Av de store selskapene som så langt har offentliggjort årsrapporten for 2018, ligger Kjos i det klart laveste sjiktet.

Med en fastlønn på 2,8 millioner og andre godtgjørelser på 159.000 kroner, utgjorde den samlede avlønningen til Kjos i 2018 2,95 millioner. Til sammenlikning tjente Aker-sjef Øyvind Eriksen i fjor 28,6 millioner.

Avlønningen av Kjos er en bedring fra de to foregående årene. I 2017 mottok han temmelig nøyaktig 2 millioner i lønn, samt andre godtgjørelser på 158.000 kroner, drøyt 2,15 millioner til sammen. Den samme avlønningen hadde han i 2016.

Ingen bonus

Bjørn Kjos har i motsetning til de fleste andre topplederne i de børsnoterte selskapene ingen avtale om prestasjonsbasert lønn og bonus. Han har imidlertid aksjeopsjoner under et opsjonsprogram, og kursutviklingen til Norwegian er nok noe mer spennende og viktigere enn fastlønnen.

Aksjekursen til Norwegian har vært en trist historie for Kjos og medaksjonærene. Kursnedgangen det seneste året er på hele 62,3 prosent.

Bjørn Kjos eier 84,6 prosent av investeringsselskapet HBK Holding, som igjen eier 15,7 prosent av aksjene i Norwegian. Eierandelen i flyselskapet han leder, er i dagens marked verdt om lag 690 millioner kroner. Markedsverdien av Norwegian ved børsslutt tirsdag var 5197 millioner.