KVADRATUREN (Nettavisen): Tall fra Eiendom Norge viser at boligprisene i februar steg med 1,5 prosent. Korrigert for det som er normale sesongsvingninger for måneden, var det en oppgang/nedgang på 0,3 prosent. Det er kun pandemiårene 2021 som har en sterkere februaroppgang enn i år de seneste ti årene.

Norges Bank spådde i desember et sesongjustert prisfall i februar på 0,5 prosent, så veksten er klart sterkere enn antatt. Det kan isolert sett tale for større renteøkninger.

Boligprisene i Norge er opp 4,5 prosent hittil i år, men ned 0,3 prosent fra februar 2022. Gjennomsnittsboligen i Norge kostet ved utgangen av februar 4,35 millioner kroner.

– Boligprisene steg videre i februar etter en januar som ble langt sterkere enn mange ventet, sier adm. direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding fredag.

– Boligprisene har steget 4,5 prosent i årets første to måneder. Det er mindre enn i samme periode under pandemiårene 2021 og 2022, men mer enn årene før pandemien. Boligprisutviklingen så langt i år må karakteriseres som sterk, fortsetter han.

Obos-prisene overrasket tidligere denne uken med en oppgang både i Oslo og på landsbasis på rundt to prosent. Obos-tallene svinger imidlertid mye mer enn totalmarkedet.

God aktivitet i markedet

Lauridsen mener at uten lettelsene i utlånsforskriften fra nyttår, ville utviklingen i boligmarkedet trolig sett annerledes ut.

I februar ble det solgt 6637 boliger i Norge, som er 7,2 prosent flere enn tilsvarende måned i 2022. Så langt i år er det lag ut 12.866 boliger i Norge, og det er 4,1 prosent flere enn i samme periode i 2022.

– Det ble solgt mange boliger i februar, og så langt i år er det lagt ut langt mer enn på samme tid i 2022, da markedet var preget av et svært lavt tilbud som følge av den nye avhendingsloven. Salgsvolumet er nå nesten på nivå med tiden før pandemien, sier Lauridsen om omsetningen.

I januar var det en overraskende sterk prisvekst på hele 3 prosent, klart mer enn det som er vanlig for måneden.

Sterkt i storbyene

I Oslo steg prisene i februar med 1,9 prosent, marginalt mer enn vanlig for måneden. De seneste tolv månedene er det likevel en prisnedgang på 0,6 prosent.

I Bergen var det en prisoppgang i februar på 2,3 prosent, klart mer enn normalt, i Trondheim steg prisene med 1,9 prosent, mens Stavanger opplevde en oppgang på 1,1 prosent. Alle storbyene har en sterkere utvikling enn det som er vanlig for februar.

– Boligmarkedet fortsetter å vise styrke etter omslaget rundt årsskiftet. Den relativt sterke omsetningen i bruktmarkedet må ses i sammenheng med den svake omsetningen i nyboligmarkedet. Usikkerheten er borte i bruktmarkedet, men preger fortsatt nyboligmarkedet som er tynget av høye bygge- og finansieringskostnader, sier adm. direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving i en kommentar til tallene.

Geving sier at i Oslo er tilbudet av boliger relativt lavt. Det kan bidra til høyere prispress i hovedstaden enn noen har forutsett.

Prisveksten i år er klart sterkere enn det Eiendom Norge så for seg i sin prognose før jul. Men fremover vil veksten avta, ifølge Lauridsen.

Raskt å selge

Det tok i gjennomsnitt 49 dager å selge en bolig i februar ned fra 52 dager i januar. Rasket salgstid hadde Oslo og Bergen med 30 dager.

Handelsbanken skrev tidligere denne uken at aktivitetene i boligmarkedet har tatt seg godt opp. Banken spådde en sesongjustert prisoppgang for februar på 0,3 prosent. Dette innebærer en nominell - faktisk - vekst på rundt 1,2 prosent. Med andre ord pleier boligprisene normalt i årets andre måned å stige med rundt 1 prosent.

DNB Markets er ikke like optimistiske, de venter et lite sesongjustert prisfall på 0,2 prosent i februar, etter at prisene holdt seg uendret i januar. Da snakker vi om hva som er normalt for januar måned.

Fallet er ikke over

Men til tross for den varslede oppgangen, er ikke Handelsbanken sikker på at fallet i boligmarkedet er over. Det skyldes særlig kraftig oppjusterte renteforventninger. Både banken og markedet spår at Norges Bank hever styringsrenten med 1 prosentpoeng i år til 3,75 prosent.

Hvis rentene faktisk stiger så mye, er det ifølge Handelsbanken vanskelig å tro på noe annet enn at boligmarkedet vil få en ny nedtur igjen.

– På den positive siden så går det langt bedre i norsk økonomi enn hva mange så for seg i høst. Med et godt lønnsoppgjør i tillegg, så vil det kunne motvirke noe av renteeffekten i boligmarkedet utover året, avslutter Lauridsen.