Her finner du kalkulatoren: Boligfinansiering med utleie

Om utleiefinansieringskalkulatoren

Legg først inn leieinntekten du kan få. Deretter velger du nedbetalingstype på lånet. Du kan velge mellom avdragsfritt, annuitetslån og serielån.

Legg så inn rentesats og nedbetalingstid. Dermed er lånekostnaden klar. Til slutt legger du inn kostnadene ved utleieforholdet, slik at du får frem leieoverskuddet på årsbasis.

Tallet nederst forteller deg da hvor stort lån du dekker med disse forutsetningene.

Les mer om utleie i egen bolig.

Kalkulatorer:

Utleieboligkalkulator
Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å investere i en bolig, for så å leie den ut.