Normalt ligger de flytende boliglånsrentene lavere enn renten på fastrentelån. Men KLP Banken kan tilby et 3-årig fastrentelån til en effektiv rente på lave 2,58 prosent, gitt 25 års nedbetalingstid (se tabell nedenfor). Forutsetningen er at lånet er innenfor 75 prosent av verdigrunnlaget på boligen.

En «ordinær» KLP-kunde som velger flytende boliglånsrente i dag må ut med 2,75 prosent, altså mer enn fastrentelånet på 3 år. De billigste lånene i markedet med flytende renter har ifølge Finanspotalen.no en effektiv rente på ca. 2,70 prosent.

- Det er to forklaringer på hvorfor fastrenten er så lav akkurat nå. Den ene forklaringen er at lån generelt er attraktivt for KLP som forvalter og passer på pensjonspengene til om lag 1 million nordmenn. Fastrentelån gir ekstra langsiktighet og forutsigbarhet også for KLP.

Les også: Panikk i rentemarkedet - nå er det gunstig å binde renten

Konkurransedyktige

- Vi ønsker alltid å være konkurransedyktige på fastrentelån og er ekstra konkurransedyktige akkurat nå, sier finansdirektør Christopher Steen i KLP Banken til Nettavisen Økonomi.

Den andre årsaken til de gunstige fastrentebetingelsene har med rentemarkedet å gjøre (se nederst i saken). Rentemarkedet består av flere delmarkeder, der det er lån med kort og lang løpetid. Normalt har lånene med lengst løpetid høyest rente, som betyr at fastrentelånene over tid er dyrere en lån med flytende renter.

- Men i dagens spesielle rentemarked er det forholdsvis liten forskjell. Dessuten justeres rentene på fastrentelånene mye oftere enn lånene med flytende renter, forklarer Steen.

Fast er best

I tabellen under har vi med Finansportalen.no som kilde satt opp de noen av de beste boliglånsrentene i markedet nå for lån med fastrente i 3 år og flytende renter (effektiv rente).

Forutsetningene er et boliglån på 2 millioner kroner og en boligverdi på 3 millioner, samt nedbetaling over 25 år. Lån til ungdom, premiumkunder og såkalte grønne boliglån er holdt utenfor.

Som vi ser av tabellen, er de beste 3-årige fastrentelånene nå til ordinære bankkunder vel så billige som de beste flytende boliglånsrentene. Kunder med gunstige medlemsavtaler kan ha enda lavere renter enn dette.

Bank Fastrente 3 år Bank Flytende rente
KLP Banken 2,58 % Landkreditt Bank 2,69 %
Danske Bank 2,69 % Sbanken 2,80 %
Fana Sparebank 2,69 % NOR Direktebank 2,82 %
SpareBank 1 Østlandet 2,74 % Evje og Hornes Sparebank 2,85 %
SpareBank 1 Østfold/Akershus 2,75 % BN Bank 2,89 %
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 2,76 % Valdres Sparebank 2,89 %
Nordea Bank 2,76 % Fana Sparebank 2,90 %
Sandnes Sparebank 2,76 % Gjensidige Bank 3,00 %
SpareBank 1 SR-Bank 2,77 % Flekkefjord Sparebank 3,00 %

Kilde: Finansportalen.no

Best til de unge

De aller beste boliglånsrentene i KLP gis til medlemmer som er under 35 år. Den laveste renten er for tiden på 2,50 prosent innenfor 85 prosent av boligens verdi, 2,40 prosent for såkalte grønne boliglån. Da snakker vi om flytende boliglånsrenter.

Norske boliglånskunder velger tradisjonelt lån med flytende renter, så også i KLP. Steen sier at litt under 10 prosent av deres kunder i dag har fastrentelån.

- Andelen har økt svakt hos oss, men lån med flytende renter er dominerende, sier finansdirektøren.

Les også: De billigste fastrentelånene

Ingen konkrete råd

- Hva sier dere til kundene når dere skal gi råd om valg av rentebinding?
- Vi gir ikke konkrete råd. Kundene får selv vurdere hva som passer best for deres økonomi. For kunder som er opptatt av forutsigbarhet, er fastrentelån en fordel. De vet hva de skal betale i en viss periode. Det gir en fin trygghet, og i dagens marked er merkostnadene med fastrentelån mindre enn normalt, svarer Steen.

Daglig leder Elisabeth Realfsen i Finanspotalen.no bekrefter overfor Nettavisen Økonomi den gunstige prisutviklingen på fastrentelån.

- Mange fastrentelån er gått ned i pris de seneste ukene, selv om bildet ikke er helt entydig. Det beror nok på prisleiet fra før, og noen banker har valgt å sette opp prisene, men vi ser at en rekke banker har satt ned fastrentene, sier Realfsen.

Hun gir normalt ikke råd til kundene om hvilken låneform de bør velge.

Ikke det dummeste

- Men jeg sa for ett år siden at det antakelig ikke er den dummeste beslutningen du kan ta i livet ved å binde renten nå. Det samme sier jeg i dag. Vi må huske på at en fastrentelån i dag på 2,65 prosent var renten på et middels godt flytende boliglån i fjor høst før Norges Bank begynte å sette opp rentene, sier hun.

Realfsen tror ikke det er veldig stor sannsynlighet for at de flytende boliglånsrentene skal bli lavere. Og jo lenger tidsaspektet er for kunden, desto større blir forsikringselementet i et fastrentelån. Boliglånskunder kan i dag binde renten i ti år til rett over 3 prosent.

Norges Bank har siden september i fjor satt opp styringsrenten – bankenes innskuddsrente i sentralbanken fra 0,50 prosent til 1,25 prosent, hvorav to renteøkninger i år. Spørsmålet er så om renteøkningene til bankene på flytende boliglån i har fulgt i takt med økningene.


Ikke i takt

- Tendensen er flytende boliglånsrentene er opp, men ikke i takt med renteøkningene. Mange banker har valgt å øke rentene litt mindre. Vi ser at boliglånsrentene blant de bankene som har økt rentene etter rentemøtet i juni, varierer fra 0,1 prosentpoeng til 0,4 prosentpoeng, sier Realfsen

- Det er stor variasjon i hvordan bankene lar prisene endre seg overfor kundene, det er ikke så ensartet som man skulle tro.

Det kan også se ut som bankene har økt innskuddsrentene noe mindre enn utlånsrentene og dermed benyttet anledningen til å øke marginene noe overfor kundene.

- Det er ikke alle banker som har økt innskuddsrentene med et kvart prosentpoeng etter den seneste økningen fra Norges Bank, men en rekke innskuddsprodukter fått bedre renter, kommenterer Realfsen.

Klart opp

Hvis vi ser på markedsrentene som er med på å styre utviklingen i boliglånsrentene, har følgende skjedd:

3-måneders pengemarkedsrente (NIBOR-rentene) er en viktig signalrente for de flytende boliglånsrentene. Denne renten har siden nyttår steget fra 1,25 prosent til 1,52 prosent (se graf under).

De seneste snaue fire ukene har det imidlertid vært en flat utvikling og en liten nedgang de seneste dagene. NIBOR-rentene påvirkes i stor grad av styringsrenten til Norges Bank, som er satt opp to ganger i år, senest i juni til 1,25 prosent.

Følg med USA

Renten på fastrentelån påvirkes indirekte av utviklingen i de norske obligasjonsrentene, som i stor grad følger utviklingen i amerikanske og tyske obligasjonsrenter. Og her har det vært et kraftig fall, som har sendt de lange norske statsrentene ned.

Det avgjørende for prisen du må betale for ditt fastrentelån – i tillegg til konkurransesituasjonen – er prisen bankene må betale for et fastrentelån i markedet. Denne prisen styres av utviklingen i norske statsrenter.

For tiden kan norske banker ta opp et fastrentelån over 3-5 år til ca 1,85 prosent i det profesjonelle rentemarkedet (SWAP-renter, byttelånsrenter). Oppå denne renten skal bankene ha en fortjenestemargin.