AS Fjellinjen er kommet med årsrapport for 2018. Av årsrapporten fremkommer det at siden etableringen i 1990, utgjør de totale bompengebidragene hele 42,3 milliarder kroner.

Fra den spede starten i 1990 har passeringspengene økt fra 475 millioner kroner til 3,5 milliarder i 2018 i året. AS Fjellinjen er i dag en vanvittig pengemaskin for de to eierne Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

90 prosent margin

Av totale inntekter i 2018 på 3,55 milliarder kroner, utgjorde driftsresultatet hele 3,37 milliarder, bunnlinjen er 3,19 milliarder. Det betyr at selskapet i fjor satt igjen med 9 av 10 kroner til eierne. 2019 betegnes likevel som et mellomår i årsrapporten.

I fjor ble det registrert 108,5 millioner passeringer. Det er en nedgang på 4 prosent sammenliknet med 2017.

Fjellinjen skriver i årsrapporten at nedgangen hovedsakelig skyldes innføringen av tids- og miljødifferensierte takster fra 1. oktober 2017. For bensindrevne personbiler ble taksten i oktober 2017 satt til 44 kroner i Oslo utenfor rushtid og til 54 kroner i rushtiden.

Umiddelbar reduksjon

Det førte til en umiddelbar trafikkreduksjon. Takstene i Bærum ble derimot justert etter den alminnelige prisstigningen.

3 milliarder i passeringsinntekter ifjor kom fra avtalepasseringer, 500 millioner fra fullprispasseringer. Fjellinjen drar i tillegg inn noen titall millioner kroner i tilleggsavgift, purregebyr, miljøgebyr og utstedergodtgjørelse.

AS Fjellinjen har for øvrig 50 ansatte, som til sammen fikk utbetalt 28,5 millioner kroner i lønn i 2018. Daglig leder Anne Karin Sogn mottok drøyt 1,4 millioner kroner i lønn og styrehonorar.


Eksplosiv økning

Årsrapporten viser videre at antall elbilpasseringer økte med hele 6,7 millioner kroner gjennom fjoråret. Det tilsvarer en økning på 57 prosent i forhold til 2017.

Totalt var det 18,4 millioner passeringer i 2018 med elbiler. Hver femte passering gjennom de 29 bompengeanleggene i Oslo og Akershus skjer nå med en elbil.

Fjellinjen AS er eid av henholdsvis Oslo kommune med 60 prosent og av Akershus fylkeskommune med 40 prosent. Hovedoppgaven er å bidra til å finansiere utbyggingen av hovedveinett og kollektivtiltak i Oslo og Akershus.


Til 2036

Selskapet har en avtalefestet rett til å kreve inn bompenger på vegne av Oslopakke 3 frem til 2036. Denne pakken er en samordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus.

Bevilgningen til Oslopakke 3 for 2018 utgjorde ifølge årsrapporten 3137 millioner kroner. Statens vegvesen rekvirerte i løpet av året 2643 millioner.

Fjellinjen ble opprettet for å finansiere Festningstunnelen gjennom Oslo. I dag går den største andelen til kollektivtransport, sykkelvei og gangvei.