*Nettavisen* Økonomi.

«Berit» kostet 275 millioner

Foto: Roald, Berit (Scanpix)

Skadeomfanget er størst i nord.

12.12.11 21:32

- Naturskadeerstatningene etter uværet «Berit» anslås nå til om lag 275 millioner kroner. Skadeomfanget er størst i Nordland, opplyser kommunikasjonssjef Tonje Westby i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) i en melding.

FNO administrerer Norsk Naturskadepool, hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer.

Det er for tidlig å fastlå hva det endelige erstatningsbeløpet blir etter uværet «Berit», men Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) anslår at totalsummen blir rundt 275 millioner og antall skademeldinger 2500. Takseringsarbeidet pågår for fullt, og skademeldinger kommer fortsatt inn til skadeforsikringsselskapene.

I tillegg til tallene fra naturskadeforsikringen, som dekker bygningsskader og løsøre, kommer utbetalinger fra øvrige forsikringer utover det som dekkes av poolen, f.eks. dekning av redningsutgifter, avbruddstap, bil- og båtskader. Statens naturskadefond har erstatninger som følge av skader på private bruer, veier og annen infrastruktur.

- Det ser ut til at det er flest næringseiendommer som har blitt skadet av uværet, men det er også mange skader på naust, brygger og fritidshus, sier Tonje Westby i meldingen.

Alle med brannforsikring
Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

- Norge har i mange år vært forskånet for store naturskader, sier Westby i meldingen. Av naturskader i Norge er det mest flom og stormskader.

Den siste store flommen var på Østlandet i 1995 og forårsaket 6900 skader og rundt 940 millioner kroner i erstatninger. I tillegg til flommen i 1995 hadde vi nyttårsstormen på Nord-Vestlandet i 1992 som ga 33 000 skader og 1,3 milliarder kroner i erstatninger.

Med klimaendringer er det sannsynlig at vi vil se mer ekstremvær og dermed flere naturskadehendelser i årene fremover.

Lovpålagt
Den norske naturskadeforsikringen er en lovpålagt forsikringsordning. Alle som tegner brannforsikring på eiendom og innbo har dermed også en naturskadedekning. Maksimal erstatningsramme for en naturskadehendelse er 12,5 milliarder kroner.

Lik premie for alle
Premien som alle må betale er lik uansett om du bor i en høyblokk i Oslo eller i et flom-, vind- eller rasutsatt område på Vestlandet.Naturskadepremien er for tiden 0,08 promille av brannforsikringssummen. Eksempelvis vil eieren av en bolig som er forsikret for 2 millioner kroner betale 160 kroner i naturskadedekning.

Statens naturskadefond
Skader på privat eiendom som ikke kan forsikres kan søkes dekket gjennom Statens naturskadefond (veier, bruer, jord, skog).

Ut ifra en prognose på totale erstatninger på 275 millioner og 2500 skademeldinger har FNO foretatt en foreløpig fylkesvis beregning:

Klikk på bildet for å forstørre.

Periode: 25.11.2011 - 07.12.2011 Kilde: FNO - naturskadestatistikk

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.