KVADRATUREN (Nettavisen Økonomi): Ferske tall fra Eiendom Norge viser at boligprisene på landsbasis falt med 0,4 prosent i oktober. Korrigert for det som er normale sesongsvingninger for måneden, steg boligprisene med 0,2 prosent.

De seneste tolv månedene har boligprisene i Norge steget med 7 prosent. I Oslo falt boligprisene i forrige måned med 0,6 prosent og med 0,1 prosent sesongkorrigert. 12-månedersveksten i hovedstaden er nå nede på 5,5 prosent, altså en god del lavere enn landsgjennomsnittet.

Se oppsummeringen fra Eiendom Norge under.

- Boligprisene i Norge utviklet seg sterkere i oktober enn det som er normalt for måneden, og de fleste områder i landet hadde en sterk utvikling. Unntakene var Stavanger og Kristiansand hvor utviklingen var svakere enn normalt, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding.

Les også: Advarer boligkjøpere: – Kan få ekstrakostnad på over hundre tusen kroner

Under 7 prosent

Eiendom Norge venter at prisene for hele året vil ligge noe under deres prognose på 7 prosent. Om Oslo-prisene sier Lauridsen:

- I 2020 hadde Oslo den sterkeste boligprisveksten i Norge. I 2021 ligger hovedstaden an til å få den svakeste prisveksten av de store byene i Norge.

Han sier at den mer moderate utviklingen i Oslo må sees i sammenheng med at boligprisene i hovedstaden er svært høye. Gjennomsnittprisen for en bolig i Oslo er i oktober om lag 2 millioner høyere enn i både Trondheim, Bergen og Stavanger.

Les også: Tallene får boligtoppen til å steile: - Helt hinsides

Svakt i Stavanger

I Bergen steg boligprisene i oktober med 0,2 prosent, som er normalt for måneden. I Trondheim var oppgangen på 0,6 prosent, som er klart sterkere enn normalt. Derimot falt boligprisene i Stavanger med 2,1 prosent, og det er en sesongkorrigert nedgang på 1,2 prosent.

Hvis vi ser på oktobertallene de seneste årene, steg boligprisene i fjor med 0,5 prosent. Men koronaåret 2020 var spesielt i boligmarkedet, og oktobertallene i fjor var langt sterkere enn normalt.

I 2019 var det en nedgang på 0,8 prosent, et typisk prisfall for måneden, mens i oktober 2018 var prisnedgangen på 0,6 prosent.

Les også: Stjerneadvokat får ikke solgt luksuseiendom – nå selges tjenesteboligen til skyhøy pris

Randi Marjamaa, som leder for personmarked i Nordea Norge, sier i en kommentar til tallene at samlet sett er det nok mindre trykk i markedet enn tidligere. Nordea har flere kunder som ønsker finansieringsbevis for å kjøpe bolig til å bo i, altså primærbolig.

- Boligtoppen er kanskje nådd for denne gang. Det har vært kraftig prisvekst over lang tid, vi venter nå er stabil prisutvikling fremover, men hvor vi kan oppleve enkelte perioder som skiller seg ut hvor priser både kan stige og falle, sier Marjamaa.

Færre solgte boliger

I oktober ble det solgt 8682 boliger i Norge, og det er13,6 prosent færre boliger enn i tilsvarende måned i 2020. Så langt i år er det solgt 89.823 boliger i Norge, som er 2,7 prosent flere enn i samme periode i 2020.

Lauridsen mener nedgangen i oktober må sees i sammenheng med at høsten i fjor bar preg av gjeninnhentingen i boligmarkedet. Denne gjeninnhentingen kom etter det skarpe fallet i boligpriser og omsetning i forbindelse med utbruddet av korona-pandemien.

- Så langt i år har det aldri vært lagt ut eller solgt så mange bruktboliger i Norge, sier Lauridsen.

Ser vi på omsetningshastigheten, tok det i gjennomsnitt 33 dager å selge en bolig i oktober 2021. Det er to dager raskere enn i september.