NEW YORK/OSLO (Nettavisen): Tall fra de amerikanske statistikkmyndighetene viser at sysselsettingen utenfor jordbruket i desember (Non Farm payrolls) økte med 223.000 personer. I november ble det skapt 263.000 nye jobber hvis vi holder jordbrukssektoren utenfor.

Markedsforventningene tilsa en vekst på 202.000 nye jobber, det vil si, DNB Markets ventet en økning på 240.000.

Arbeidsledigheten i USA ved utgangen av desember var på 3,5 prosent. Ledigheten var ventet å holde seg uendret på 3,7 prosent. Desembertallene er det laveste nivået siden 1969. Antallet ledige amerikanere ved årsskiftet er 5,7 millioner. Antall langtidsledige (over 27 uker) falt i desember med 146.000 til 1,1 millioner.

Jubel på Wall Street

Arbeidsledighetstallene ble svært godt mottatt på Wall Street. Dow Jones gikk opp med 500 poeng etter nyheten. Ved stengetid var indeksen opp hele 700 poeng, eller hele 2,1 prosent. Nasdaq endte opp 2,6 prosent, mens S&P 500 endte opp 2,3 prosent.

Hovedindeksen ved Oslo Børs var rett før tallene ble kjent opp 0,7 prosent og var oppe på 1 prosent økning rett etter offentliggjøringen. Hovedindeksen på Oslo Børs rundet ifølge NTB av uken på 1.185,82 poeng, en oppgang på 1,03 prosent.

Den viktige amerikanske tiårige statsrenten lå før offentliggjøringen på 3,75 prosent, mens toårsrenten var på 4,50 prosent. Kl 14.42 er den ned til 4,44 prosent. Toårige statsrenter gir et bilde av hvor investorene tror styringsrenten vil ligge på de neste to årene. Den tiårige renten er svakt med.

Flere renteøkninger

DNB Markets skrev i sin morgenrapport at hvis forventingene slår til, indikerer det at amerikansk økonomi så langt har tålt renteøkningene godt. Det er sannsynlig at den amerikanske sentralbanken vil heve renten videre.

Meglerhuset spår at det blir nok renteøkninger selv om sysselsettingsveksten blir lav. Men, da kan forventingene til rentetoppen falle, det vil si at rentene ikke blir så høye som fryktet. Rentemarkedet tror nå på en styringsrente på over 5 prosent. I dag ligger renten i intervallet 4,25-4,50 prosent.

Gode sysselsettingstall kan også forsterke bekymringene i aksjemarkedene om at det blir høyere renter for en lengre periode. Det kan svekke hva selskapene sitter igjen med av resultat.

Jobbveksten i desember var påtakelig ster k innenfor overnatting og fritidsmarkedet, men også helsepleie og bygg og anlegg.

Soleklart høydepunkt

De amerikanske sysselsettingstallene er svært viktige for både aksjemarkedene og rentemarkedene. Store avvik fra forventningene kan gi utslag i markedene. Handelsbanken Capital Markets kaller i sin morgenrapport tallene for «dagens soleklare høydepunkt».

Meglerhuset skriver at tallene er helt avgjørende for hvordan den amerikanske sentralbanken vurderer det underliggende prispresset i økonomien. Den høye lønnsveksten, som følge av det stramme arbeidsmarkedet, er ifølge Handelsbankens eksperter en åpenbar bekymring for sentralbanken.

Desembertallene viser en økning i månedslønnen med 0,3 prosent til 32,82 dollar. Det betyr at den gjennomsnittlige amerikaneren nå tjener 336 kroner i timen.