Daniel Siraj, som er Obos-sjef, sa til NRK i slutten av oktober 2020 at Baumann hadde i realiteten gått ut av styret i slutten av april samme år. NRK avslører imidlertid at boligdirektøren i Obos fortsatt var styremedlem i Ulven Bolig AS, og at onkelen og søskenbarna hans hadde blitt investorer i utleieselskapet som fikk kjøpe boligene på Ulven.

Det er altså eiendomsselskapet Quality Living Residential som kjøpte 182 leiligheter på Ulven fra Obos. Nevnte selskap ble etablert av bolignestor Baard Schumann. NRK skriver at selskapet i starten slet med å få på plass midlene til å betale for boligene, og at man dermed var på utkikk etter investorer. I september 2020 ble onkelen og søskenbarn av Baumann koblet på, siden de ønsket å gå inn som investorer.

Sa at Baumann var ute

Obos-sjef Siraj har fortalt til NRK at Baumann gikk ut av styret i Ulven Bolig i utgangen av april 2020. NRK har imidlertid sjekket opp dette med Foretaksregisteret, og der står det at Baumann ble gjenvalgt som styremedlem 29. april 2020, til og med 29. april 2021, altså for ett år. Siraj og et protokollvitne har skrevet under på dokumentet som viser dette svart på hvitt, skriver NRK.

Les også: Boliglegenden advarte i 2012 om utviklingen. Siden er det blitt mye verre

Siraj hevder at i dette tilfellet har det skjedd en «glipp». Han viser til at valglisten med nye styremedlemmer under generalforsamlingen i april skal ha vært korrekt, men at det «glapp» med protokollen som ikke var korrekt. Dermed ble den ikke sendt til Foretaksregisteret som er en del av Brønnøysundregistrene.

- Ved en inkurie ble ikke protokollen riktig i henhold til valglisten. Det ble påpekt i etterkant, men er dessverre ikke korrigert formelt og derfor heller ikke sendt til nyregistrering i Brønnøysundregistrene, sier Siraj til NRK.

Mener det er brudd på Foretaksregisterloven

NRK har snakket med professor i selskapsrett ved UIO, Beate Sjåfjell, som forteller at hun har aldri hørt om at et profesjonelt konsern har skrevet feil protokoll, og registrert feil styremedlem. Hun mener det er et brudd på Foretaksregisterloven.

- Nettopp fordi det er så viktig å ettergå i ettertid hva en representant for Obos som eneaksjonær hevder er blitt gjort. Det skal være en protokoll som skal dateres og signeres av styrets leder eller den som er generalforsamlingen, sier hun til NRK.

Les også: Obos-tallene: Fortsatt prisvekst, på tross av krisen

Obos slår imidlertid kraftig tilbake. Kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen hevder at Sjåfjells argumentasjon bygger på «generell synsing og antakelser som ikke er underbygget av fakta på noe vis».

Han innrømmer at Obos gjorde en feil ved å ikke sørge for at protokollen var korrekt, og at feilen ikke ble rettet opp formelt. Det tar Obos selvkritikk for, men Siraj er helt klar overfor NRK på at styreendringen i Obos ble praktisert fra og med slutten av april 2020, og at han sendte ut en intern e-post i starten av mai for å informere om hvem som var nye styremedlemmer.