Aksjeanalyser.com, og som leverer omfattende uavhengige analysetjenester for investorer i Norden, har i dag sett nærmere på verdens største og mest kjente kryptovaluta, bitcoin (BTC).

Aksjeanalyser.com har i mange år vært svært positiv til bitcoin, og har i dag sett nærmere igjen på bitcoin (BTC/USD) og mener det nå kan være riktig tidspunkt å investere i bitcoin igjen for å sitte 1-2 år.

Aksjeanalyser.com har selv investert i disse dager i bitcoin og med 1-2 års sikt på investeringen.

Potensialet for Bitcoin (BTC/USD) kan nå være, slik Aksjeanalyser.com vurderer det, helt opp mot USD 100.000 – 125.000 på 1-2 års sikt. Altså en mulig tidobling for bitcoin de neste 1-2 år.

Aksjeanalyser.com har i mange år vært svært positiv til bitcoin, og har truffet veldig bra med mange av sine analyser av bitcoin de senere år, og helt siden første analyse Aksjeanalyser.com hadde av bitcoin den 12. desember 2014: “Skal bitcoin til himmels igjen?” Den gang var bitcoin rundt USD 350, mens den i dag er rundt USD 10.600.

Selv om bitcoin har falt i fra en topp rundt 20.000 dollar den 17. desember 2017 og til i dag rundt 10.600 dollar, så er bitcoin fremdeles opp med rundt 2.900 prosent siden Aksjeanalyser.com sin første positive analyse av bitcoin den gang 12. desember 2014.

Vi snakker altså en 30-dobling av bitcoin siden Aksjeanalyser.com sin første positive analyse den 12. desember 2014 til i dag.

Nå mener Aksjeanalyser.com at bitcoin kan stå foran en ny veldig kraftig oppgang de neste 1-2 årene, og ser et potensiale for Bitcoin (BTC/USD) fra dagens USD 10.000-nivå og opp mot USD 100.000 – 125.000 om 1-2 år.

Aksjeanalyser.com har altså truffet svært bra tidligere med sine mange positive analyser av bitcoin, og så får vi se om Aksjeanalyser.com treffer like bra denne gangen.

Les også: "Grønn aksje kan dobles i rekordfart"

Bitcoin (BTC/USD)

Teknisk Analyse av Bitcoin (BTC/USD)

Bitcoin (BTC/USD) viser en positiv utvikling innenfor både en kortsiktig og langsiktig stigende trend (jf. dag og ukediagram).

Bitcoin har utløst flere svært positive tekniske signaler de seneste månedene, og har blant annet brutt over over både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt (jf. dagdiagram).

Videre så har 50-dagers glidende gjennomsnitt brutt over 200-dagers glidende gjennomsnitt, og begge disse glidende gjennomsnitt viser nå en stigende tendens.

Detter er med og bekrefter at både den kortsiktige og mellomlangsiktige trenden for bitcoin nå er positiv.

Bitcoin (BTC/USD) konsoliderer i det korte bildet mellom et betydelig teknisk støttenivå rundt USD 10.000 og et motstandsnivå rundt USD 12.400 (jf. dagdiagram).

Et etablert brudd over USD 12.400-nivået kan være nært forestående, og vil isåfall utløse et svært kraftig teknisk kjøpssignal for bitcoin (BTC/USD).

Potensialet for bitcoin (BTC/USD) vil ved et slikt brudd over USD 12.400-nivået, være opp mot USD 20.000 – 25.000 på rundt 3 måneders sikt.

Ulike momentum-indikatorer som RSI, Stochastics og MACD signaliserer videre oppgang for bitcoin på kort sikt, og dette signaliserer at et brudd over USD 12.400-nivået kan være veldig nært forestående.

Et etablert brudd over all-time high, rundt USD 20.200 (jf. ukediagram) vil videre utløse svært positive tekniske signaler for bitcoin (BTC/USD) og da vil det være lite teknisk motstand for videre oppgang.

Potensialet for bitcoin (BTC/USD), og i henhold til den langsiktige stigende trenden, vil være helt opp mot USD 100.000 – 125.000 på 12 måneders sikt.

Det er etablert en stor omvendt hode-skulder formasjon for bitcoin (BTC/USD) det seneste året, og det ble utløst svært positive tekniske signaler for bitcoin da den brøt over et viktig teknisk motstandsnivå rundt USD 10.000.

Det er nå betydelig teknisk støtte for bitcoin rundt USD 10.000, og videre oppgang forventes fra dette nivået og både på kort og lang sikt.

Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, er også i kjøpssignal for bitcoin (jf. diagram ‘SignalListen’).

Aksjeanalyser.com mener bitcoin nå kan stå foran en veldig kraftig oppgang både på kort og lang sikt, og ser et potensiale for Bitcoin som nevnt her, helt opp mot USD 100.000 – 125.000 på gjerne 1-2 års sikt.

Aksjeanalyser.com har selv kjøpt bitcoin rundt dagens nivå og med i utgangspunktet 1-2 års sikt på investeringen.

Det som eventuelt vil kunne endre det i dag svært positive tekniske bildet for bitcoin vil være om kursen skulle etablere seg under USD 10.000-nivået og falle under 200-dagers glidende gjennomsnitt (som i dag er rundt USD 9.000).

Så skal det til slutt nevnes at bitcoin er svært volatil, som øvrige kryptovaluta, og da innebærer det naturligvis også svært høy risiko ved å investere i bitcoin eller andre kryptovaluta.

Annonsørinnhold:

NÅ kan du frem t.o.m. 21/09-2020 få hele 34% rabatt på fornyelse eller nytt VIP medlemskap hos Aksjeanalyser.com!

Teknisk Analyse av Bitcoin (BTC/USD):