagens pengeverdi.

Vedlikehold av bolig
For at det skal bli realistisk at boligen stiger i verdi, må du også sette av penger til løpende vedlikehold. I praksis er det gjerne slik at vedlikeholdet skjer med visse mellomrom. Her kan du sette av et beløp til vedlikehold inntil 6 ganger. Beløpet settes av som en prosent av boligverdien. Tallene skal være i dagens pengeverdi.

Nedbetaling av lån
Her legger du inn antall tusen kroner du vil betale i avdrag (ikke renter) hver måned. Dette kan du gjøre i tre forskjellige perioder. Tallene skal være i dagens pengeverdi.

Boligverdier
Her får du opp tre verdier i løpende kroner i det året du er 67 år. Dette er boligverdien, gjelden og egenkapitalen (boligverdi minus gjeld). Det nederste tallet er hva egenkapitalen er uttrykt i dagens kroner, som kan være mye mindre enn egenkapitalen i løpende kroner. Hvis det er 30 år til du er 67 år, er også pengeverdien det året mye mindre enn i dag.

Se også:

Hva bestemmer boligprisene
Gjennomgang av hvilke elementer som spiller inn på boligprisene.

Kalkulatorer:

Boligresultatkalkulator
Slik regner du ut gevinsten eller tap ved et boligsalg.

Boligprisutvikling
Med denne kalkulatoren kan du beregne gjennomsnittlig prisutvikling på boliger i forskjellige distrikter av landet.