Gå til sidens hovedinnhold

Bli din egen aksjeforvalter

Svært få aksjefond gir bedre avkastning enn markedet generelt på Oslo Børs. Slik setter du sammen ditt eget «minifond» - uten forvaltningskostnader.

Historikken til norske fondsforvaleter er ikke spesilet god - i alle fall ikke gjennom de siste fem årene. TV 2 Nettavisen kunne i romjula bringe statistikk som viser at syv av ti fond har gjort det dårligere enn Oslo Børs' totalindeks de siste fem årene. Gjennomsnittlig avkastning for fondene - etter kostnader - var i perioden på 21,4 prosent. I samme periode kunne fondsindeksen til Oslo Børs vise til en avkastning på 29,4 prosent.

Forvaltningskostnader
Årsaken til de svake resultatene for fondene er delvis å finne i forvaltningskostnadene, som spiser kraftig av avkastningen. Løsningen kan kanskje derfor være å sette sammen sin egen lille portefølje av aksjer fra Oslo Børs.

TV 2 Nettavisen har spurt fem kjente personer fra finansmiljøet om deres tips til en slik portefølje. Som presmiss har vi lagt til grunn at det skal mest mulig solide aksjer, at porteføljen i stor grad bør speile børsen som helhet, og at det det skal være lite arbeid med «forvaltningen». Tidshorisonten er oppgitt til 4-5 år. Ekspertene er analysesjefer og aksjestrateger i ulike meglerhus: Peter Hermanrud i First Securities, Morten Sundstø i Alfred Berg, Tormod Høiby i Pareto, Ivar Strompdal i ABG Sundal Collier og Sveinung Hartvedt i DnB Nor.

Dersom du vurderer å sette sammen en slik portefølje er det svært viktig å hente selskaper fra ulike sektorer. Oslo Børs, og norsk økonomi som helhet, er i stor grad eksponert mot olje, og aksjesammensetningen bør derfor ta hensyn til dette. Ingen av TV 2 Nettavisens eksperter har mer enn ett oljeselskap i sin portefølje.

Men selv med en god spredning av sektorer, vil en slik portefølje ha en høyere risikoprofil. Dersom et av selskapene - mot all formodning skulle kollapse - vil man i verste fall kunne tape 20 prosent av investeringen. Aksjefond opererer med en maksimalinvestering på 10 prosent i ett enkelt selskap.

Tungvektere
Naturlig nok er det børsens «blue chips» som dominerer listen. Orkla og Telenor er de selskapene som går igjen mest.

- Orkla er et solid, veldrevet selskap, som er relativt moderat priset. Det er derfor den mest åpenbare kandidaten til å inngå i en slik portefølje, sier analysesjef Peter Hermanrud i First Securities.

Flere peker på at dette også kan gi et godt utbytte i perioden. Deretter følger Hydro, som flere peker på er mindre utsatt for svingninger i oljemarkedet enn Statoil.

Basert på tipsene fra våre eksperter, ser TV 2 Nettavisens miniportefølje slik ut:

  • Orkla
  • Telenor
  • Hydro
  • Yara
  • DnB Nor

Andre anbefalinger ekspertene kommer med til en miniportefølje er Schibsted, RCL, Tandberg og Norske Skog.

- Schibsted er et bra selskap, dersom man ønsker å redusere oljeeksponeringen i en slik portefølje, sier Ivar Strompdal i ABG Sundal Collier til TV 2 Nettavisen.

Skyt etter gullfuglen
Bare Sveinung Hartvedt i DnB Nor er skeptisk til TV 2 Nettavisens premisser.

- Jeg vil ikke anbefale mine kunder til å sitte på noen få enkeltaksjer i 4-5 år. Man må ha et aktivt forhold til sine investeringer. Av og til er det riktig å være i aksjemarkedet, andre ganger er det ikke det, sier Hartvedt, som mener alle selskapene som inngår i porteføljen er utmerkede selskaper. Likevel ville han med de gitte premissene valgt en annen strategi.

- Jeg ville tatt en mindre beløp og spredt det på fem høyrisikoaksjer. Dersom en av disse slår til, vil man sannsynligvis gjøre det bedre enn totalindeksen i et slikt perspektiv. Da spiller det ingen rolle om de fire andre selskapene gjør det svakt, sier Hartvedt.

Reklame

Slik gjør du bålpannen om til en pizzaovn

Kommentarer til denne saken