Disse superbetingelsene får de, fordi Danske Bank har inngått en kollektivavtale med interesseorganisasjonen Akademikerne (se faktaramme). Avtalen gjelder lån, innskudd og betalingsformidling, som nettbank og korttjenester, og avtalen omfatter også ektefeller og samboere.

Men det er særlig på boliglån der betingelsene i dag er ekstraordinært gode.

De billigste boliglånene i dag til ordinære kunder ligger på drøyt 2,4 prosent i effektiv rente for et lån på 2 millioner kroner, ifølge Finansportalen.

Stor forskjell

Danske Bank kan tilby akademikere som tar opp et lån før de har fylt 34 år, en effektiv rente på lave 2,14 prosent. Disse betingelsene beholdes også av låntaker etter fylte 34.


Den lave rentesatsen gjelder et annuitetslån på 2 millioner kroner, nedbetalt over 25 år. Til sammenlikning må de vanlige unge boliglånskundene i Danske Bank ut med en effektiv rente på 2,8 prosent for et tilsvarende lån.

For et ordinært boliglån slipper medlemmer av Akademikerne og deres ektefeller og samboere unna med en effektiv rente på 2,24 prosent. Tar de øvrige, solide kundene i Danske Bank opp et ordinært flytende boliglån, må de ut med 3,11 prosent i effektiv rente. Effektiv rente hensyntar rentes rente-effekt og gebyrer.

253.000 kroner

For å illustrere forskjellen i kroner:

Medlemmer i Akademikerne slipper unna med drøyt 606.000 kroner i totale renter og gebyrer på det ovennevnte lånet, gitt de nåværende betingelsene. En solid boliglånskunde i Danske Bank må derimot ut med 859.000 kroner over lånets løpetid. Det en forskjell på over 250.000 kroner før skatt.

- Vi er fornøyde med betingelsene. Det er veldig mange av våre medlemmer som har benyttet seg av avtalen, det har vært en massiv overgang. Men mange er i en konverteringsprosess, så det tar i noen tilfeller uker og måneder før et kundeforhold er endelig, sier konstituert adm. direktør Einar Espolin Johnson i Akademikerne Pluss til Nettavisen Økonomi.

Akademikerne Pluss er en selskap som er eid av elleve av foreningene som er avtalepart. Selskapet ble opprettet i fjor for å inngå avtaler om medlemstilbud.


Pen innskuddsrente

Renteforskjellene er også store for rammelån til boliger, altså en kreditt som kan trekkes opp til et visst beløp, med pant i boligen. I tillegg får Akademikerne fra 1. juni i år pene 1,7 prosent fra første krone på sparekonto. Det er gebyrfri bruk av kontoen.

De fleste bankene har etter rentehevingen fra Norges Bank satt opp utlåns- og innskuddsrentene. Sbanken er en av de større bankene som valgte ikke å øke rentene.

Danske Bank har etter rentehevingen fra sentralbanken satt opp boliglånsrentene til Akademikerne med henholdsvis 0,17 prosentpoeng for de yngste og 0,22 prosentpoeng for ordinære boliglån. Det er noe mindre enn hevingen på 0,25 prosentpoeng fra Norges Bank.

Garantist

Pressesjef Øystein A. Schmidt i Danske Bank skriver i en e-post til Nettavisen Økonomi at banken de seneste årene har vært garantisten for god konkurranse i det norske bankmarkedet.

Det var derfor både naturlig viktig for banken fortsatt å være svært attraktiv, også etter den siste rentejusteringen fra Norges Bank.

«Vi opplever i 2019 kraftig vekst i personmarkedet nettopp som følge av gode tilbud, samt solid rådgivning til norske personkunder», skriver Schmidt i e-posten.