I forrige uke meldte John Fredriksen-kontrollerte Seadrill at selskapet søker konkursbeskyttelse i Texas.

Det betyr at Seadrill blir beskyttet fra en konkursbegjæring fra kreditorene - samtidig som en texansk domstol skal hjelpe med å finne en avtale som både selskapet og kreditorene kan leve med.

Men hva med de 48 milliardene Seadrill har i gjeld?

Les mer om saken her: Fredriksen-kjempe søker hjelp: Har gjeld på 48 milliarder

Dokumenter avslører dramatisk kamp

Seadrill var kanskje klar til å stå på egne bein igjen etter å ha gjennomført en restrukturering etter konkursbeskyttelse i 2017, men riggmarkedet klarte aldri å komme tilbake etter oljekrisen fra 2014 til 2016.

Så kollapset olje- og gassmarkedet igjen i 2020 i tråd med økende antall smittetilfeller og nedstengninger verden over. Oljepriskrigen mellom OPEC og Russland gjorde vondt verre, og flere av verdens oljeselskaper kuttet utgiftene sine til beinet. Dette førte til tapte og utsatte oppdrag og kontrakter for oljeservice-selskaper som Seadrill.

Et 71 sider langt rettsdokument ført i pennen av Grant Creed, som siden oktober i fjor har vært Seadrills sjef for restrukturering, oppsummerer dragkampen i kulissene mellom långiverne til det John Fredriksen-kontrollerte selskapet.

Dagens Næringsliv omtalte rettsdokumentet og kreditorstriden først.

En del ulike kreditorer står mot hverandre, og frontene er spesielt steile mellom CoCom-gruppen, som representerer bankene, og Ad Hoc-gruppen, som representerer fondene. Et viktig spørsmål er hvor mye gjeld Seadrill skal tåle å ha.

– Den iboende konflikten mellom CoCom-gruppen og Ad Hoc-gruppen har direkte sammenheng med tidspunktet for Seadrills søknad om konkursbeskyttelse, skriver Creed i dokumentet.

Seadrill skal ha vært nære en avtale med førstnevnte, men sistnevnte satte seg på bakbeina. På et tidspunkt skal selskapet ha fryktet at en gruppe hedgefond skulle gjøre fremstøt for å hente penger ut fra Seadrill, og selskapet søkte raskt om konkursbeskyttelse for å hindre at noe slikt skulle skje.

En annen bakenforliggende grunn at Seadrill ble tvunget til å søke konkursbeskyttelse, var at Swedbank, et av selskapets långivere, solgte alt av lån til selskapet.

Swedbank-lånet utgjorde fem prosent av Seadrills gjeld - og ti prosent av det såkalte NADL-fasiliteten - et svært viktig lån for det Fredriksen-kontrollerte selskapet. Med Swedbank ute av bildet, kunne Ad Hoc-gruppen få en enda mer betydningsfull rolle som en blokkerende minoritet i lånet - og manglende drahjelp herfra ville vært krise for Seadrill.

Les mer: Krone-fest etter korona-pest

Staten kan tape milliarder

John Fredriksen og familien eier i dag rundt 27,1 prosent av Seadrill Limited, og er selskapets største eier. Seadrill eier eller leaser i dag 54 rigger, hvorav 34 er eid eller leaset av kreditorene.

En av Seadrills største kreditorer, er statseide GIEK - Garantiinstituttet for eksportkreditt.

Ifølge DN har Giek en eksponering mot Seadrill på omtrent 6,7 milliarder kroner. Hvor mye av gjelden som skal slettes krangler fortsatt de ulike långiverne om - men det er klart at kreditorene, i motsetning til forrige gang Seadrill søkte om konkursbeskyttelse i 2017, kommer til å måtte ta tap.

Giek ligger under Nærings- og fiskeridepartementet, og garanterer for lån og investeringer til store og små bedrifter og deres kunder og banker.

Les mer: Jaguar kutter ut fossilbiler innen 2025

Les også: To av tre svarer feil på dette viktige pensjonsspørsmålet