Gå til sidens hovedinnhold

Bitcoin til himmels igjen - kan mangedobles

Aksjeanalyser.com har i mange år hatt en rekke positive analyser av Bitcoin, og kryptovalutaen har nå 50-doblet seg siden Aksjeanalyser.com sin første positive analyse av Bitcoin i desember 2014.

Bare siden en av de seneste positive analysene av Bitcoin, nå nylig for rundt to måneder siden, den 18. september 2020, så har Bitcoin steget med rundt 70 prosent. Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere igjen på Bitcoin.

Aksjeanalyser.com, som leverer omfattende uavhengige analysetjenester for investorer i Norden, har i dag sett nærmere igjen på verdens største og mest kjente kryptovaluta, Bitcoin (BTC).

Nå ganske nylig, nærmere bestemt den 18. september 2020, så skrev Aksjeanalyser.com en positiv analyse av Bitcoin - når kryptovalutaen var rundt USD 10.800 blant annet følgende i saken:

«Aksjeanalyser.com har i mange år vært svært positiv til Bitcoin, og har i dag sett nærmere igjen på Bitcoin (BTC/USD) og mener det nå kan være riktig tidspunkt å investere i Bitcoin igjen for å sitte 1-2 år.

Aksjeanalyser.com har selv investert i Bitcoin i disse dager med 1-2 års sikt på investeringen.

Potensialet for Bitcoin (BTC/USD) kan nå være, slik Aksjeanalyser.com vurderer det, helt opp mot USD 100.000 - 125.000 på 1-2 års sikt. Altså en mulig tidobling for Bitcoin de neste 1-2 år».

Den gang var Bitcoin rundt USD 10.800, mens den nå i dag er rundt USD 18.200, og Bitcoin har dermed steget med solide cirka 70 prosent på bare rundt to måneder.

Les gjerne saken her fra Aksjeanalyser.com om Bitcoin den 18. september 2020:

"Bitcoin har et ekstremt potensial nå"

Aksjeanalyser.com ser som nevnt i tidligere positive analyser av Bitcoin fremdeles et veldig stort potensiale for kryptovalutaen de neste par årene - både på kort og lang sikt.

Aksjeanalyser.com har i mange år vært svært positiv til kryptovalutaen, og har truffet veldig bra med mange av sine analyser av Bitcoin de senere år, og helt siden første analyse Aksjeanalyser.com hadde av Bitcoin den 12. desember 2014: “Skal bitcoin til himmels igjen?” Den gang var Bitcoin rundt USD 350, mens den i dag er rundt USD 18.200.

Bitcoin er da opp nå hele 5.100 prosent siden Aksjeanalyser.com sin første positive analyse av Bitcoin den gang 12. desember 2014.

Vi snakker altså rundt en 50-dobling siden Aksjeanalyser.com sin første positive analyse den 12. desember 2014 (da kursen var rundt USD 340.00) og til i dag hvor kursen er rundt USD 18.200.

Nå mener Aksjeanalyser.com, og som nevnt i to analyser nå seneste månedene, at Bitcoin kan stå foran en ny veldig kraftig oppgang de neste 1-2 årene, og ser et potensiale for (BTC/USD) fra dagens nivå og helt opp mot USD 100.000 - 125.000 om 1-2 år.

Aksjeanalyser.com har altså truffet svært bra tidligere med sine mange positive analyser av Bitcoin, og så får vi se om Aksjeanalyser.com treffer like bra denne gangen.

Nyhet nå 20. november 2020 på Coindesk.com:

The chief decision maker for where BlackRock, the world’s largest asset manager, invests its funds said bitcoin could take the place of gold to a large extent because crypto is “so much more functional than passing a bar of gold around.”

Les saken her hos Coindesk.com...

Bitcoin knuser Gull hva gjelder avkastning i 2020, og bitcoin er opp rundt 147 prosent, mens gull er opp rundt 22 prosent.


Kilde: https://www.coindesk.com

Bitcoin (BTC/USD)


Teknisk Analyse av Bitcoin (BTC/USD)

Bitcoin (BTC/USD) viser en svært positiv utvikling, og det både innenfor en kortsiktig og langsiktig stigende trend (jf. dag og ukediagram).

Bitcoin har utløst flere svært positive tekniske signaler de seneste månedene (jf. tidligere analyser av Bitcoin fra Aksjeanalyser.com, og Bitcoin har blant annet de seneste månedene brutt over over både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt (jf. dagdiagram).

Videre så har 50-dagers glidende gjennomsnitt over 200-dagers glidende gjennomsnitt, og begge disse glidende gjennomsnitt viser nå en klart stigende trend.

Dette er er med og bekrefter at både den kortsiktige og mellomlangsiktige trenden for Bitcoin fortsatt er veldig positiv.

Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, har vært i kjøpssignal for Bitcoin nå siden midten av mai 2020, og da kursen for Bitcoin var rundt USD 9.700.

Bitcoin (BTC/USD) nærmer seg nå et viktig teknisk motstandsnivå rundt USD 20.000, altså rundt tidligere topp fra tilbake i desember 2017 (jf. ukediagram).

Slik Aksjeanalyser.com vurderer det nå samlede svært positive tekniske bildet for Bitcoin, så tror Aksjeanalyser.com at et brudd over USD 20.000-nivået kan være nært forestående.

Dersom det skulle komme et slikt etablert brudd over det nå viktige USD 20.000-nivået, så tror Aksjeanalyser.com videre at Bitcoin kan få et svært kraftig løft videre fremover både på kort og mellomlang sikt.

Aksjeanalyser.com har i tidligere positiv analyse av Bitcoin for rundt to måneder siden da kursen var rundt USD 10.800, nevnt at ser et potensiale for Bitcoin opp mot USD 20.000 - 25.000 på 3 måneders sikt.

Nå er det gått cirka to måneder og Bitcoin er nå kommet opp rundt USD 18.200, og Aksjeanalyser.com ser stadig for seg bitcoin opp mot USD 20.000 - 25.000 i løpet av tiden frem mot nyttår.

Et etablert brudd over USD 20.000-nivået vil utløse nye kraftige positive tekniske signaler for den videre utviklingen for Bitcoin, og som da vil møte lite teknisk motstand videre oppover.

Det ble også utløst et svært kraftig teknisk kjøpssignal for Bitcoin nå nylig (slutten av oktober 2020) da kursen brøt over, og etablerte seg over USD 12.000-nivået, og et kraftig positivt teknisk signal fra en stor omvendt hode/skulder-formasjon for Bitcoin ble da utløst.

Det er mulig det kan bli noe konsolidering rundt det nå viktige tekniske motstandsnivået rundt USD 20.000-nivået for Bitcoin (BTC/USD), men basert på det samlede svært positive tekniske bildet nå for bitcoin så tror Aksjeanalyser.com at et etablert brudd over USD 20.000-nivået kan være veldig nært forestående.

Da vil det som nevnt være lite teknisk motstand for videre kraftig oppgang for bitcoin i tiden fremover.

Så skal det til slutt nevnes at Bitcoin er svært volatil, som øvrige kryptovaluta, og da innebærer det naturligvis også svært høy risiko ved å investere i Bitcoin eller andre kryptovaluta.

Så var det dette da, med den som intet våger også videre ...

Annonsørinnhold:
NÅ kan du frem t.o.m. 30/11-2020 få hele 34% rabatt på fornyelse eller nytt VIP medlemskap hos Aksjeanalyser.com!

Teknisk Analyse av Bitcoin (BTC/USD):

Reklame

Manchester City slår lillebror Manchester United søndag