Gå til sidens hovedinnhold

Boligprisene sank med 1,1 prosent i september

Boligprisene sank med 1,1 prosent i september, men øker 0,2 prosent korrigert for normale sesongsvingninger. Boligprisene kan falle med 2 prosent i fjerde kvartal.

Tall fra Eiendom Norge viser at boligprisene i Norge i september var 2,6 prosent høyere enn i september 2018. Høyst sannsynlig vil prisene falle frem mot nyttår, men det er en høyst normal utvikling.

- 1,1 prosent fall er en ganske normal utvikling for september. Vi venter et fall på 2 prosent i fjerde kvartal, sa adm. direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge på en pressekonferanse torsdag.

- Vi er inne i den lengste sammenhengende perioden med moderat prisvekst, og det mener jeg er positivt. De regionale prisforskjellene i 2018 og 2019 er langt mindre enn tidligere.Vi er helt på linje med våre forventninger for året om en vekst på 3 prosent, sa Dreyer. Hittil i år er boligprisene opp 5 prosent.

Og i tilfelle noen skulle ha glemt det:

- Boligpriser kan gå opp, men de kan også gå ned, minnet Dreyer om på konferansen.

Les også: Min boligbønn - slik bli livet lettere for dem som har det vanskeligst

Fall i Oslo

I Oslo falt boligprisene med 1,1 prosent i september, det samme som landet for øvrig. Sesongkorrigert steg prisene med 0,7 prosent i hovedstaden. Boligprisene i Oslo er nå 4,7 prosent høyere enn for ett år siden. Det er den sterkeste tolvmånedersveksten i landet.

- Vi forventer at prisene i Oslo skal noe ned, men vi ligger an til vår prognose om en vekst i år på 5 prosent. Prisene i Oslo har ennå ikke tatt igjen rekordnivåene fra pristoppen i februar 2017. De reelle prisene er vesentlig under det nivået vi har i dag hvis du tar høyde for lønns- og prisveksten, sa Dreyer.

I Oslo tar det nå i gjennomsnitt 36 dager å selge en bolig, mens landsgjennomsnittet er på 47 dager.

Varierende

Ser vi på septemberprisene de seneste årene, steg de på landsbasis med marginale 0,1 prosent i fjor, mens de falt med 1,6 prosent i 2017. I det sterke boligåret 2016 var det et fall på 0,1 prosent.

I august var boligprisene opp 1,9 prosent, 0,9 prosent korrigert for sesongvariasjoner. Det betyr at det var en sterkere oppgang i august enn det som er normalt, men denne oppgangen kom etter en nokså svak juli måned.

Obos utgjør ingen stor del av bruktboligmarkedet, men Obos-prisene i september var opp 0,9 prosent. I Oslo har den gjennomsnittlige Obos-leiligheten i år steget med hele 8,4 prosent og med 7,2 prosent på landsbasis. Den generelle boligprisoppgangen viser en noe svakere utvikling.

Moderat i Bergen

Ser vi på prisutviklingen i de andre storbyene, sank de i Bergen med 1,8 prosent, men de steg sesongjustert med 0,1 prosent. Det har ifølge Dreyer vært en lang periode i Bergen med moderat prisstigning.

I Trondheim var det en nominell prisoppgang i foregående måned på 1,9 prosent, mens de sesongkorrigert var ned med 0,3 prosent. I Stavanger falt derimot boligprisene med 0,5 prosent, og det var også det sesongkorrigerte fallet.

Alle de tre storbyene har en tolvmånedersvekst på +/- 1 prosent.

Les også: Nytt boliglånsforslag - dramatisk for unge låntakere

Mot ny salgsrekord

Det ble solgt 4,1 prosent flere boliger i september i år enn på samme tidspunkt i fjor. Det er bare 2014 som har et høyere salgsvolum enn i år.

- Det ligger an til en ny salgsrekord i det norske boligmarkedet i år med god margin, sa Dreyer på konferansen. Akkumulert er det aldri solgt så mange boliger som ved utgangen av september i år.

Les også: Advarer Siv Jensen om boligmarkedet

Sjeldent høyt

Adm. direktør Terje Buraas i DNB Eiendom Markedet uttalte i en forhåndskommentar at markedet har overrasket litt i september.

Ut fra DNBs egne tall peker prisene ifølge Buraas opp og mellom 0,5 og 1 prosent på landsbasis. I Oslo er det en prisvekst i DNB-porteføljen på mellom 1 og 1,5 prosent. Tallene fra Eiendom Norge viser altså en nokså annen utvikling, til tross for at DNB Eiendom er en av de største aktørene i markedet.

Tradisjonelt er høsten den svakeste tiden på året i boligmarkedet. Det er ventet et visst prisfall i høst, som sender årsveksten ned mot et par prosent. For tiden stiger de norske boligprisene med omtrent det samme som den generelle prisstigningen i samfunnet, konsumprisindeksen.

Dreyer mener også at boliglånsforskriften bør beholdes i sin nåværende stand. Finanstilsynet har blant annet gått inn for å reduseremaksimalt låneopptak fra 5 til 4,5 ganger årsinntekten.

I tillegg bør bankene bare ha anledning til å fravike kravene i forskriften fra dagens 10 prosent av tilfellene til 5 prosent.

Kommentarer til denne saken