Tall fra Eiendom Norge viser at nominelt falt boligprisene i juni med 0,2 prosent, mens sesongkorrigert var det en oppgang på 0,2 prosent. Det betyr at juniprisene er litt sterkere enn normalt.

Maitallene viste en oppgang på landsbasis på 1 prosent, som var sterkere enn normalt for måneden.

De seneste tolv månedene har boligprisene i Norge steget med 10,1 prosent. I Oslo falt prisene i juni med 0,4 prosent, men sesongkorrigert steg de med marginale 0,1 prosent. Prisoppgangen fra juni 2020 til juni 2021 er på 10,3 prosent.

Flere av de største norske byene er på en tosifret veksttakt på årsbasis (se søylene under).

Les også: Kjøper måtte ut med 31,5 millioner kroner: - Dette presser opp prisene

Sterkt overalt

I Bergen falt prisene i foregående måned med 0,6 prosent, mens i Stavanger og Trondheim var det en oppgang på 0,9 prosent. Etter mange svake år i boligmarkedet kan Stavanger igjen vise til en tosifret vekst de seneste tolv månedene.

Faktisk hadde alle de største byene en oppgang som var sterkere enn det som er normalt for juni.

Den gjennomsnittlige boligen i Oslo koster nå nesten 6,4 millioner kroner, bortimot 86.000 kroner kvadratmeteren. Dette gjennomsnittet trekkes opp av en del dyre boliger i hovedstaden. På landsbasis koster gjennomsnittsboligen nærmere 4,4 millioner kroner.

Noen særlig prisøkning ligger det ikke an til fremover.

Les også: Varsler smell for boligeiere

Renteøkninger

- Når Norges Bank nå tydelig, har varslet første renteøkning i september, venter vi moderat utvikling i boligprisene fremover, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen i en pressemelding mandag.

- Sånn det ser ut nå, nådde vi toppen i tolvmånedersveksten i mars, sa Lauridsen på en pressekonferanse.

Adm. direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund sier i en kommentar at nordmenn prioriterer bolig høyt.

- Det lave rentenivået har stimulert kjøpelysten sterkt og resultatet er raske salg og rekord i antall omsetninger, sier Geving.

Nordea Norge melder om en god tilstrømming av kunder som ber om finansieringsbevis, og de ser at mange også ender med boligkjøp.

Normalisering

Den sterke prisveksten ser ifølge DNB Eiendom ut til å ha normalisert seg. DNB-meglerne ventet seg litt av det samme prisbildet i år som i fjor, men innrømmet i en oppdatering at det skal godt gjøres å tangere fjorårets sterke junitall.

Det normale er at boligprisene faller litt om sommeren, men i koronaåret 2020 var juni unormalt sterkt i boligmarkedet. Nominelt steg prisene med 0,8 prosent og med 1,0 sesongjustert. Det vil si at prisene steg med 1 prosent mer enn det som er vanlig for måneden.

DNB Markets med sjeføkonom Kjersti Haugland i spissen så for seg en sesongjustert oppgang i boligprisene på 0,6 prosent fra mai til juni. Hun var altså litt for optimistisk.

Men når Norges Bank hever rentene til høsten og kommer med ytterligere hevinger fremover, vil boligprisveksten avta ytterligere.

Les også: Denne boligen ble solgt til rekordpris

Høy aktivitet

DNB Eiendom melder om fortsatt høy aktivitet i boligmarkedet, og det er nå lagt ut mer boliger etter en periode med litt tørke. Inntrykket er at mange vurderer boligbytte.

Det bekrefter Eiendom Norge. I juni i år ble det solgt 11.698 boliger i Norge, som er 5,5 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2020. I første halvår 2021 ble det solgt 55.932 boliger i Norge, og det er 13,2 prosent flere enn i samme periode i 2020.

Det tok i gjennomsnitt 29 dager å selge en bolig i juni 2021, som ned fra 34 dager i mai.

- Vi tror den sterke etterspørsel etter bolig i Norge vil vedvare og at pandemien har medført et varig skift i boligmarkedet. Med gjennomåpning av samfunnet, tror vi at vi første fra høsten vil se de reelle korona-effektene i arbeidslivet med økt fleksibilitet.

- Vi tror fleksibelt arbeidssted blir et varig for mange og at dette vil ha langsiktig betydning for boligbehovet, kommenterer Lauridsen.

Smått og rimelig

Det er ifølge DNB størst etterspørsel etter små og rimelige leiligheter, særlig i de store byene. I tillegg har lavt prisede områder og boliger litt utenfor bykjernene en litt bedre utvikling.

Det kan ifølge DNB Eiendom skyldes at mange unge i etableringsfasen bytter bolig på grunn av studier eller jobb om sommeren eller høsten. Hovedårsaken er først og fremst fordi boligprisene har blitt så høye at mange kun har råd til de rimeligste boligene.