Se Eiendom Norge presentere august-tallene i videoen øverst.

Nominelt steg prisene med 1,9 prosent i august, som normalt er en av de sterkeste månedene i boligmarkedet. Boligprisene er nå 2,6 prosent høyere enn for et år siden.

– Boligprisene steg som normalt i august. En svak julimåned ble etterfulgt av en sterk oppgang i august. Med en tolvmåneders vekst nasjonalt på 2,6 prosent ved utgangen av måneden bekrefter det den moderate trenden vi har observert i boligmarkedet over lengre tid, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Han understreker at det er viktig å vurdere juli og august samlet når man ser på prisutviklingen. Økningen i august, som var markant sterkere enn i 2017 og 2018, må ses på som en korreksjon for det overraskende prisfallet i juli – da prisene falt med 0,7 prosent etter sesongkorreksjoner.

Spår 3 prosents årsvekst

– Ser vi på trenden samlet for disse månedene, ser vi at det fortsatt er et stabilt marked med en moderat prisutvikling, sa Dreyer.

Boligmarkedet er nå inne i sin lengste periode med moderat prisvekst siden målingene begynte.

– Markedet har lenge vært svært stabilt, og vi ser ingen tegn til at dette skal endre seg på kort sikt, sa han.

Eiendom Norge fastholder sin prognose om en årsvekst ved utgangen av 2019 på 3 prosent og venter en nominell nedgang i prisene i årets siste fire måneder, ifølge Dreyer. Boligprisnivået i Norge har nominelt aldri vært høyere enn nå.

Fortsatt moderat

Også Nordea tror boligprisene skal ha en stabil og rimelig flat utvikling også fremover, med en mulig svak vekst.

– Selv om prisene stiger litt nå, ser vi et sunt og godt boligmarked, der objektene stort sett går til prisantydning. Det hører til sjeldenhetene at objektene nå blir revet bort før visning, sier leder John Sætre av personmarkedet i Nordea.

DNB tviler på at Norges Bank kommer til å sette opp styringsrenta. Rentenivået i Norge fortsatt er svært lavt, arbeidsledigheten er lav og folks tiltro til sin egen økonomi er høy, poengterer leder Terje Buraas i DNB Eiendom.

– Det er ingenting som tyder på store endringer i boligmarkedet fremover, og det er mer nærliggende å tro på fortsatt moderat boligprisvekst enn at det skulle komme en nedtur i markedet, sier han.

Høy fart i Obos

Mandag viste helt ferske tall fra Obos-markedet at det er solid temperatur i boligmarkedet. Hittil i år har prisene for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området steget med 8,1 prosent.

I august var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området 64.516 kroner. Dette er en økning på 1,4 prosent i forhold til i juli i år.

Onsdag kommer tallene for boligmarkedet på landsbasis. Du ser direkte fra presentasjonen øverst i artikkelen.

Boligprisene falt 1,1 prosent i juli (0,7 prosent korrigert for sesongvariasjoner).