Tall fra Eiendom Norge viser en prisoppgang i april på 0,3 prosent. Justert for det som er normale sesongsvingninger for måneden, var prisutviklingen helt flat.

De seneste tolv månedene har boligprisene i Norge steget med 6,2 prosent. Oppgangen de fire seneste månedene er den nest sterkeste noensinne.

Se Eiendom Norges pressekonferanse:

- Boligprisene fortsatte å stige i april. Det er nå tegn til at boligprisveksten flater ut, selv om den underliggende prisveksten fremdeles er sterk på Østlandet, i Agder og Rogaland, sier adm. direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding.

En gjennomsnittlig bolig i Norge koster nå 4,48 millioner kroner. Oppgangen for gjennomsnittsboligen er på en halv million siden årsskiftet.

Les også: Ida Helene (32) prioriterte brus foran regninger: - Jeg vil ikke miste boligen

Litt ned i Oslo

I Oslo var det en prisnedgang på 0,1 prosent i april, men en sesongjustert oppgang på 0,2 prosent. Det ble lagt ut få boliger for salg i hovedstanden i april, og antallet solgte boliger er også relativt lavt. Fjoråret hadde dermed veldig høye volumer.

Oslo har den svakeste utviklingen det seneste året med en oppgang på 4,6 prosent.

Bergen opplevde en prisvekst i april på 0,2 prosent, prisene var uendrede i Bergen, mens prisene i Stavanger var opp hele 1,7 prosent. Men april er normalt en sterk måned i oljehovedstaden, slik at den sesongkorrigerte oppgangen var på 0,7 prosent.

DNB Markets ventet at boligprisene steg med 0,5 prosent fra mars til april justert for sesongvariasjoner, det vil si normale svingninger for april. Handelsbanken nøyde seg med en sesongjustert månedsvekst på 0,2 prosent.

I april i fjor steg boligprisene med 0,2 prosent, mens i koronaåret 2020 var oppgangen 0,5 prosent. Da hadde koronapandemien nettopp satt inn, og den første rentenedsettelsen fra Norges Bank var klar.

Les også: I denne storbyen er kvadratmeterprisen under halvparten av den i Oslo: – Ingen grunn til at prisene skal være så lave

Mange renteøkninger

DNB Markets tror at prisveksten stopper opp utover året. Det skyldes først og fremst de varslede renteøkningene, men også som fordi effektene av den nye avhendingsloven vil avta.

- Rentebanen Norge Bank publiserte i mars indikerer en rente på 2,5 prosent innen utgangen av 2023, noe som vil dempe boligprisutviklingen fremover. Det store spørsmålet er om ikke rentebanen må økes ytterligere for å møte den stigende inflasjonen både i Norge og internasjonalt.

- I det tilfelle vil vi trolig se en enda mer moderat utvikling i boligprisene fremover, sier Lauridsen.

Det er derfor tegn til at prisveksten nå flater ut.

- Det har vært langt færre boliger enn vanlig ute i markedet, og det har ført til et press i mange budrunder. Nå er det tegn på at det kommer flere boliger for salg, og vi venter en utflating av boligprisene framover, sier personmarkedsdirektør Randi Marjamaa i Nordea Norge i en kommentar.

Starten på boligåret har ifølge DNB Markets vært preget av høy prisvekst, fordi det er et usedvanlig lavt tilbud av boliger. Og den nye avhendingsloven setter blant annet vesentlig større krav til takstrapporter, som forsinker salgsprosessene.

- Så langt i år er det lagt ut et betydelig antall færre boliger for salg i Norge, både sammenlignet med rekordåret 2021 og årene før pandemien. Mye av prisveksten i 2022 kan forklares med den svake tilbudssiden utløst av den nye avhendingsloven som trådte i kraft 1. januar.

- Selv om våre medlemmer nå melder om at flaskehalsene med å innhente tilstandsrapporter er mindre enn på starten av året, oppfordrer vi boligselgere til å planlegge boligsalget i god tid og finne frem informasjon om boligen, sier Lauridsen.

Les også: Oslos elleville boligmarked: Her har prisene tredoblet seg

Færre boliger til salgs

I april ble det solgt 7707 boliger i Norge. Det er 18,8 prosent færre enn tilsvarende måned i 2021. Så langt i år er det solgt 28.383 boliger i Norge, en nedgang på 15,2 prosent fra samme periode i fjor. Vi må tilbake til 2018 for å finne et tilsvarende lavt salg etter fire måneder.

Det er altså normalt at prisene går opp i april. Tall fra DNB Eiendom tilsa at boligprisene i foregående steg med rundt 1 prosent. Gjennomsnittsboligen i DNBs portefølje gikk i april for 2,6 prosent over prisantydningen.

– Det er i byene vi ser sterkest prispress hovedsakelig på grunn av stor etterspørsel etter boliger, uttalte adm. direktør Terje Buraas i DNB Eiendom før tallene ble kjent.

Les også: Bransjetopp advarer om Oslo-markedet: – Det vil være dramatisk uheldig

Få salg

Men selv om det er mange kjøpere i markedet, har april ifølge Buraas har vært en måned med unormalt lave volumer. Og påsken i år var i april, mens den var i mars i 2021.

De lave volumene gjelder ifølge Buraas både antall salg og boliger som legges ut i markedet. DNB Eiendom er bekymret for prisutviklingen fremover og det de mener er et unødvendig høyt prispress i byene.

– Det har aldri vært så få boliger i markedet på denne tiden av året. Mange som skal selge vegrer seg nå for å legge ut boligen før de har fått tilslag på ny bolig, noe vi nå ser i praksis hver dag.

– Boligmarkedet preges av at det er lite nybygg som igangsettes og er klart for salg. Det er en tendens vi spesielt ser i pressområder. Det er mange år siden vi har sett en lignende situasjon med så stor usikkerhet blant utbyggerne knyttet til kostnader, materialer og arbeidskraft, sa Buraas i forkant av tallene.