Den teknologitunge børsen når stadig nye rekorder og er til tross koronakrisen opp rundt 10 prosent i år. Den magiske 10.000-grensen er passert (se grafen under) for en børs full av IT- og teknologiselskaper.

Til sammenlikning har hovedindeksen ved Oslo Børs siden årsskiftet falt med 14,68 prosent ved børsslutt fredag.

I Nasdaq-indeksen inngår noen av verdens mest kjente og verdifulle selskaper som Alphabet (Google), Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, Netflix og Tesla. Oljefondet eier rundt 1 prosent av aksjene i disse selskapene, noe vi skal komme tilbake til.

Men Nasdaq-selskapene begynner å bli svært dyre når vi ser på forholdet mellom aksjekursen og hva selskapene er ventet å tjene per aksje de neste tolv månedene. Vi snakker om kurs/fortjenestetallet - P/E. Dette er den vanligste verdsettelsesmetoden av børser og aksjer.

Les også: Pandemien har gjort dem 100 milliarder dollar rikere

Høyt tall: Dyrt!

I utgangspunktet er en børs eller en aksje dyrere jo høyere dette forholdstallet er. Det tar lengre tid å få igjen investeringen, du godtar en lavere avkastning. Hvis P/E er 20 (eksempelvis en aksjekurs på 100 - fortjeneste per aksje er 5 (100/5)), indikerer det at det tar 20 år å tjene inn dagens aksjekurs.

Stiger forholdstallet til 25 ved at aksjekursen går opp til 125, tar det 25 år å tjene inn kursen. I tabellen under har vi med hjelp fra Nordea gjengitt P/E-tallene for de ti mest verdifulle aksjene på Nasdaq ut fra markedets forventning til inntjeningen.

Som vi ser av tabellen ligger forholdstallene helt opp mot 84 (Amazon i 2020). Netflix ble denne uken verdsatt til 68 ganger det de er spådd å tjen i 2020. Det er ekstremt høyt og indikerer enten vanvittige vekst- og inntjeningsforventninger eller en stor fare for kursfall. Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea er skeptisk.

- Ja, det er et en klar risiko når selskapene er høyt verdsatt. De ti største selskapene på Nasdaq er priset til 40 ganger årets inntjening i år. Det er mye. For meg begynner en P/E på 20 å bli høyt, sier Næss til Nettavisen.

Markant økning

- Dersom et selskap har en P/E på 40, vil en investor få en inntjening på 1/40 = 2,5 prosent for hver kone han investerer. Normalt ønsker investoren 10 prosent avkastning. Det betyr at inntjeningen må øke markant over mange år for å forsvare prisingen.

- Hvordan kan selskapene være så mye verdt i disse koronatider?
- Mange mener at disse selskapene er immune mot nedgangen og til og med tjener på den. Det viser ikke de faktiske tallene, svarer Næss, og sikter til resultatene.

- Inntjeningen faller med 13 prosent for Nasdaq-selskapene. Det er riktig nok klart mindre enn for andre markeder, men 13 prosent fall i inntjeningen hører normalt ikke sammen med børsoppgangen, advarer Næss.

Les også: Nasdaq satte ny rekord

Overprising?

Wikipedia beskriver høye P/E-tall slik:

  • 21-28: Aksjen er overpriset, eller inntektene har vokst siden siste kvartalstall.
  • Over 28: Aksjer med svært høy P/E har enten en svært lovende fremtid med sterk inntekstvekst, eller en boble har dratt prisen opp.


Dot.com-boblen sprakk utover 2000. Næss har lastet ned de selskapene som inngikk i Nasdaq-indeksen i 1999 og 2000. På bakgrunn av det har han regnet ut P/E-tallet for Nasdaq den gangen.

- Da kommer jeg frem til 38,7 i 1999 og 36,6 i 2000, sier Næss. Med andre ord er indeksen dyrere nå enn den var foran en av tidenes største nedturer i aksjemarkedet. Fra toppen i februar 2000 til bunnen i september 2002 falt Nasdaq-indeksen med svimlende 77 prosent.

Les også: Trumps smittevernekspert kommer med dårlige nyheter

Neglisjerer

Næss sier at det som er litt farlig når selskapene ikke kan vurderes ut fra tradisjonelle forholdstall, er at da er det vanskelig å finne en grense.

- Så lenge investorer neglisjerer verdsettelse, vil ikke et tak på 35 nødvendigvis være mer riktig enn 40 eller 50, sier han.

Og det var altså det som skjedde for 20 år siden. Spørsmålet er om vi er der igjen. Det seneste farevarselet er nedjusteringen av verdensøkonomien i år fra Det internasjonale Pengefondet - IMF.

Men for Norge er Nasdaq-oppgangen bra. Vårt oljefond har tatt del i den kraftige børsoppgangen.

Les også: Du kan tjene over 200.000 ved å velge denne sparemåten (+)

Tjent 60 milliarder

Fondet eier eksempelvis rundt en prosent av aksjene i Apple og Microsoft, altså to av verdens mest verdifulle selskaper. Selskapene har en markedsverdi rundt 1500 milliarder dollar, nesten 15.000 milliarder kroner. Det er 4600 milliarder mer enn verdien av hele oljefondet.

Og Oljefondet har hittil i år på papiret tjent rundt 30 milliarder kroner hver på de to aksjene. Fondet eier nå aksjeverdier i Apple for 150 milliarder kroner. Apple-aksjen har siden årsskiftet steget med 23 prosent (se grafen under).