KVADRATUREN (Nettavisen Økonomi): Sesongjustert er prisene ned med 0,7 prosent i juli, mens de er opp 1,6 prosent de seneste tolv månedene.

- Dette er en svak juli, det er det ingen tvil om, men de etterfølger to sterke måneder, sa adm. direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge på en pressekonferanse mandag.

- Prisene legger seg inn i en trend vi har hatt lang tid nå, det er en moderat prisvekst, fortsatte han.

Ifølge Dreyer er det nå en god balanse mellom tilbud og etterspørsel i bruktboligmarkedet i de fleste områdene i Norge. Men juli er ofte en litt spesiell måned i det norske boligmarkedet, er utslagene korrigerer seg inn i august, når folker tilbake fra ferie.

Under 2 prosent i Oslo

I Oslo er prisene opp 0,5 prosent, mens de sesongjustert faller 0,8 prosent. Boligprisene i hovedstaden de seneste tolv månedene er opp 1,9 prosent.

- Det er en god etterspørsel i Oslo-markedet, Oslo-markedet er godt og stabilt om dagen, og vi venter at det blir en moderat prisvekst fremover, sa Dreyer. Hittil i år er Oslo-prisene opp med drøyt 5 prosent. Normalt er prisutviklingen svakere i andre halvår enn i første halvår.

I juli 2018 var boligprisene uendret, men korrigert for sesongvariasjoner, steg prisene med 0,4 prosent. I juli 2017 sank boligprisene med 1,2 prosent i juli 2017. Det normale for måneden er et svakt prisfall, og omsetningen ligger typisk på halvparten av det den gjør ellers i året.

I juni steg boligprisene med 0,6 prosent, men korrigert for normale sesongsvingninger, var det en nedgang på 0,2 prosent. Det betyr at junioppgangen var litt lavere enn det som er normalt for denne måneden.

I juli ble det for øvrig solgt 4714 boliger i Norge, 8,9 prosent høyere enn i tilsvarende måned i fjor. Det er aldri blitt solgt så mange boliger i juli noensinne. Så langt i 2019 er det solgt 4,3 prosent flere boliger enn i juli 2018.

Høy aktivitet

- Det som har preget markedet gjennom 2019 og store deler av 2019 er et høyt aktivitetsnivå, kommenterte Dreyer.

I Bergen steg prisene i juli med 1,3 prosent, sesongkorrigert med 0,2 prosent. Salg av mange små leiligheter trekker opp. I Trondheim sank prisene med 1,4 prosent, men her er det ofte en nedgang i juli.

Og det er aldri solgt flere boliger i Trondheim i årets syv første måneder noensinne. I Stavanger var det en nedgang på 1,6 prosent, men sesongkorrigert bare 0,1 prosent.

Ikke nok

Handelsbanken Capital Markets skriver i morgenrapporten at økte utlånsrenter og en økt ferdigstillelse av nye boliger sammenliknet med befolkningsveksten, har ikke vært nok til sende prisene nedover det seneste året.

Meglerhuset mener det understreker at etterspørselen etter boligeiendom vil fortsette å holde seg godt oppe. Det skyldes gunstige faktorer som lav arbeidsledighet og stigende lønnsvekst.

Men det er for tiden en moderat boligprisvekst i Norge, ettersom de gjennomsnittlige boligprisene stiger med litt mindre enn lønnsveksten i samfunnet. Handelsbanken legger fortsatt til grunn at boligprisveksten vil havne rundt 2 prosent i år, mens lønnsveksten ventes å havne rundt 3,2-3,3 prosent.

Marginalt opp

Nordea spår i sin morgenrapport at boligprisene i juli er marginalt opp, i tråd med det vi har sett så langt i år. Renteøkningene vi har hatt siden høsten 2018 biter foreløpig noe særlig på boligprisene.

Men Nordea snur også på det ved at hadde ikke rentene gått opp, ville veksten i boligprisene trolig vært langt høyere.

Adm. direktør Grethe W. Meier i Privatmegleren er glad for at det norske markedet har roet seg ned og skryter av vårt hjemlige boligmarked.

- Ja, det norske boligmarkedet fungerer kjempebra, vi har aldri hatt et så godt boligmarked som nå. Det er lav prisstigning, og boligmarkedet er gjennomsiktig og forutsigbart. Boligselgerne får solgt, og vi har trolig det best fungerende og regulerte boligmarkedet i verden, sier Meier til Nettavisen Økonomi.

Skjevdeling

- Men et ønske er at myndighetene gjør noe med boliglånsforskriften for førstegangskjøpere som har betjeningsevne, men som ikke har foreldre eller andre til å hjelpe seg. Vi får en skjevdeling i markedet, og jeg skulle ønske at halvparten av den kvoten bankene har på å avvike fra boliglånsforskriften kunne ha vært satt av til førstegangsetablererne, fortsetter hun.


Boliglånsforskriften skal opp til ny vurdering i høst. Et sentralt krav i forskriften er at lån ikke skal innvilges dersom kundens samlede gjeld overstiger fem ganger årsinntekt. Dette vil spesielt unge låntakere kunne slite med.

God høst

På spørsmål om hva Meier tror om markedet fremover, svarer hun:

- Jeg tror på en god høst, det er mange boliger som skal ut. Vi ser at volum avler volum, en høy omsetning gjør at det kommer flere interessenter på banen. Både for selgere og kjøpere er det et godt marked, mange selger og kjøpere gir en god balanse.

- Jeg var en stund redd for at det skulle komme litt for mange boliger ut i markedet, men det klarer å absorbere effektene av nybygg, sier Meier.

Hun og Privatmegleren har tidligere spådd at boligprisene på landsbasis kunne stige med 3,5 prosent i år og med litt mer i Oslo.

For optimistiske

- Men vi ser nå at vi har vært litt for optimistiske. Det ligger an til en noe lavere pristakt, omtrent på nivå med den generelle prisstigningen i samfunnet, sier Meier.

Med andre ord snakker vi om en boligprisvekst i 2019 på 2-3 prosent. Det tilsier i så fall en såkalt realvekst nær null: Boligen du eier er ikke mer verdt hvis vi korrigerer for inflasjonen.