KVADRATUREN (Nettavisen): Ferske tall fra Eiendom Norge viser en oppgang i januar på 3,0 prosent. Hvis vi korrigerer for det som er normale sesongsvingninger. er prisene uendret.

Januar er normalt sett måneden med høyest prisvekst i året. I januar i fjor steg boligprisene med hele 4,8 prosent, den sterkeste januarveksten noensinne. En mer normal prisvekst i årets første måned er 2,5-3 prosent, så i år ble oppgangen som normalt, og det er overraskende.

De seneste tolv månedene har boligprisene i Norge falt med 0,3 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge ved utgangen av januar var 4.367.609 kroner.

Obos-tallene som kom onsdag viste en oppgang på hele 7 prosent i Oslo, men Obos-tallene svinger mye mer enn totalmarkedet.

Les også

Ny trend i boligmarkedet åpner for boligkupp: – Kjøp før denne datoen

Januareffekten

- Boligprisene steg i januar som normalt for måneden, også kjent som januareffekten, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen i en pressemelding.

I fjor var januareffekten spesielt sterk på grunn av «avhendingsloveffekten». Mange ønsket å selge før endringene i avhendingsloven trådte i kraft og det tok lengre tid å forberede boliger for salg.

Dette ga et lavt tilbud og historiens sterkeste januar-oppgang. I år er utviklingen som normal for måneden, noe de sesongkorrigerte prisene viser.

Blåst bort

- Vi konstaterer at usikkerheten er blåst bort i markedet for brukte boliger. Etterspørselen er sterk, omsetningen høy og boligprisutviklingen er som normalt for januar med noen regionale variasjoner, sier adm. direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund i en kommentar til tallene.

Handelsbanken så for seg nominell - faktisk - prisoppgang på rundt 2,0 prosent i januar. Men, den såkalte sesongfaktoren i januar er hele 2,8 prosent i januar.

Handelsbanken ventet derfor på morgenen et fall i boligprisene på 0,8 prosent hvis vi korrigerer for det som er normale sesongsvingninger i måneden. Norges Bank anslo i sin pengepolitiske rapport i desember et sesongjustert fall i januar på 0,5 prosent.

Sprikende utvikling

Fremover ser Handelsbanken for seg en mer sprikende boligprisutvikling regionalt. De tror på et større oppsving i Oslo-markedet og Stavanger sammenliknet med resten av landet.

I Oslo steg boligprisene i januar med 2,8 prosent, litt mer enn det som er vanlig for måneden. De seneste tolv månedene har boligprisene i hovedstaden falt marginalt, etter en svært dårlig utvikling i fjor høst.

Den sterkeste sesongkorrigert prisutviklingen hadde Stavanger m/omegn, hvor prisene steg med 1 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Trondheim med en sesongkorrigert nedgang på 1,3 prosent.

I Bergen var det en økning på pene 3,2 prosent i foregående måned, men det er faktisk 0,6 prosentpoeng svakere enn det som er normalt.

Norges største boligutvikler spår dyrere boliger

Lettere å få lån

I januar ble det solgt 6887 boliger i Norge, noe som er 27,2 prosent flere enn tilsvarende måned i 2022. Det ble lagt ut 6219 boliger for salg i Norge, og det er 9 prosent flere enn i samme måned i 2022.

- Det ble solgte mange boliger i januar, og det spesielt sammenlignet med januar i 2022. Salgsvolumet i år er på nivå med tiden før pandemien, sier Lauridsen.

Regjeringen kom før jul med lettelser i utlånsforskriften. Låntakere stresstestes ikke lenger på å tåle en renteøkning på 5 prosentpoeng, men heretter en boligrente på 7 prosent.

- Uten lettelsene i utlånsforskriften fra nyttår ville utviklingen i boligmarkedet trolig vært svak. Lettelsene innebærer blant annet en betydelig forbedring av kjøpekraften i boligmarkedet for husholdninger med vanlige inntekter, sier Lauridsen i pressemeldingen.

Svært god start

Eiendomsmeglere melder nå om god aktivitet i markedet.

– Vi opplever en svært god start på 2023. Omsetningsveksten vår er på rundt 10 prosent, noe som er i tråd med det vi ser totalt i markedet på Sør-Vestlandet, sier adm. direktør Laila Neverdahl i EiendomsMegler 1 SR-Eiendom i en melding før tallene.

Salgsvolumene de nå opplever, er på nivå med både 2021 og 2020.

– Markedet er bra, og vi får priser som er nært både selgers og kjøpers forventning. Det er også kjekt å se at bankene fortsatt er utlånsvillige, og at de nødvendige justeringene i utlånsforskriften gir ønsket effekt.

– Oslo opplever vi et marked som er bedre enn det mange har spådd. Det meldes om bra med deltagere på visning, sier Neverdahl.