Sesongjustert steg boligprisene på landsbasis med 0,3 prosent. Det er normalt med en prisøkning i mars. DNB Markets anslo i sin morgenrapport den sesongjusterte oppgangen til 0,2 prosent.

Det seneste året har boligprisene i Norge steget med 3,2 prosent. I Oslo steg boligprisene med 0,8 prosent sesongjustert i mars og med 4,8 prosent de seneste tolv månedene.

- Dette er det vi beskriver som en normal prisutvikling for mars. Det er grunn til å tro at vi har tatt mye av den veksten vi får i år, vi forventer nok en viss prisnedgang utover året, sa adm. direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge på en pressekonferanse onsdag.

Sterk vekst

- Det har som ofte vært en sterk vekst i starten av året i Oslo, men der mesteparten av veksten er tatt ut. Vi tror på en vekst i år i Oslo på 5 prosent, sa Dreyer.

- Det er mange boliger til salgs i hovedstaden, men det er kun i 2015 vi har solgt flere boliger i Oslo enn i år tilføyde han. Så langt i 2019 er det solgt om lag 4800 boliger i Oslo. Antall boliger lagt ut for salg i hovedstaden i årets tre første måneder er 5365.

Det tok i gjennomsnitt 24 dager å selge en bolig i mars i hovedstaden i mars. Kristiansand er tregest av de store byene med 82 dagers salgstid.

I mars i år ble det lagt ut 30,9 prosent flere boliger enn i tilsvarende måned i fjor. Selv om vi korrigerer for påskeeffekten, er dette et rekordhøyt antall. Dreyer tror den tidlige påsken gjør at tilbudet om våren nå har spredt seg utover en lengre periode.

Antall solgte boliger i mars i Norge var 18 prosent høyere enn i mars 2018.

Veksten tatt ut

Det ligger an ifølge Dreyer til en samlet årsvekst iår på 3 prosent. Dreyer mener boligmarkedet i Norge er i god balanse, men at det har vært mange boligsalg i store deler av landet i første kvartal.

- Det er et stabilt marked i de store byene, sa Dreyer.

Stavanger hadde en sterk måned, med en oppgang på 2,4 prosent i mars. Årsveksten her anslås til mellom 3 og 4 prosent.

God fart

Nordea skriver i en kommentar etter tallene at de opplever en god fart i markedet. Pågangen for å få finansieringsbevis er stor, og Nordea ser at mange realiserer.

Samtidig er det ifølge banken balanse og en nøktern stemning i det norske boligmarkedet.

- Spenningen kommer nå etter påske. Vi forventer høy aktivitet nå når vårslippet kommer, det er historiske sett en periode med høy aktivitet, sier personmarkedsdirektør Jon Sætre i Nordea i meldingen.

Renten biter ikke

DNB mener at renteøkningen fra Norges Bank i mars ikke ser ut til å ha påvirket boligmarkedet.

- Det skyldes nok at dette var en av tidenes mest ventede renteøkninger. Rentenivået er fortsatt lavt, og prognosene tilsier heller ikke at vi skal bevege oss mot høye rentenivåer fremover, sier adm. direktør Terje Buraas i DNB Eiendom i en kommentar.