Tall fra Eiendom Norge viser at boligprisene i mai steg med 0,8 prosent. Justert for normale sesongsvingninger, var det uendret. Hittil i år har boligprisene steget med sterke 7,7 prosent. De er nå 0,2 prosent over rekordprisene fra august i fjor. Da har vi ikke tatt hensyn til den generelle prisveksten i Norge )se lenger ned).

– Boligprisene fortsatte å stige i mai. Men veksttakten er noe svakere enn de siste månedene, hvor det også var sterk vekst i de sesongkorrigerte prisene. I mai er de sesongkorrigerte prisene uendret, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding.

Han mener veksten i mai nå er et tegn på utflating. Det skyldes at prisveksten var normalt for måneden.

Spår 3-4 prosent vekst i år

Mai er historisk en måned der boligprisene øker. I mai 2022 steg prisene med 1,2 prosent, i 2021 med 1 prosent. En typisk økning for måneden over tid er 0,6-0,7 prosent.

Lauridsen sier at så langt i år har boligprisene steget langt mer enn alle trodde ved inngangen til året. Lauridsen tror prisene kan falle utover høsten. Det er et normalt mønster.

– Med et normalt konjunkturforløp med fallende priser gjennom høsten vil vi trolig ende med en oppgang på 3-4 prosent i 2023. Det vil likevel bety et realboligprisfall, hvis ikke konsumprisindeksen kommer mye ned fremover, sier Lauridsen.

Og, en prisvekst på 3-4 prosent er lavere enn den generelle prisveksten i samfunnet. Den er for tiden på over 6 prosent.

Beskjedent i Oslo

De seneste tolv månedene har boligprisene i Norge steget med marginale 0,1 prosent.

I Oslo steg prisene i mai med 1,1 prosent. Oppgangen er bare på 0,5 prosent fra mai 2022. I Bergen var det en prisoppgang i mai på 0,3 prosent, litt mindre enn vanlig. I Trondheim steg prisene med 0,1 prosent, mens Stavanger opplevde en opp/nedgang på 1,3 prosent.

Nordea ser nå tendenser til et enda mer delt boligmarked enn tidligere.

– Oslo-området har svært god aktivitet, mens det i områdene utenfor Oslo og storbyene er en sterkere negativ trend. Der går salg nå noe tregere enn før og oftere under prisantydning, sier Randi Marjamaa. Hun leder personmarkedet i Nordea.

– Den høye aktiviteten i bruktboligmarkedet henger sammen med at flere kjøpere enn normalt velger bruktbolig. De etablerte med god kjøpekraft driver markedet på bekostning av husholdninger som er sterkere berørt av høye renter, sier adm. direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Oppsiktsvekkende mye

prisene på brukte Obos-leiligheter falt i mai med 1,2 prosent På den annen side svinger disse Obos-tallene til dels svært mye.

Norges Bank spådde i sin store rapport i mars svakere tall enn normalt både for april, mai. og juni. Skulle prisene bli sterkere enn det Norges Bank ventet, kan det isolert sett presse opp rentene. I mai var altså oppgangen sterkere enn antatt.

I april steg boligprisene med 1 prosent. Det var en god del høyere enn det som er vanlig for måneden.

I mai ble det solgt 10.297 boliger i Norge. Det er 1,3 prosent færre enn tilsvarende måned i 2022. Så langt i år er det solgt 39.591 boliger i Norge, og det er 2 prosent flere enn i samme periode i 2022.

– Omsetningsvolumet har tatt seg opp gjennom våren og det samme har tilbudssiden. Vi venter fortsatt god aktivitet i bruktboligmarkedet fremover, sier Lauridsen.