Tall fra Eiendom Norge viser at altså et fall i september på 2,2 prosent. Korrigerer vi for det som er normale sesongsvingninger for måneden, var det en nedgang på 0,6 prosent.

De seneste tolv månedene har boligprisene i Norge steget med 6,7 prosent, men fra september 2021 til september 2022 er økningen på 4,3 prosent. Eiendom Norge venter at denne tolvmånedersveksten vil falle fremover.

Falt kraftig

– Boligprisene falt kraftig i september. Den sterke oppgangen i august er nå i sin helhet korrigert i de sesongkorrigerte boligprisene, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, i en pressemelding.

– Vi ser for oss at boligprisene vil fortsette å falle de neste månedene. Dette er en veldig klar indikasjon på at renteøkningene til Norges Bank nå begynner å virke, sa Lauridsen på pressekonferansen. Nordea spår nå et ganske kraftig fall, men de er mest negative blant ledende analysemiljøer.

Skifte

– Vi ser nå et skifte i boligmarkedet, der mange budrunder ikke går like fort og høyt som tidligere. Denne trenden tror vi blir forsterket framover, og våre økonomer venter en nedgang i boligprisene på 5-10 prosent det neste året, sier personmarkedsdirektør Randi Marjamaa i Nordea Norge i en kommentar til de ferske tallene.

September er en måned der boligprisene normalt faller med rundt 1 prosent, slik at fallet i år er klart mer enn normalt for måneden. I august steg boligprisene med 1,9 prosent, en oppgang som var sterkere enn ventet.

I Oslo falt boligprisene med 2,5 prosent i september og sesongkorrigert med 0,8 prosent.

– I Oslo falt boligprisene ganske kraftig, sa Lauridsen på pressekonferansen.

Mer enn vanlig

I Bergen var nedgangen på 3,3 prosent, som er mer enn vanlig, i Trondheim med 1,8 prosent og i Stavanger med 2,2 prosent. Fallet er større enn vanlig i september for alle de tre store regionbyene.

Lauridsen sier det er normalt at boligprisene faller i siste tertial. Eiendom Norge venter at boligprisene vil fortsette å falle de neste månedene.

– Usikkerheten om utviklingen i både norsk og global økonomi gjør det vanskelig å si om fallet gjennom høsten blir sterkere enn normalt. Vi blir imidlertid ikke overrasket om prisutviklingen i høst blir svak, sier Lauridsen.

Les også: Finanstilsynet vil stramme inn på hvor mye du kan låne

Færre solgte boliger

I september ble det solgt 9798 boliger i Norge. Det er 5,6 prosent færre enn tilsvarende måned i 2021. Så langt i år er det solgt 73.089 boliger i Norge, en nedgang på 9,4 prosent fra samme periode i fjor.

– Det er hittil i år solgt litt flere boliger enn i 2019, året før boligomsetningen tok seg sterkt opp under korona-pandemien.

– Gjennom september har tilbudssiden fortsatt å styrke seg og vi ser også et tydelig skift i usolgte boliger per dag gjennom måneden. Dette er også noe som tilsier en mer moderat prisutvikling fremover, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 29 dager å selge en bolig i september som er det samme som i august.

– Sammenlignet med tidligere år går det svært raskt å selge en bolig i alle deler av landet, sier Lauridsen i pressemeldingen.

Les også: Skal du selge bolig? DNB mener dette er helt avgjørende nå

Har svekket seg

Handelsbankens økonomer mener balansen i boligmarkedet har svekket seg i det siste. Vi kan være ved et vendepunkt i boligmarkedet.

DNB Markets skriver i morgenrapporten at husholdningens kjøpekraft er svekket gjennom høy inflasjon og økte renter. Det er utsikter til videre renteoppgang, som etter hvert vil dempe prisene i boligmarkedet noe.

Ser vi på ekspertenes forventninger for hele året, ligger de på en årsvekst rundt 5-6 prosent. Oppgangen har vært sterk hittil i år, men er altså klart på vei nedover. Fortsetter utviklingen i september, blir veksten lavere enn ventet.

For neste år er spådommen fra ekspertmiljøene et fall på 2-3 prosent. Det er altså ikke snakk om noe dramatisk boligprisfall i sikte, men nedgangen er større når vi tar hensyn til den generelle prisveksten i Norge i 2023 (spådom ca. 4 prosent).