Det som er sikkert, er at fjorårets boligmarked var preget av en rekordhøy omsetning. I desember ble det ifølge Eiendom Norge solgt 3101 boliger i Norge. Det er 4,7 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2018. I 2019 ble det solgt 2,8 prosent flere boliger enn i samme periode i 2018.

- Skulle jeg sagt noe om 2019, måtte det bli at det var det året da Norge var på flyttefot. Jeg har ikke sett maken til det aktivitetsnivået vi hadde i fjor med så mange overtakelser av nyboliger i hele landet, sier adm. direktør Terje Buraas i DNB Eiendom til Nettavisen Økonomi.

- Det som er spennende nå, er å se at så mye bra objekter er lagt ut i romjulen og januar hos alle kjedene. Det skulle tilsi en normal januar med en prisvekst mellom 2 og 3 prosent, fortsetter han.

Les også: Rederiarving vant ellevill boligkrangel

Buraas sier at deres tall viser fortsatt høyt aktivitetsnivå i desember og en prisnedgang mellom -0,5 og 0 prosent.

- Men det er et svært lite antall i desember. Totalmarkedet er på rundt 3000 salg, så her kan det svinge når vi får hovedtallene.

Slått med god margin

Tall fra Eiendom Norge viser at det ble lagt ut flere boliger for salg i desember 2019 enn i tilsvarende måned i 2018.

– Rekordene fra 2018 i antall omsetninger og antall nye boliger på markedet, er slått med god margin i 2019, og i desember er det solgt et markant høyere antall boliger enn i desember 2018.

- Veksten i antall nye boliger på markedet på sin side har avtatt noe gjennom høsten, og det blir spennende å følge hvor mange nye boliger som vil komme på markedet i januar, sier den ferske Eiendom Norge-sjefen Henning Lauridsen i en pressemelding.

Nokså normalt

Boligprisene i desember falt med 0,8 prosent. Korrigert for det som er normale sesongsvingninger, var det en prisoppgang på 0,1 prosent. For hele 2019 ble det altså en oppgang på 2,6 prosent. Under er det vist de faktiske prisendringene i desember fra 2010 til 2019.

Hvis vi ser på regionene, hadde Oslo i desember den sterkeste sesongkorrigerte prisutviklingen med en oppgang på 0,7 prosent.

Boligprisene i hovedstaden steg totalt i fjor med 5,5 prosent, mens Stavanger med omegn hadde den svakeste utviklingen i 2019 med en nedgang på 2,7 prosent.

Les også: Store endringer i hvor mye du får leie ut til din egen bolig

Spesielle utslag

Obos-prisene stupte i desember med hele 5,6 prosent i Oslo og med 4,5 prosent på landsbasis. Men Obos-omsetningen utgjør bare 15 prosent av det totale norske boligmarkedet.

- De har et veldig lite antall og kun nominelle priser, så her kan noen få spesielle utslag få innvirkning på hele resultatet. Normalt er desember ned mellom 1 og 2 prosent i statistikken til Eiendom Norge. I fjor var altså nedgangen litt mindre enn vanlig.

- Med så få enheter som i desember, er verken våre eller Obos-tallene omfattende nok til at man kan si så mye i forkant, kommenterer Buraas. Med fasiten i hånd kan man si at Obos-nedgangen overhodet ikke var representativ for det totale boligmarkedet.

Litt lavere

Personmarkedsdirektør John Sætre i Nordea kommenterer desembertallene med at de ser at noen opplever at de får en litt lavere pris for boligene de skal selge.

Norges nest største bank opplevde at kundene gikk inn i julemodus siste halvdel av desember. Januar er tradisjonelt en aktiv måned i boligmarkedet.

- Vi ser at det kommer objekter ut til salg nå. Normalt kan prisene stige også i januar, men vi tror utviklingen blir mer forsiktig enn vi har sett i tidligere år, sier Sætre i en kommentar.

Oslo hadde altså den sterkeste prisveksten i 2019, og det kan ligge an til et nytt prishopp om et par år. Det skyldes den lave reguleringstakten i hovedstaden, som vil få konsekvenser for antall nye boliger i markedet.

Underskudd

- Det ligger dessverre an til en ny periode med tilbudsunderskudd i Oslo etter hvert som tilførselen av nye boliger dropper. Forutsatt at den sterke etterspørselen vedvarer, vil det kunne oppstå ubalanser i oslomarkedet, med fare for sterkere prispress enn ønskelig, sier adm. direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Han mener Oslo kommunen allerede er under press fra en befolkning som vokser raskere enn i landet for øvrig. I tillegg sliter hovedstaden med underfinansiering av store kollektivutbyggingsprosjekter. Disse prosjektene mener Geving er påkrevet for å få fart på boligbyggingen.

- Situasjonen blir ikke bedre av det dårlige samarbeidet mellom stat og kommune, som har resultert i at kommunen rett før jul avslo et tilskudd til kollektivutbygging fra staten tilsvarende 2,5 milliarder kroner. Fortsetter det slik, vil ikke kommunen makte å tilby sine innbyggere boliger til en overkommelig pris. advarer Geving

Les også: 1 av 7 nordmenn vil bruke minst 12 millioner på bolig

God balanse

Handelsbanken Capital Markets skriver i sin morgenrapport at de regnet med at boligprisene steg med om lag 2,6 prosent i 2019, regnet som årsgjennomsnitt. Det viste seg å være innertier.

Under lønnsveksten

En boligprisvekst på 2,6 prosent er under lønnsveksten i Norge i 2019. Handelsbankens eksperter venter at boligprisene i år vil stige i et moderat tempo og mindre enn lønnsveksten. I 2020 er det spådd en lønnsvekst på 3,4-3,5 prosent.

Handelsbanken tror i år på en boligprisvekst på rundt 3 prosent. I så fall kan det gå mot en såkalt myk landing i det norske boligmarkedet etter en til dels vill prisvekst i perioden mellom 2010 og 2020.

Men sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets er svært skeptisk til et slikt scenario.

Aldri skjedd

- Det har aldri skjedd at vi får en myk landing i boligmarkedet etter en så sterk oppgang som vi har hatt i Norge de seneste årene, sa Andreassen til Nettavisen Økonomi for tre uker siden.

Henning Lauridsen sier i meldingen at ved inngangen til 2020 er det mindre usikkerhet knyttet til driverne i boligmarkedet enn for ett år siden.

Siden i fjor er boliglånsforskriften avklart. Boligbyggingen i Norge er på et høyt, befolkningsutviklingen er moderat, og Norges Banks rentebane er flat etter fire hevninger av styringsrenten. Det er ventet at styringsrenten på 1,50 prosent kan holde seg uendret ut 2021.

- Av disse driverne er det størst usikkerhet om renteøkningene vi har fått det siste året fullt ut er priset inn i markedet, sier Lauridsen.