Oppdatert med kommentarer fra Henning Lauridsen.

KVADRATUREN (Nettavisen): Tall fra Eiendom Norge viser at boligprisene falt med 2,2 prosent i november. Med unntak av 2008 er dette den svakeste novemberutviklingen som er målt. Boligprisene har nå falt tre måneder på rad.

Korrigert for det som er vanlige sesongsvingninger for måneden, var nedgangen på 0,9 prosent. De seneste tolv månedene har boligprisene i Norge steget med 2,4 prosent.

Fallet i hovedstaden er mindre enn på landsbasis, med en nedgang på 1,3 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner er nedgangen på 0,5 prosent.

Negativ årsvekst

– Det kraftige fallet i boligprisene fortsatte i november med en nedgang på 2,2 prosent. De siste tre månedene har boligprisene falt 6,5 prosent og enkelte områder har nå negativ 12-månedersvekst, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding.

– Med høyere rente er det ikke unaturlig at boligprisene korrigeres, men et stort boligprisfall vil få negative konsekvenser for norsk økonomi gjennom både lavere konsum og lavere boligbygging, sier han. Eiendom Norge venter at tolvmånedersveksten vil falle ytterligere fremover.

Nå går det faktisk mot prisfall for året som helhet for flere områder. På spørsmål fra Nettavisen om hvilke områder står i fare for det, svarer Lauridsen:

– Jeg tror de aller fleste områder i Norge, utenom Stavanger og Kristiansand.

– Men da blir det et ganske kraftig fall i desember?

– Hvis skulle få et fall i desember som ikke er så ulikt det vi har sett de seneste månedene, er vi fort der. Det er ikke utenkelig at det blir negativ årsvekst i Oslo.

Stresstesting

– Hva er din største bekymring for boligmarkedet fremover?

– I øyeblikket er det kombinasjonen av stresstesting etter utlånsforskriften og renteøkninger gir en effekt av at renten skulle vært veldig mye høyere enn det den faktisk er. Det trekker ned prisene for mye.

– Den kanskje største bekymringen er nyboligmarkedet. Dette markedet sliter kraftig med å regne frem nye prosjekter som følge av høyere kostnader. Hvis vi da får en for sterk svekkelse av etterspørselen, kommer det til å bli veldig få salg.

En avklaring om boliglånsforskriften kan komme i statsråd 16. desember. Eiendom Norge er sterkt kritisk til at forskriften videreføres som følge av både høyere renter og et kraftig fall i boligbyggingen.

– Jeg tror ikke det blir noen innskrenkninger, men jeg er redd for at det blir en videreføring, kanskje med noen moderate lettelser, sier Lauridsen.

Over 4 prosent ned i Bergen

Som vanlig er det store regionale forskjeller. I Bergen falt boligprisene med hele 4,2 prosent i november, og sesongjustert med 2,6 prosent. Det var den sterkeste sesongjusterte nedgangen i landet, dårligst ut fra hva som er normalt. Tromsø har den svakeste utviklingen så langt i 2022 med en oppgang på 0,2 prosent. Da snakker vi om faktisk prisvekst.

Trondheim opplevde en nedgang på 3,3 prosent, også det klart mer enn det som er normalt, mens i Stavanger var prisnedgangen moderate 0.,9 prosent. Men prisfallet i høst til tross, det er fortsatt tøft å komme inn i markedet for de som vil inn.

– Vi ser at det for førstegangskjøpere er blitt enda vanskeligere å komme inn i boligmarkedet denne høsten. For de fleste er boligprisene fortsatt for høye, og taket for maksimalt lån er blitt lavere.

– Hvis regjeringen nå velger å stramme inn utlånsreglene, tror vi at veien inn i boligmarkedet blir nesten umulig for de mange som ikke har pengesterke foreldre som støtte, advarer personmarkedsdirektør Randi Marjamaa i Nordea Norge i en pressemelding.

Falt kraftig i oktober

I oktober falt boligprisene med 1,9 prosent. Det var den sterkeste oktobernedgangen på 14 år. Obos-tallene for november viste en nedgang på hele 4,7 prosent, men disse tallene svinger langt mer enn landsgjennomsnittet.

Handelsbanken Capital Markets ventet på morgenen et sesongjustert fall i november på 1,5 prosent, altså et fall som er klart sterkere enn normalt for måneden. Det ble ikke like ille som de fryktet. Banken .skriver i morgenrapporten at korrigert for normale sesongsvingninger, har boligprisene falt med 1,7 prosent siden toppen ble nådd i august.

I november ble det solgt 7321 boliger i Norge. Det er 14 prosent færre enn tilsvarende måned i 2021. Så langt i år er det solgt 88.383 boliger i Norge, som er 9,7 prosent færre enn i samme periode i fjor.

Klart nedover

Retningen er ifølge bankens eksperter klart nedover. Den viktigste forklaringen til dette er den bratte renteoppgangen fra Norge Bank, som ennå ikke er unnagjort. Renteøkningene har ennå ikke fått fullt gjennomslag i boligmarkedet, og da mener Handelsbanken eksperter at nedturen i boligmarkedet bare så vidt har begynt.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets spår at boligprisene trolig falt mer enn det som er normalt for denne tiden av året. DNB venter et såkalt sesongjustert fall på 0,9 prosent fra oktober til november. Det var innertier.

I november 2021 falt boligprisene med 0,6 prosent etter et rekordsalg av boliger i måneden.

– Den videre utviklingen i boligmarkedet ligger i finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp) sine hender. Vårt råd er om utlånsforskriftens fremtid er krystallklart: Den bør avskaffes. Reguleringen har utspilt sin rolle fordi begrunnelsen for den, høy rente, ikke lenger er til stede.

– Med normalisering av renten er det særlig kravet om at lånekundene skal tåle fem prosentpoeng rentepåslag som gjør det vanskelig å yte kreditt til vanlige husholdninger i bygd og by. Lånesøkere stresstestes nå for et rentenivå rundt 9 prosent, sier Lauridsen i pressemeldingen.

Økte levekostnader

DNB Markets tror at prisene vil fortsette å falle i samme tempo også i de neste månedene. Hovedårsaken er den uvanlig raske renteoppgangen, i kombinasjon med en generelt sterk økning i levekostnadene.

Men DNB Eiendoms egne tall viser en nedgang på rundt 1 prosent i november.

– At boligprisene fortsetter ned i november, er helt som forventet, sier leder av DNB Eiendom, Renate Sørestrand-Hansen, i en kommentar. Hun mener prisutviklingen er helt i tråd med hva som er normalt på denne tiden av året, og spesielt i et nedadgående marked.

– Det er fortsatt kjøpers marked, og selv med riktig pris må du ta høyde for flere visninger før du får solgt. I snitt selges boligene nå litt under prisantydning, og vi venter prisfall også i desember, sier Sørestrand-Hansen.