Gå til sidens hovedinnhold

Bestem selv over din fremtid før det er for sent

Fremtidsfullmakt:

Hva fremtiden bringer er uvisst. Det kan derfor være smart å planlegge allerede nå hvem som skal ivareta dine økonomiske og personlige interesser hvis du ikke lenger klarer det selv.

Av Derya Incedursun, forbrukerøkonom og advokat i Nordea

Fremtidsfullmakt er en privat representasjonsordning som et alternativ til offentlig vergemål.

Fullmakten er ment å legge til rette for utøvelse av selvbestemmelsesrett over eget privatliv i fremtidige situasjoner der du ikke lenger er i stand til å ivareta dine egne interesser på grunn av sykdom eller sinnslidelse - slik som demens, slag eller at du ligger i koma etter en ulykke.

Les også: Ekspertene: 7 tips som kan spare deg store beløp

Offentlig verge

Dersom du ikke skriver fremtidsfullmakt og behovet for bistand oppstår, vil du få oppnevnt en verge av Fylkesmannen. Det er usikkert hvem som blir oppnevnt, og avgjørelser som blir tatt på vegne av deg er utenfor din - og eventuelt familiens- kontroll.

I noen tilfeller får den oppnevnte vergen beskjed fra Fylkesmannen om at eiendelene dine slik som bolig ikke kan selges, eller at pengene dine ikke skal forvaltes, men heller plasseres på en bankkonto frem til du faller bort. En slik innblanding kan oppleves som svært frustrerende og invaderende for mange familier, og man blir låst til Fylkesmannens avgjørelser.

Jeg har tidligere fått henvendelser fra fortvilte pårørende som har en mor, far eller ektefelle som har fått demensdiagnose, og som ikke har skrevet fremtidsfullmakt.

I disse tilfellene har det vært for sent da handleevnen er tapt.

Tenk deg nøye om

Det er opp til deg å bestemme hva fullmakten skal omfatte. For å unngå konflikt, feiltolkninger og misforståelser bør du tenke nøye over hva du ønsker i en fremtidig livssituasjon, samt formulere innholdet klart.

Les også: Sparing til pensjon anbefales alle, men hva i all verden bør du spare i?

Du kan for eksempel gi fullmektigen tillatelse til å opptre på dine vegne i all kommunikasjon med det offentlige, finansinstitusjoner, disponere dine bankkonti, plassere dine verdier i spareprodukter, utøve eierrettigheter for dine aksjer, selge fast eiendom og forvalte eller selge øvrige verdier.

Du kan også bestemme at dine verdier skal overføres til dine arvinger som forskudd på arv.

Innlegget fortsetter etter spørreundersøkelsen.

Videre kan du utnevne en eller flere fullmektiger i felleskap som skal ivareta dine interesser, eller utpeke flere i en prioritetsrekkefølge og dermed sikre deg at fullmakten ikke faller bort hvis den førstprioriterte ikke kan.

De fleste velger ektefelle, samboer og/eller barn som fullmektig. Det viktigste er at du utpeker noen du har tillit til, og som kan respektere og verne om din selvbestemmelsesrett.

Pass på formkravene

For at fullmakten skal være gyldig må formkravene være oppfylt. Det er krav om skriftlighet, to vitner som er til stede sammen og vet at dokumentet skal være en fremtidsfullmakt, alle skal være tilstede ved signering, alle må ha fylt 18 år og forstå betydningen av å undertegne.

Les også: Kjøpt bruktbil med mangler? Dette bør du gjøre

Den som skal være fullmektig kan ikke være vitne. Det samme gjelder din ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn.

Tilbakekallelse

Såfremt du fremdeles er samtykkekompetent har du anledning til å tilbakekalle og endre fullmakten.

Når vilkårene for ikrafttredelse av fullmakten har inntruffet, kan den ikke tilbakekalles.

Unntak er dersom fullmakten blir iverksatt på grunn av en midlertidig hendelse som for eksempel en ulykke, og senere blir satt ut av kraft som en følge av at du har fått tilbake evnen til å ivareta egne interesser.

Les også

I denne mannsdominerte bransjen tjener mange ti ganger mer enn statsministeren

Les også

Nå kommer Disneys nye strømmetjeneste til Norge

Les også

Vinmonopolet får ikke lenger skrive «nyhet»: Regelrytteri på sitt verste fra Helsedirektoratet

Kommentarer til denne saken