- Teknologien er ikke der. Alle skulle ønske at luftfarten kunne vært karbonfri innen 2045, men denne teknologien er ikke på tegnebordet en gang, sier Norwegian-sjef Bjørn Kjos til Nettavisen.

Norwegians nasjonale konkurrenter Widerøe og SAS, samt Avinor har den siste tiden alle lagt frem ekstremt ambisiøse planer for elfly. Widerøe har sagt at de vil bli heltelektrisk innen 2030. Avinor ønsker det samme for all innenriksluftfart innen 2040.

- Umulig å si

SAS har på sin side uttalt at de skal være fossilfri innen 2045 og inngikk denne uken en avtale om å utvikle elfly sammen med Airbus. Intervjuet med Kjos var gjort før denne siste avtalen ble kjent.

Kjos mener at elfly enn så lenge er urealistisk.

- Hvor lang tid det tar før vi har kommersielle elfly er helt umulig å si. Det krever i så fall en helt ny teknologi sammenliknet med den vi har i dag. Jeg kjenner godt til flyene som kommer på midten av 20-årene. Ingenting med designen av dem vil inngå i et karbonfritt fly. Men de vil redusere utslippene veldig mye, sier han.

Han mener at innen overskuelig tid er de eneste realistiske elflyene veldig små fly med kanskje 20 seter, altså bare rundt en tiendedel av antallet seter i et vanlig Norwegian-fly.

- Elfly av den størrelsen som vi trenger vil ligge veldig, veldig langt fram i tid. I stedet kan vi se på fly som har lavere utslipp. Forskjellen sammenliknet med flyene som ble produsert for 20 år siden er helt ekstrem, sier han.

- Dessuten er luftfart bare to prosent av de totale CO2-utslippene. Det er 98 prosent til som du virkelig kan ta tak i, sier han.

Scorer bra på klima

Norwegian er et relativt sett ganske klimavennlig flyselskap, takket være en veldig ung flåte med nye, drivstoffeffektive fly. I fjor ble selskapet blant annet kåret til det mer miljøvennlige selskapet som fløy interkontinentalt. selskaper med en eldre flåter, som Widerøe og SAS, har slikt sett høyere utslipp per kilometer.

Ifølge ICT bruker for eksempel SAS 29 prosent mer drivstoff per kilometer.

- Jeg kaller det grønnvasking. Legge merke til hvem som snakker om elfly,. Det er de som har høyest utslipp, sier Kjos.

Må bytte ut

Stein Nilssen, administrerende direktør i Widerøe, sier på sin side at de er nødt til å bytte ut flåten sin innen 10 til 15 år i alle fall.

- Vi flyr på et kortbanenett med en flytype som ikke produseres lenger og som snart vil være utdatert. Vi er nødt til å ha inn et nytt fly i Widerøes flåte fra 2025 til 2030 hvis vi skal opprette tilbudet. Vi mener vi har gode muligheter til å erstatte det med elfly, sier Nilsen til Nettavisen.

- Hva tenker du om at Bjørn Kjos ser på elfly som helt urealistisk innen den tid?

- For Norwegian, som flyr med fly med 180 seter og oppover, er jeg enig i at det er for tidlig. Vi tror teknologien vil først bli tatt i bruk på korte strekninger og mindre fly, som er det vi ser på, sier Nilsen.

Optimistisk

- Hva gjør deg så optimistisk på vegne av elfly?

- Grunnen er at vi ser flere helektriske fly eller hybrid-fly som faktisk flyr. Det gjør at vi tror det er tenkelig med et kommersielt fly innen åtte til ti år, men vi tror første generasjon vil være hybrid, sier Nilsen.

- De eldre flyene deres har relativt sett høye utslipp. I hvor stor grad er det viktig for at dere snakker så mye om elfly?

- Det å få ned utslippene er noe alle flyselskap jobber med. Vi har dessuten også et problem med støy, siden vi mange steder flyr nærme der folk bor. Også det vil bli bedre med elfly, sier Nilsen.