OSLO (Nettavisen Økonomi.): - Boligprisene i Norge utviklet seg svakt i juli, noe som er normalt for måneden. Juli i fjor var eksepsjonelt sterk både i prisutvikling og omsetning. Nå er vi tilbake til et normalt konjukturforløp i boligmarkedet, sier Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Tall fra Eiendom Norge viser at nominelt falt boligprisene i juli med 1,1 prosent i Norge, mens sesongkorrigert var det en nedgang på 0,2 prosent.

Junitallene viste derimot at boligprisene falt med 0,2 prosent nominelt.

De seneste tolv månedene har boligprisene i Norge steget med 8,5 prosent.

I Oslo falt prisene i juli med 0,2 prosent, og sesongkorrigert falt de med 0,1 prosent. Prisoppgangen fra juli 2020 til juli 2021 er på 9,4 prosent i hovedstaden.

Forventer endring i markedet

Det siste året har det vært svært høye boligpriser flere steder i landet, mens boliglånsrentene har vært lav. Nå vil vi se en endring i tiden framover. Lauridsen sier at det er ventet en liten oppgang i boligprisene i august, før prisene som normalt vil falle gjennom høsten.

Lauridsen sier til Nettavisen at vi kan vente oss et relativt moderat prisfall, normalt noen få prosent, i løpet av høsten.

- Vi tror også at den varslede renteøkningen i september fra Norges Bank vil få betydning for boligprisutviklingen framover, sier han, og utdyper til Nettavisen:

- Renten er den aller viktigste faktoren når det gjelder boligprisendring, og renteøkningen vil isolert sett redusere boligprisene. Andre faktorer som for eksempel lønnsvekst kan imidlertid utjevne dette framover.

Skal vi tro prognosene til Norges Bank, er vi tilbake på samme styringsrente som før pandemien i løpet av et par år, påpeker Lauridsen.

- Det vil definitivt ta bort noe av den ekstra kjøpekraften folk har hatt under koronapandemien, men vi må forvente at folk har tatt hensyn til tiden etter korona da de kjøpte, sier han.

Selges flere boliger i år

Under pressekonferansen forteller Lauridsen at det ble solgt 5041 boliger i Norge i juli i år. Det er 26,1 prosent færre enn tilsvarende måned i 2020.

Det er derimot solgt 8,6 prosent flere boliger i Norge så langt i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Totalt er det til nå solgt 61.035 boliger i år.

- Det er solgt mange boliger i juli, selv om det er betydelig færre enn i juli 2020. Men sammenlignet med årene før 2020 er volumet høyt. Vi venter at veksten i antall omsetning vil vedvare i de kommende månedene, sier Lauridsen.

- Etterspørselen etter bolig er stor i Norge nå, selv om den varslede renteøkningen i september vil redusere kjøpekraften noe, sier han.

Det tok i gjennomsnitt 45 dager å selge en bolig i juli 2021, ned fra 29 dager i juni. Men i snitt har det så langt i 2021 gått litt raskere å selge en bolig i Norge enn de siste årene.

Prisutvikling i de store byene

Det var ikke bare i Oslo prisene sank i de store norske byene i juli i år, unntaket er Bergen. I Bergen steg nemlig boligprisene med 1,1 prosent i juli, og sesongkorrigert steg dem med 0,2 prosent. De siste 12 månedene har prisene steget med 9 prosent.

I Trondheim, Stavanger, Tromsø og Kristiansand ser vi derimot en nedgang i boligprisene i juli.

I Trondheim sank prisene med 1,3 prosent, Stavanger og omegn sank dem med 2,6 prosent, Tromsø 1,5 prosent nedgang og i Kristiansand sank prisene med 2,5 prosent i juli. Sesongkorrigert var det en nedgang på 0,1 prosent i Trondheim, minus 0,9 i Stavanger og omegn, minus 0,2 i Tromsø og nedgang på 1,1 prosent i Kristiansand.

Siste 12 måneder har boligprisene steget i alle store norske byer. 9,4 prosent i Trondheim, som er like stor prisvekst som i Oslo, 6,2 prosent i Stavanger og omegn, 5,9 prosent i Tromsø og 7 prosent i Kristiansand.

Gode tall i juli

Meglertopper melder om gode tall i juli, og spår en tilnærmet normal prisutvikling de neste månedene.

- De aller fleste som valgte å selge bolig i juli er nok godt fornøyd med det. Selv om antall salg er et godt stykke under det vi opplevde samme måned i fjor, har mange av boligene gått raskt unna og til greie priser, sier Terje Buraas, leder i DNB Eiendom.

- Av det vi solgte gikk snittet cirka seks prosent over prisantydning, påpeker han.

Onsdag formiddag presenterer Eiendom Norge boligprisstatistikken for juli.

Grethe Wittenberg Meier, administrerende direktør i Privatmegleren, sa i forkant at hun trodde vi kom til å se en flat prisutvikling, eller muligens en liten nedgang. Hun tror imidlertid prisene vil gå litt ned utover høsten, noe som er normalt.

- Prisnivået er likevel på et høyere nivå enn normalt på grunn av den høye prisstigningen vi har sett under koronapandemien. Jeg tror det vil normalisere seg mer fra årsskriftet av, sa hun, og påpekte:

- Det er ingen dramatikk, men et vanlig godt marked.

Les også: Meglertopp tror folk vil flytte tilbake til Oslo

25 prosent økning

Det har gått unna med boliger solgt av Privatmegleren den siste måneden, ifølge Meier.

- Vi har solgt cirka 25 prosent mer enn normalt i juli måned, men 25 prosent under juli i fjor - som var helt spesielt, sier hun.

Meier tror vi er inne i en vedvarende trend, og på sikt vil det bli solgt mer boliger enn nå.

- Koronapandemien har gjort noe med oss, og det blir viktigere å kjøpe bolig. Samtidig bor vi i et klima hvor vi er mye inne, og da blir boligen viktigere. Når renta er lav og kjøpekraften vår er ganske sterk, har flere mulighet, sier hun.

Les også: Leah og Magne var redde for å tjene for mye. Da risikerte de å miste hjemmet sitt

Venter prisøkning

Buraas sier at DNBs tall viser en svak prisoppgang i Oslo i juli, og påpeker at i Bergen stiger boligprisene nær sagt alltid i juli.

- I Trondheim og Stavanger ser det ut til at vi får en marginal nedgang eller flat prisutvikling, sier han.

Han understreker imidlertid at det alltid er knyttet usikkerhet til juli-tallene, siden antall boligsalg mer enn halveres sammenliknet med en normalmåned.

- Et par «rare» salg kan gjøre utslag i statistikken uten at det er representativt for totalmarkedet, sier han.

Kjersti Haugland, makroøkonom i DNB, sier at de venter at bruktboligprisene har økt med 0,5 prosent fra juni til juli, justert for sesongvariasjoner. Om det slår til, vil det være om lag på linje med prisoppgangen måneden før.

Boligtilbudet vil være avgjørende

Buraas mener tilbudet av boliger er det som vil påvirke prisutviklingen mest i tiden fremover.

- Selv om antall boliger til salgs tok seg opp i mai og juni og vi nå har en bedre balanse i markedet enn på starten av året, er utbudet i Norge fortsatt lavere enn normalt og kjøperne har ikke all verden å velge mellom, sier han.

- I Oslo er det også lavt men der har vi vent oss til at det er få boliger å velge mellom. Hvis ikke tilbudet tar seg opp, kan det bidra til å holde prisene oppe utover høsten, sier han.

I likhet med Meier, tror heller ikke Buraas at den varslede renteøkningen vil legge en stor demper på etterspørselen med det første.

- Enkelte kjøpere vil kanskje ikke få like mye i lån som i dag, men jeg ser ingen dramatikk i de varslede renteøkningene, sier han.

Renteøkningen kan imidlertid bidra til å dempe den kraftige prisveksten vi har hatt det siste året.

- Jeg tror vi går inn for en usedvanlig myk landing i boligmarkedet med en tilnærmet normal prisutvikling frem mot nyttår, forutsatt at tilbudssiden tar seg opp, sier han.

Les også: Boligmarkedet holder seg knallsterkt i storbyene

Oppfordring til politikerne

Henning Lauridsen trekker fram tre tiltak myndighetene bør gjøre med boligpolitikken etter valget i 2021.

- De bør sørge for at det blir bygget nok boliger, for det virker prisdempende på markedet. Samtidig må det bygges nok boliger på de stedene det trengs, sier han under pressekonferansen.

Spesielt i Oslo må kommunen være markedsregulator i boligmarkedet, påpeker han.

I tillegg mener Lauridsen dokumentavgiften må fjernes helt, eventuelt kun fjerne den for de rimeligste boligene.

- Staten fratar folk egenkapitalen sin gjennom dokumentavgiften ved kjøp av bolig, sier han, og forklarer at den utgjør 75.000 kroner på en bolig for tre millioner kroner.

Det siste tiltaket myndighetene bør gjøre, er å kontinuerlig evaluere byggeforskriftene og planbestemmelsene, for å få økt kvalitet og effektivitet, samt kostnadsreduksjon. Lauridsen påpeker nemlig at det har blitt betydelig dyrere og mer komplisert å bygge boliger de siste 20 årene.

- Norge må samarbeide med de andre nordiske landene om å harmonisere byggereglene for å få til en kraftig kostnadsreduksjon ved boligproduksjon, sier han.

Obos-prisene gikk opp

Mandag kom også prisstatistikken for Obos-boliger i juli. Den viste at prisene på brukte Obos-boliger i Oslo steg med 3,2 prosent fra juni til juli, og de siste tolv månedene har prisene steget med 12,3 prosent.

Ifølge sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos er prisoppgangen i juli større enn vanlig. Hun påpeker imidlertid at det må ses i lys av at det er solgt en høyere andel små leiligheter enn i juni. I juni var det motsatt, da salg av mange større boliger førte til prisfall.

Monsvold presiserer også at tallene må tolkes med større varsomhet enn normalt fordi det er få omsetninger å måle utviklingen på i juli.

– Juni og juli samlet sett viser at det har vært svak prisoppgang i hovedstaden denne sommeren, sier Monsvold i en pressemelding.

På landsbasis steg Obos-prisene 2,3 prosent i juli, mens de er opp 10,8 prosent de tolv siste månedene.