Kampen mellom store utbygginger og grønne lunger føres mange steder i landet, men i Oslos er det et gryende parkopprør flere steder.

Blant de mest irriterte er eierne av rundt 1.000 leiligheter som i 12 år er lovet at «Bilbyen på Ensjø» skulle bli «Boligbyen på Ensjø».

- Vi har blitt ignorert, og Byrådet har gitt blaffen i oss. Vi vet av erfaring at hvis vi ikke får forpliktende løfter før valget, så snur de ryggen til oss straks valget er over, sier borettslagsleder Ove Bengt Berg i Beboeraksjonen på Ensjø.

- Vi jobber på spreng, er svaret fra Byrådet.

Beboeraksjonen er irritert over manglende handlekraft fra det rødgrønne byrådet, og at man har latt tomteeier Kolberg Motors AS og milliardærfamilien Kolberg utvide bilinteressene og dermed prioritert bilbyen fremfor boligbyen.

- Byrådsleder Raymond Johansen har prioritert interessene til en som ikke representerer en eneste stemme i Oslo, fremfor interessene til 6.000 nye innbyggere på Ensjø, sa Ove Bengt Berg i en appell.

Men beboernes hovedskyteskive er et annet parti: - Det faglige ansvaret for at parkdragene på Ensjø uteblir, har partiet som har grønt i navnet sitt - nemlig Miljøpartiet De Grønne, mener Ove Bengt Berg.Overfor Nettavisen utdyper han kritikken:

- MDG slipper unna med kritikk fra dem som er uenig med MDGs sentrumspolitikk, og ingen kritiserer dem for at det nærmest er sånn at bilene og miljøproblemene lesses over på Ensjø i stedet. For de tusener på Ensjø viser MDG ingen handlingsvilje eller -evne for et grønt miljø, og belønnes med skyhøy oppslutning på meningsmålingene og ikke noe medielys på at det står for det motsatte av det de sier at de gjør.

Byråd for byutvikling i Oslo kommune, Hanna Marcussen (MDG) forstår at Ensjø-beboerne er utålmodige, men skylder på en konflikt med en grunneier og at de er overkjørt av staten.

- Vi jobber på spreng med å få ferdigstilt Ensjøområdet, skriver hun i et leserinnlegg i Vårt Oslo.

På Ensjø dreier konflikten seg om tre parkdrag som ble lovet i 2007, men som ennå ikke har kommet. I tillegg har kommunen sagt ja til et 17 etasjer høyt hus på Ensjø Torg.

Næringsinteressene på Ensjø frontes av Kolberg Motors AS, som har hatt 40-50 millioner kroner i overskudd hvert av de fem-seks siste årene. Beboerne vil at kommunen skal ekspropiere tomten og få bygget parkene de ble lovet av et enstemmig bystyre i juni 2007.

Kolberg-familien har drevet bilvirksomhet i 113 år, og leid ut eiendommen til en serie bilfirmaer. Nå er det AVIS som ønsker å bruke eiendommen til døgnbasert drift med klargjøring av biler frem til juni 2024. I en søknad ber man om dispensasjon, selv om man innrømmer at deler av bruken «vil være i strid med arealformålet som gjelder bolig, gatetun og friområde».

Les mer: Søknad om bruksendring og dispensasjon

Også på Ekeberg, Vaterland og Huseby har det stått strid om utbygginger vrs. parker.

- Venstre støtter aksjonen på Ensjø. Og i de «parkkampene» som har stått i bystyret denne perioden har vi støttet park mot utbygging. Eksempler er Ekeberg, Vaterland og Huseby. SV og MDG har har støttet utbygging i alle disse sakene, sier Venstres førstekandidat og byutviklingspolitiker, Hallstein Bjercke, til Nettavisen.

Den andre betente parkkonflikten er hva som skal skje med det 20 mål store området på Bjørvikautstikkeren og Sukkerbiten ved utløpet av Akerselva. Der står striden mellom badestrand og friluftsområde på den ene siden - og to planlagte bygg på totalt 4.700 kvadratmeter til adkomstsenter og fotohus.

I saken om Sukkerbiten står konflikten mellom en grønn lunge og et friluftsområde på den ene siden, og et kulturformål og en utbygging til mange hundre millioner kroner på den andre siden.

På Ensjø handler det om vilje til å sette makt bak krav og løfter om tre parker.

Det som er felles er at det er et gryende parkopprør mange steder i hovedstaden foran valget.

PS! Hva mener du? Bilby eller boligby, eller er det mulig å forene de to behovene? Skriv et leserinnlegg!