I over ti år kjempet forretningsmannen Berge Gerdt Larsen mot staten og skattemyndighetene for å bli renvasket i en enorm skatteskatt med røtter tilbake til årtusenskiftet.

I 2013 ble Larsen dømt til flere års fengsel for økonomisk utroskap og skattesvik i Bergen tingrett. Tre år senere ble han blankt frifunnet av Gulating lagmannsrett.

I etterkant gikk bergenseren til søksmål mot staten og fikk 36 millioner kroner i erstatning, ifølge BT. Nå trekker han igjen staten for retten, og krever rekordhøye 900 millioner kroner i erstatning, skriver Kapital.

Rekordhøyt krav

Investoren sprenger dermed alle tidligere rekorder for krav om økonomisk erstatning etter straffeforfølgning.

Giganttapet tilskriver seg det Larsen mener er tapte inntekter og formuestap i perioden fra siktelse til frikjennelse og fremtidige inntektstap frem til pensjonsalder på 70 år i 2022.

Ifølge Kapital mener Larsen at hans faktiske økonomiske tap er enda mye høyere enn det han nå krever erstattet:

- Det kreves dekket både oppebåret tap og tap i fremtidig inntekt/formue frem til pensjonsalder. Det totale inntekts- og formuestapet – det vil si det tapet som Larsen personlig har lidt som følge av den uberettigede straffeforfølgningen – er beregnet til rundt 1,7 milliarder kroner, sier Larsens advokat Eirik Øverland til Kapital.

Advokaten argumenterer med at Larsens omdømmetap oppstod umiddelbart etter at saken ble kjent. Da skal Larsen også ha mistet «den tilliten i markedet som er avgjørende for å kunne drive som forretningsutvikler, investor og kapitalforvalter, og også for å ha styreposisjoner og være rådgiver».

I begynnelsen av mai sendte Larsen kravet til Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter. Saken vil bli behandlet av Statens sivilrettsforvaltning. Hvis Larsens krav ikke fører frem, havner striden trolig i retten.

Statens sivilrettsforvaltning opplyser til Kapital at de ikke kan kommentere saken.

Lang straffesak

Den tidligere styrelederen og hovedaksjonæren i oljeselskapet DNO, ble tiltalt i 2010 for til sammen 17 overtredelser, deriblant grovt skattesvik og brudd på ligningsloven.

Nettavisen har tidligere skrevet at påtalemyndigheten mente at Larsen hadde tappet selskapet Larsen Oil & Gas for over 20 millioner kroner.

Det skal han ha gjort ved å selge aksjer til underpris. Ifølge den omfattende tiltalen hadde Larsen en skjult utenlandsformue på minst 645 millioner kroner.

Larsen ble dømt til fem års fengsel, hvorav halvparten ble gjort betinget i tingretten. Men han ble blankt frifunnet da ankesaken ble behandlet i Gulating lagmannsrett i 2016.

Da hadde politiet etterforsket bergenseren siden midten av 2000-tallet.