I et rammelån kan du låne opp til en viss grense, uten at du har en fast tilbakebetalingsplan. Rammelån gis bare opp til 60 prosent etter forskrift fra Finanstilsynet.

Hvis boligen din for eksempel er verdt fire millioner kroner, kan du da få en låneramme på opp til 2,4 millioner kroner. Du betaler kun renter av den kreditten du til enhver tid bruker. I tillegg betaler du et noe høyere termingebyr for denne lånetypen enn på vanlige nedbetalingslån.

De mest vanlige navnene på denne lånetypen er Fleksilån, Boligkreditt, og Rammelån.

Hvis vi skal snakke om ulemper med denne typen lån går dette nettopp på fleksibiliteten. I de tilfellene der det ville vært fornuftig å nedbetale en del av lånet, gjør denne låneformen det enklere å kutte dette. Problemet kan altså være at du lettere bruker mer penger i dag enn det du burde gjort. Vi kan si at rammelån er frihet under ansvar.

Les: Typer lån, hva skal du velge?

Rammelån er fleksibelt

Rammelån er det mest fleksible lånet du kan ha. Du velger også selv hvor mye av rammen du bruker.

Du bestemmer også selv til enhver tid hvor mye du skal innbetale til lånekontoen din. Noen banker har som krav at du skal innbetale rentekostnaden på lånekontoen. Andre har ikke noe krav om dette. I praksis spiller dette ingen rolle, siden du likevel kan disponere fritt innenfor lånerammen.

Kommer du opp til rammen, må du uansett innbetale rentedelen, siden du ikke har noe mer å gå på.

Det mest vanlige er at du kan overføre penger mellom lånekontoen og brukskontoen i nettbanken. I noen tilfeller må du ringe banken for å ta ut mer penger, noe som er mer upraktisk.

Rammelånet fungerer også som en høyrentekonto. Siden du har en disponibel ramme trenger du ikke spare opp på en høyrentekonto ved siden av. Alt du sparer kan du sette rett inn på rammelånet. Trenger du penger, kan du bare hente de ut igjen innenfor rammen.

Les mer om annuitetslån og serielån.

De billigste rammelånene

De billigste rammelånene får du via forskjellige organisasjoner. Billigst er avtalen Akademikerne og Tekna har med Danske Bank. Her er den nominelle renten 1,99 prosent. Det er ingen etableringsgebyr. Årlige termingebyrer er 540 kroner.

De nest billigste lånene har Sykepleierforbundet, som har en avtale med DNB. Det er ingen etableringsgebyr, og årlige termingebyrer på 600 kroner.

Deretter følger og NITO og YS som har en avtale med Gjensidige Bank. Her er den nominelle renten 2,19 prosent. Det er ingen etableringsgebyr. Årlige termingebyrer er 840 kroner.

Det billigste rammelånet som er åpent for alle kommer fra Din Bank (en del av Sparebanken Øst). Rett etter er det flere banker som følger som SpareBank BV og Landkreditt Bank.

Listen er sortert etter effektiv rente med en ramme på to millioner kroner.

Bank Nom. Eff. Etbl.g. T.geb
Akademikerne (Danske Bank) 1,99% 2,06% 0 540
Tekna – Danske Bank 1,99% 2,06% 0 540
Sykepleierforbundet – DNB 2,19% 2,27% 0 600
NITO (Gjensidige Bank) 2,19% 2,29% 0 840
YS (Gjensidige Bank) 2,19% 2,29% 0 840
SpareBank 1 SR-Bank (LO) 2,35% 2,46% 1450 840
Din Bank (Sparebanken Øst) 2,45% 2,48% 0 0
SpareBank 1 BV 2,40% 2,52% 2250 900
KLP Banken 2,40% 2,54% 1500 1140
Landkreditt Bank 2,55% 2,58% 1000 0
Nordea Premium 2,50% 2,62% 2500 780
NORDirektebank (Skagerrak Spb) 2,55% 2,63% 0 600
Sandnes Sparebank 2,50% 2,64% 2500 1080
SpareBank 1 Nordvest 2,60% 2,65% 2000 0
SpareBank 1 SR-Bank 2,55% 2,68% 2900 840
Tolga-Os Sparebank 2,65% 2,77% 2500 720
DNB Bank 2,70% 2,81% 2475 600
SpareBank 1 BV 2,70% 2,84% 3500 900
Nordea 2,75% 2,87% 2500 780
Totens Sparebank 2,75% 2,87% 3000 720
SpareBank 1 Nord-Norge (LO) 2,75% 2,89% 3000 900
Sbanken 2,86% 2,90% 0 0
Sparebanken Øst 2,75% 2,90% 3000 996
Fana Sparebank 2,80% 2,93% 2000 840
OBOS-banken 2,85% 2,95% 1500 600
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 2,85% 2,96% 3100 600
Danske Bank 2,85% 2,98% 2200 900
Sparebanken Møre 2,85% 2,99% 3500 900
Handelsbanken 2,60% 3,02% 3000 0
KLP Banken 2,80% 3,02% 2250 1860
SpareBank 1 Lom og Skjåk (LO) 2,95% 3,06% 1250 720
SpareBank 1 Gudbrandsdal 2,95% 3,07% 2550 720
BN Bank ASA 2,95% 3,08% 1500 840
Sparebanken Sogn og Fjordane 2,95% 3,08% 2000 840
Sparebanken Vest 2,95% 3,08% 2500 840
OBOS-banken 3,00% 3,11% 1500 600
SpareBank 1 Nord-Norge 2,95% 3,11% 5000 900
Gjensidige Bank 2,99% 3,12% 1700 840
SpareBank 1 Lom og Skjåk 3,15% 3,28% 2500 720
SpareBank 1 SMN (LO) 2,80% 3,28% 2525 0
SpareBank 1 SMN 3,00% 3,49% 3850 0

Effektiv rente er regnet ut på et lån på 2 millioner kroner, med en nedbetalingstid på 15 år, nedbetalt som en annuitet.

Det er det samme utvalget som ligger til grunn for Finn billigste boliglån. Det er noen som ikke tilbyr rammelån (de er ikke banker). Det er Boligkreditt, Oslo Pensjonsforsikring og Statens Pensjonskasse.

Dette er forskjellene mellom vanlige boliglån og rammelån

Oversikten viser hvor mye dyrere rammelånet er enn boliglånet, med en ramme på 2 millioner kroner (årlig).

Her har vi bare tatt med långivere der renten på rammelån og nedbetalingslån er direkte sammenlignbare. Det vil si at denne långiveren har helt fastlagte satser som tilbys. Ikke veiledende priser, eller pris fra. Da vet du ikke eksakt hva du får i rente, og lånene blir derfor heller ikke direkte sammenlignbare før du konkret søker.

Det er størst forskjeller i BN Bank, Gjensidige Bank, og Sbanken. Hvis du først skal låne i en av disse bankene er det svært dyrt å gå for et rammelån.

For de to med lavest effektiv rente er det ingen forskjell på vanlig boliglån og rammelån.

I DNB's avtale med Sykepleierforbundet er det det faktisk litt billigere med rammelån, siden renten på rammelånet er 0,05 prosentpoeng lavere.

De største forskjellene finner du i OBOS Banken (både for medlemmer og ikke-medlemmer) der forskjellen er 7.180 kroner i forskjell per år.

Gjennomsnittlig betaler du 2.778 kroner mer på rammelånet enn på nedbetalingslånet, med en lån på 2 millioner kroner.

Listen er sortert alfabetisk.

Bank Nedbetaling Ramme Diff
Akademikerne - Danske Bank 2,02% 2,06% 0,04%
BN Bank 2,42% 3,08% 0,66%
Din Bank (Spb Øst) 2,25% 2,48% 0,23%
Gjensidige Bank 2,29% 3,12% 0,83%
KLP Banken 2,48% 2,54% 0,06%
NORDirektebank 2,27% 2,63% 0,36%
OBOS-banken 2,58% 2,95% 0,37%
Sbanken 2,30% 2,90% 0,60%
Sykepleierforbundet - DNB 2,32% 2,27% -0,05%
YS - Gjensidige 2,17% 2,29% 0,12%

De billigste nedbetalingslånene

Den billigste åpne rammelånet har Din Bank med en nominell rente på 2,45 prosent. På nedbetalingslån er den nominelle renten 2,23 prosent. Du betaler altså 0,22 prosentpoeng mer i Din Bank. Det er også en del andre nedbetalingslån som ligger på omtrent samme rentenivå, slik at du ikke får en like lav rente på rammelån som nedbetalingslån.

På rammelånene i organisasjonsavtalene er ikke det ikke slik. Noen av rammelånene har lavere rente enn nedbetalingslånene.

På avtalene med Akademikerne og Tekna kan du få rammelån som har 0,06 prosentpoeng lavere rente enn nedbetalingslånene, hvis rammelånet ligger innenfor 45 prosent av markedsverdi. Renten på disse lånene er så lav at du kan plassere penger på høyrentekonto som har en høyere rente enn lånerenten.

Generelt har altså de billigste rammelånene en noe høyere rente enn tilsvarende nedbetalingslån som er åpne for alle.

Bank Nom Eff Pris
Akademikerne - Danske Bank 1,95% 2,02% Fast
Statens Pensjonskasse 2,08% 2,15% Fast
YS - Gjensidige 2,09% 2,17% Fast
Din Bank (Spb Øst) 2,23% 2,25% Fast
NORDirektebank 2,20% 2,27% Fast
Unio - Storebrand 2,19% 2,27% Fast
Storebrand Bærekraftig lån 2,19% 2,28% Fast
Gjensidige Bank 2,20% 2,29% Fast
Fana Sparebank 2,20% 2,29% Fra
Sbanken 2,28% 2,30% Fast
Sykepleierforbundet - DNB 2,24% 2,32% Fast
Oslo Pensjonsforsikring 2,30% 2,35% Fast
Sandnes Sparebank 2,30% 2,42% Fra
BN Bank 2,35% 2,42% Fast
Landkreditt Bank 2,40% 2,43% Fra
KLP Banken 2,40% 2,48% Fast
NITO - Nordea 2,40% 2,52% Veil
Nordea Premium 2,40% 2,52% Veil
OBOS-banken 2,50% 2,58% Fast
DNB Saga 2,55% 2,65% Veil