Eiendom Norge legger fredag frem boligtallene for mai. Det kan være en måned med rekordtall i antall salg, noe vi snart skal komme tilbake til. Men inngangen til juni kjennetegnes ifølge DNB Eiendom av et historisk lavt antall tilgjengelig boliger i markedet.

– Det var under 10.000 boliger til salgs ved utgangen av mai. Så langt tilbake vi har statistikk, har det aldri vært et så lite utbud av boliger så tidlig på sommeren. Det burde ha vært 3000 flere eiendommer i markedet, sier adm. direktør Terje Buraas i DNB Eiendom til Nettavisen,

En viktig årsak til den lave reserven, er at det er få store nybyggprosjekter i markedet som er frigjort for salg. Det er derfor ingen «quick fix» å få opp antall salgsobjekter. Men få boliger til salgs, paradokset er at årets maimåned trolig har det høyeste boligsalget noensinne for måneden.

Les også: DNB advarer: – Få boliger presser opp prisene

Mye bra

– Det har kommet mange bra eiendommer i markedet. Men normalt legges det ut 15 prosent flere eiendommer i markedet enn det som selges. Nå er vi nede på 10 prosent, og denne trenden har holdt på siden april i fjor sier Buraas.

De lave reservene gjenspeiles også i tallene for «liggedager»: Hvor lang tid tar det fra en bolig er lagt ut for salg til den er solgt.

– For hele vår portefølje tar det nå i gjennomsnitt 17 dager. Det er helt ekstremt. I Oslo er liggetiden helt nede i 11 dager, som i praksis betyr at boligene blir solgt med en gang, sier Buraas.

Les også: Nå har boligmarkedet snudd: - Markant skjevhet

Svært sunt

– Hvordan vil du karakterisere boligmarkedet nå?

– Det er svært sunt, faktisk helt normalt selv om vi kom inn i våren med et altfor lite varelager. Det vi får inn, går i gjennomsnitt 4 prosent over prisantydning, og det er bra til å være i mai. Vi må ikke sykmelde en frisk pasient, advarer Buraas.

DNB Eiendom melder om en tøff konkurranse mellom kjøperne. I Oslo ble boligene i snitt solgt 5 prosent over prisantydningen i mai. Tall fra porteføljen indikerer en prisoppgang i mai på mellom 0,5 og 1 prosent. Det er i så fall omtrent på samme nivå som samme måned i fjor. I april steg boligprisene med 0,3 prosent.

Obos melder onsdag om en prisoppgang for brukte boliger i Oslo med 2 prosent fra april til mai. På landsbasis gikk Obos-prisene opp 2,6 prosent. Obos-prisene er imidlertid sjelden representative for hele markedet, og så sterk oppgang blir det neppe til fredag.

Renteøkninger

Flere ekspertmiljøer tror boligprisene vil falle utover høsten etter en rekordsterk oppgang i første kvartal. De varslede renteøkningene er en viktig årsak til dét. En renteoppgang på 1 prosentpoeng kan isolert sett et fall i boligprisene med inntil 10 prosent. Rentefølsomheten er størst i Oslo.

– Da rentene ble satt ned i 2020, var det et stort overraskelsesmoment. Rentene ble satt ned så fort at ingen visste hva som er et normalt rentenivå. Nå står vi overfor tidenes mest varslede renteøkninger, men det kan motvirkes av et godt lønnsoppgjør, sier Buraas.

Han er derfor usikker på om den varslede prisnedgangen kommer og antyder en flat prisutvikling fremover.

Blir solgt

Og til tross for den rekordlave reserven spår Buraas normale salgsnivåer i juni. Historisk betyr det mellom 10.000 og 12.000 enheter.

– Og det som blir lagt ut, blir solgt, spår Buraas.

Men i Oslo vedvarer de langsiktige problemene med lite nybygging. Samtidig skrinlegges enkelte planlagte boligprosjekter, blant annet som følge av usikkerhet rundt økte byggekostnader.

Som om ikke det er nok, Plan- og bygningsetaten i Oslo bekreftet onsdag midlertidig forbud mot bygging i villastrøk mens småhusplanen behandles. Buraas sier det blir spennende å se de endelige konsekvensene.

– Men foreløpig ser det ikke ut til at vi får noe hjelp av nybyggmarkedet. Oslo-markedet blir ikke noe bedre av dette forbudet, derimot enda strammere. Den bekymringen vi har hatt for Oslo-markedet, forsterker seg gjennom et økt press, advarer Buraas.

Lengre tid

Endringene i avhendingsloven har ifølge flere aktører skapt problemer i markedet. Mangel på takstfolk har ført til færre boliger til salgs, spesielt gjaldt det i vinter. Eiendom Norge mener problemene er blitt mindre gjennom våren.

– Det fungerer stort sett greit. Vi sliter med å tak i gode takstmenn noen steder, men det er blitt bedre. Men prosessene tar lengre tid, du kan ikke avtale med megler den ene uken at den skal legges ut i neste uke.

– Markedet er mer observant. Der de tidligere tok to uker å forberede et salg, tar nå én måned, sier Buraas.