Under NRKs partilederdebatt 16. august viste programleder Fredrik Solvang til en upublisert rapport. MDG-leder Une Bastholm ble konfrontert med at rapporten, fra energi-analyseselskapet Rystad Energy, viste at et ensidig norsk oljekutt ikke ville få den effekten hun selv hevdet.

Bastholm argumenterte selv med å vise til forskning publisert av SSB. NRK har i etterkant fått kritikk for å benytte upublisert materiale som faktagrunnlag i en debatt, og for ikke å opplyse i sendingen at rapporten var bestilt av Norsk olje og gass, interesseorganisasjonen for oljeindustrien.

Les også: Kutt i norsk oljeeksport er helt sikkert rådyrt - mens klimaeffekten er tvilsom

MDG-profil Lan Marie Berg tenner på alle plugger av hendelsen, og kommer nå med massiv kritikk av hva hun mener er et utidig samrøre mellom politikere og olje-lobbyister.

- Nordmenn kan vente seg mer propaganda fra de tunge næringsinteresser som vil fortsette å tjene penger på å ødelegge planeten. Selv om alle vet at det er kull, olje og gass som skaper klimakrisa, dundrer oljelobbyen videre med sine løgner om at norsk olje liksom skal være et unntak. Jeg frykter at oljelobbyen blir stadig mer desperat og kommer til drive en skitten valgkamp for å forsvare sine privilegier, sier Berg til Nettavisen.

- Sprer feilaktig propaganda

Berg, som er Oslos førstekandidat for MDG i stortingsvalget, mener episoden i NRK illustrerer at oljenæringen, som hun konsekvent omtaler som «oljelobbyen», har total makt over norske politikere:

- Vi har allerede sett hvordan oljelobbyen har bestilt en rapport som angivelig viser at oljestans ikke har noen klimaeffekt, til tross for at en rekke uavhengige forskere har gått klart ut og sagt at kutt i oljeproduksjonen er rimeligere enn mange andre klimatiltak Norge kan gjennomføre.

Berg sier hun nå frykter en intens aktivitet fra oljenæringen som innebærer feilinformasjon ut til folket.

- Vi trenger større oppmerksomhet rundt den store penge- og påvirkningsmakta til oljelobbyen. Jeg har ikke sett fagfellevurdert forskning som sier at mindre oljeproduksjon i Norge ikke bidrar til kutt i globale utslipp.

Som kjent mener Berg og MDG at klimakrisen ikke kan løses med mindre vi raskt slutter å lete etter og produsere olje og gass.

- Det er ikke greit at oljebransjens lobbyister fortsetter å spre feilaktig propaganda om olje og klimakrisa, og får så stor definisjonsmakt på regjeringens politikk. Regjeringen presterer å legge fram en klimamelding med et hovedmål om å produsere olje og gass i et langsiktig perspektiv. Det er absurd, siden det er olje og gass sammen med kull som skaper klimakrisa, sier Berg.

- Få har sett på effekten

Norsk olje og gass avviser at rapporten er bestilt for å drive valgkamp:

- Det har vært få fagmiljøer som har sett på effekten av kutt i produksjon av olje og gass i Norge for klimagassutslippene globalt, og det er bakgrunnen for at vi har bestilt en rapport fra Rystad Energy for å se på dette. Vi skulle gjerne ønske at vi hadde den tidligere, men vi ser frem til å få rapporten og håper at dyktige fagmiljøer i SSB, Rystad og andre aktører vil være med på å diskutere denne viktige problemstillingen, sier Maria Barstad Sanner, kommunikasjonsleder for næringspolitikk i Norsk olje og gass.

Til tross for egen bakgrunn fra Høyre, i likhet med direktør og eks-statsråd Anniken Hauglie, mener Sanner at Berg kraftig overdriver organisasjonens politiske påvirkningskraft:

- Norsk olje og gass er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Politikk og kommunikasjon er en liten, men viktig del av det arbeidet vi gjør. Da snakker vi med politikere på vegne av våre medlemmer, slik veldig mange andre organisasjoner gjør. Vi er opptatt av å være saklige i vår kommunikasjon med medier, politikere og andre aktører. Så er Lan Marie Berg er uenig i mye av det arbeidet, og løsningene som næringen har. Men for oss er det viktig å få frem at i vår næring jobber det over 200. 000 mennesker.

Les også: Han har forsket på oljeleting i 35 år og vil ha slutt på norsk oljeleting umiddelbart: - Dårlig butikk og dårlig etikk

- Dypt udemokratisk

- Oljeindustrien er Norges største klimaforurenser. Likevel får den store skattegaver, subsidieres med milliardbeløp, og får lov til å lete etter stadig mer olje og gass til tross for advarslene fra klimavitenskapen. I tillegg til å være klimafiendtlig er det dypt udemokratisk, sier MDG-eren.

- Hva er feil med at Fredrik Solvang viser til en faganalyse som gir et annet bilde av virkeligheten enn forskning dere selv trekker fram? Det er en vanlig journalistisk fremgangsmåte?

- Nei, det er uvanlig at en partileder blir avbrutt i en partilederdebatt, og konfrontert med en upublisert rapport som i tillegg viser seg å være bestilt av Norges største industrilobby. Det er også stor forskjell på fagfellevurdert forskning, og rapporter bestilt av lobbyorganisasjoner som Norsk olje og gass.

- Hvordan driver oljelobbyen sin valgkamp, mener du? Hva er galt med at representanter for landets største industri forsøker å påvirke sine egne rammebetingelser?

- På NRKs Debatten ble det tydelig at Norsk olje og gass hadde planlagt å slippe en rapport rett før valget for å forsøke å påvirke oljedebatten. I tillegg vet vi at oljelobbyen og oljeselskapene bruker store pengebeløp på reklame og propaganda, som har som formål å påvirke nordmenn til å la dem pumpe opp olje og tjene penger på klimaødeleggelse så lenge som mulig.

Berg mener oljelobbyen har enorm innflytelse på politikken og trekker fram skatteordningen som kom i 2020 som et eksempel:

- Det kanskje drøyeste eksemplet er hvordan oljelobbyen i fjor presset gjennom en gigantisk skattegave fra fellesskapets kasse til sin egen bransje gjennom den såkalte oljeskattepakka. Det har gjort at vi har fått rundt 100 milliarder mer investeringer i olje enn det vi ellers ville skjedd. Samtidig ser vi at andre land rundt oss har brukt koronakrisa til å sette fart på grønn omstilling. Det er ikke til å tro.

Les også: Dette er ikke skremselspropaganda, Frp. Det er virkeligheten

- Har sikret mange arbeidsplasser

Norsk olje og gass svarer slik på Bergs påstand om en skattegavepakke:

- Det kan være lett å glemme hvor alvorlig situasjonen var mars 2020. De midlertidige skatteendringene for petroleumsindustrien har fjernet koronausikkerhet og har virket slik de var tiltenkt. Mange arbeidsplasser er sikret, og prosjekter som vil gi fellesskapet store inntekter gjennomføres i tråd med planene før koronakrisen.

- Vi ser også nå at norske olje- og oljeserviceselskap har kommet med en rekke grønne initiativer i løpet av 2020 og 2021. Jeg mener dette viser styrken i trepartssamarbeidet, når kriser treffer evner vi å jobbe sammen. Det er grunn til å rette en stor takk til det brede stortingsflertallet som i en svært krevende tid gikk sammen for å finne gode løsninger for å sikre arbeidsplasser i hele landet, sier Maria Barstad Sanner.

- Velgerne har gjennomskuet MDG for lengst

Klimakrisen er for alvorlig, utfordringene for mange, og tiden for knapp, til at vi skal bruke masse tid på anklager og fete overskrifter, mener olje. og energiminister Tina Bru (H):

- Dette utspillet fra Lan Marie Berg bekrefter nok en gang at Miljøpartiet de Grønne er best på å karikere motstanderen, og ikke like gode på politikk som faktisk løser klimakrisen. Folk flest skjønner at det ikke løser klimakrisen å stenge ned norsk oljeproduksjon. Velgerne har gjennomskuet dette for lengst. Det vi trenger nå er politikk som faktisk kutter utslipp, ikke utviklingen.

Utslippene i Norge har gått ned med Høyre i regjering, poengterer statsråden:

- Norske utslipp har ikke vært lavere siden 1993 og i mellomtiden har vi hatt en eventyrlig vekst i velstanden. Det viser at det er mulig å kutte utslipp uten at vi trenger å bli fattigere. Vi har forpliktet oss til å kutte utslippene med 50-55 % innen 2030 og vi har en plan for hvordan vi skal gjøre det. Den grønne omstillingen er i full gang, den skjer med Høyre i regjering og den skjer nå, sier Bru.

Ifølge statsråden må utslippene kuttes ved å gjøre det dyrere å forurense. Hun viser da til den forestående CO2-avgiften på 2000 kroner per tonn i 2030.

- Lan Marie Berg og MDG har bestemt seg for at de vil støtte en Ap-regjering med Senterpartiet på slep. Det er to partier som begge har sagt nei en slik økning. Heller enn å bruke tiden sin på å angripe dyktige folk i olje- og gassnæringen, kunne Berg forsøke å overbevise Ap og Sp om at vi trenger klimatiltak som virker.

- Det mest alvorlige med MDGs ensporede klimapolitikk som nå kun handler om å legge ned Norges største og viktigste industri, er at det skygger for andre og mye viktigere debatter. Fremtidens næringer er blant annet batteriproduksjon, havvind, hydrogen og karbonfangst- og lagring. Høyre har politikk for å løfte disse nye industriene frem, MDG har tomme slagord.

Les også: 143 år gammel bedrift med bønn til politikerne etter strømsjokk: – Skammelig

- Vanlig med bakgrunn fra politikk

- På linje med veldig mange andre organisasjoner bestiller Norsk olje og gass fra tid til annen utredninger fra ulike kompetansemiljøer, enten til internt bruk i næringen eller for å tilføre offentligheten økt kunnskap, sier Maria Barstad Sanner i Norsk olje og gass.

Arbeidet organisasjonen gjør er viktig inn i den grønne omstillingen, mener hun:

_ Norsk olje- og gassnæring bidrar med arbeidsplasser over hele landet og store inntekter til fellesskapet, samtidig som vi jobber med å redusere egne utslipp og teknologi som kan fjerne utslipp fra forbruk av olje og gass. Det vil være viktig inn i energiomstillingen.

Sanner avviser at det er spesielt negativt at mennesker med politisk bakgrunn jobber i eller for oljenæringen:

- I veldig mange organisasjoner jobber det mennesker med bakgrunn fra politikken. Det gjør at organisasjons- og næringsliv kan forstå politikken bedre og at politikken kan forstå næringslivet og andre organisasjoners arbeid bedre.

Sanner mener rapporten fra FNs klimapanel bekrefter hvor alvorlige klimaendringene er:

- Her må alle verdens land og sektorer bidra til å redusere klimagassutslippene, og det må skje raskt. Det blir en krevende oppgave. Norsk olje- og gassbransje må også ta sitt ansvar, vi har satt oss svært ambisiøse mål for å redusere utslippene på norsk sokkel med 40 prosent innen 2030 og ned mot nær null innen 2050. Nå jobber vi systematisk for å innfri Stortingets vedtak om å redusere utslippene med 50 prosent innen 2030. Vi må også redusere utslippene fra bruken av olje og gass, derfor jobber vi med løsninger som hydrogen og CO2-fangst og -lagring, i tillegg til at vi videreutvikler ny industri som flytende havvind og mineralutvinning fra norsk sokkel.