Gå til sidens hovedinnhold

Bilavgifter på nye biler

Kalkulatoren beregner hvilke avgifter som belastes ved kjøp av ny personbil i 2020.

Her finner du nybilavgifts-kalkulatoren.

Hjelp til utfylling av nybilavgifts-kalkulator

Bilens engangsavgifter blir i regnet på grunnlag av disse komponentene:

  • bilenes vekt
  • CO2 utslipp
  • NOx-utslipp
  • vrakpant (fastbeløp)

Vektavgiftsgrunnlaget er den egenvekten som er fastsatt i forbindelse med motorvognens typegodkjenning, med eventuelt tillegg av ekstrautstyr. Ladbare hybrider får 23 prosent fratrekk i vekten. Dette krever at bilen kjører 50 km på strøm, ellers senkes fradraget forholdsvis. Hybrider får ikke fratrekk i vekten.

CO2-avgiften er basert på CO2-utslipp målt etter en spesiell testsyklus. Den vil fremkomme av de tekniske data som skal fastsettes i forbindelse med motorvognens typegodkjenning, og/eller skal fremkomme i motorvognens bilens norske vognkort.

Det er en del kjøretøy der det ikke oppgis CO2-utslipp, eller det er uegnet. Det gjelder for vare- og lastebiler, der avgiften skal beregnes etter slagvolumet. I tillegg må slagvolumet brukes på en del kjøretøy som ikke er produsert for det europeiske markedet, siden CO2-utslippet ikke er målt på samme måte.

Merverdiavgiften regnes av bilens fulle pris fratrukket engangsavgiftene. Disse blir beregnet via de tekniske spesifikasjonene som du legger inn. Avgiften er delt inn i en rekke klasser avhengig av hva slags transportmiddel det dreier seg om. Dette velger du under biltype. De andre biltypene belastes med en viss prosentandel av avgiftene personbilene blir belastet med.

Antall eie-år og verdifall legger du inn for å beregne hva du betaler i avgifter per år. Siden bruktprisene avhenger av avgiftsnivået, er det korrekt å regne inn årlige avgifter i takt med verdifallet på bil. Faller bilen i verdi med 40 prosent på tre år, skal de årlige avgiftene ut fra dette være 13,33 prosent av de fulle avgiftene.

Nederst i kalkulatoren ser du engangsavgiftenes prosentvise andel, og andelen inkludert mva.

Les mer om bilavgifter.

Bilavgifter

Kalkulatorer:

Bilavgifter ved bruktbilimport
Viser hvilke avgifter en bruktimportert bil blir belastet med. Avgiftene avhenger av importprisen, alder, vekt, co2-utslipp (eventuelt slagvolumet).

Drivstoffavgiftskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye avgiftene utgjør på bensin og diesel.

Fra Skatteetaten:
Innførsel av kjøretøy
Kalkulatoren beregner hvor mye det vil koste i engangsavgift ved registrering og merverdiavgift (for innførselen).