Bolig: Slik unngår du dokumentavgiften

LOVET AVSKAFFING: Men har finansminister Siv Jensen fjernet dokumentavgiften? Nei.

LOVET AVSKAFFING: Men har finansminister Siv Jensen fjernet dokumentavgiften? Nei. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Du kan slippe den forhatte dokumentavgiften på 2,5 prosent når du kjøper boligen. Nettavisen gir deg de viktigste unntakene.

Dokumentavgift er en avgift som skal betales ved tinglysing av dokument som overfører hjemmelen til fast eiendom. Dokumentavgiften er på 2,5 prosent av eiendommens salgsverdi på tinglysningstidspunktet. Det betyr 25.000 kroner i avgift per million, hele 100.000 kroner i avgift for en bolig til 4 millioner.

Det er anslått at staten drar inn rundt 8 milliarder i året på dokumentavgiften, en avgift som blant annet Eiendom Norge er kraftig motstander av. Frp lovet da de satt i opposisjon å fjerne avgiften, men intet har skjedd med Siv Jensen som finansminister.

Det er imidlertid gitt fritak fra plikten til å betale dokumentavgift i enkelte situasjoner. Her ser du en liste over de fleste av fritakene.


Ektefeller

Men vi kan ta for oss noen av de viktigste fritaksgrunnene, som parforhold, samlivsbrudd og dødsfall. Tinglysing av skjøte som overfører eiendom mellom ektefeller under ekteskapet, er fritatt for dokumentavgift. Dette gjelder både eiendommer som er eid sammen og ved særeie.

Ved overføring av fast eiendom i forbindelse med dødsfall, belastes ikke dokumentavgift når eiendommen overføres til lovbestemte arvinger. Dette gjelder også ved utdeling fra uskiftet bo. Forskudd på arv regnes derimot ikke som arv etter loven og gir følgelig ikke fritak fra dokumentavgiften.

2,5 prosent i avgift, 25.000 kroner per million i salgsverdi.

Gjenlevende ektefelle er fritatt for avgiften på 2,5 prosent. Blir vedkommende enig med de andre arvingene om å overta huset eller hytta, er det ingen dokumentavgift ved tinglysing av skjøtet fra medarvingene. Dette fritaket gjelder alle faste eiendommer, både felleseie og særeie.


Felles bolig

Ved samlivsbrudd er det fritak for dokumentavgift ved overføring av felles bolig. Forutsetningen er at samboerne har hatt felles folkeregistrert adresse i minst to år, har eller venter barn, eller de har hatt felles barn. Fritidseiendommer omfattes derimot ikke av fritaket.

Overfører samboere fast eiendom i løpet av samlivet, må det betales full dokumentavgift på vanlig måte.

Andelseiere slipper unna

Et svært viktig unntak som berører mange nordmenn, er at andeler i borettslag fritt kan omsettes uten dokumentavgift. Fritaket omfatter alle overføringer og endringer i eierforhold. Årsaken er at andeler i borettslag ikke ansees som fast eiendom.

I alt er det 1.020.000 medlemmer av boligbyggelagene tilsluttet NBBL, men antall NBBL-boliger er 326.000.

Ved oppløsning av sameier er det gitt fritak for dokumentavgift. Men medfører overføringen av skjøtet en endring i verdiene mellom sameierne, skal det betales dokumentavgift for den overskytende delen som en sameier får.

Tomteverdien

Ved første overføring av en nyoppført bygning som ikke er tatt i bruk, skal det bare betales dokumentavgift av tomteverdien, ikke selve bygningen. Bygningen må fullt ut være nyoppført, og ombygging og påbygg godtas ikke som fritaksgrunner.

Er bygningen oppført på festet tomt, skal det ved første overføring ikke betales dokumentavgift i det hele tatt.


Må begrunnes

Alle som mener seg berettiget til et fritak, må begrunne årsaken med henvisning til den gjeldende paragrafen. De må skrive noen ord om hvorfor de krever fritak. Dette gjelder spesielt der det er flere alternativer.

I tillegg må det vedlegges nødvendig dokumentasjon. Finner du ikke en fritaksgrunn som passer, er det ingen nåde, da er det full dokumentavgift. Det er tinglysningsmyndighetene som til slutt avgjør om du er berettiget til et fritak. Myndighetene gir ikke noe svar på forhånd om hva du kan vente deg.

Husk også at du må betale tinglysingsgebyr, selv om du har rett på fritak for dokumentavgift. Tinglysingsgebyret er på 525 kroner per dokument som tinglyses.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mer om emnet: Bolig

Mest lest på Økonomi

Annonsebilag