Følg pressekonferansen her.

BJØRVIKA (Nettavisen Økonomi): Den seneste boligprisstatistikken fra Eiendom Norge viser at boligprisene på landsbasis økte med 1,1 prosent i august. Korrigerer vi for det som er normale sesongsvingninger i måneden, var det en prisoppgang på 0,3 prosent.

De seneste tolv månedene er boligprisene i Norge opp 4,3 prosent. Oslo har den sterkeste tolvmånedersoppgangen med 6,1 prosent og også den sterkeste sesongmessige oppgangen i august, med 1,2 prosent.

Eiendom Norge er bekymret for at det bygges for få boliger fremover i hovedstaden.

Les også: Boligekspert - dette er atomknappen i boligmarkedet

Ikke håp

- Det er vanskelig å se at Oslo kan unngå en kraftigere prisstigning enn resten av landet. Som vi ser det, er det ikke håp om noen snarlig løsning, uttalte adm. direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge på en pressekonferanse torsdag.

- Det vi tror må til i Oslo, er en boligdugnad. Det er uvilsomt et problem hvis det er vanskelig for vanlige mennesker å etablere seg i hovedstaden, fortsatte han.

Denne bekymringen deles av administrerende direktør i Norge Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Stort gap

- I Oslo er vi i ferd med å få et stort gap mellom tilbud og etterspørsel. Det selges mange boliger relativt raskt, men det er samtidig unormalt få boliger tilgjengelig i markedet. Søndag 6. september er det eksempelvis planlagt under 500 visninger i Oslo.

- Det er ikke mer enn halvparten av volumet man ofte ser på denne tiden av året. Når utbudet av nye boliger er lavt på samme tid, bygges det opp til et bekymringsfullt tilbudsunderskudd i Oslo, sier Geving i en pressemelding torsdag.

Stavanger har den sterkeste prisveksten det seneste året, med en oppgang på bare 0,9 prosent.

Les også: Lav rente og få nye boliger er oppskrift på stadig høyere boligpriser de neste årene

Rekordmange

August er normalt en sterk måned i boligmarkedet. I fjor var augustoppgangen på 1,9 prosent, året før var oppgangen 0,8 prosent. Det er svakt til august å være, for i 2017 økte boligprisene med 1,2 prosent. Aktiviteten i foregående måned var rekordhøy.

- Det selges rekordmange boliger også i august. Veksten i antall transaksjoner vedvarer, og det har aldri vært solgt så mange boliger i Norge ved utgangen av august som i år.

- Samtidig legges det ut noe færre boliger enn i 2019, men antallet nye boliger på markedet er høyt sammenlignet med tidligere år, sier Lauridsen.

I juli steg boligprisene med 0,4 prosent, som var klart sterkere enn normalt for måneden.

Les også: Hanna sto overfor alle boligkjøperes store skrekk - så sa håndverkeren noe som endret alt

Solid vekst

Adm. direktør Terje Buraas i DNB Eiendom uttalte til Nettavisen før tallene ble kjent at deres portefølje indikerte en oppgang på mellom 1 og 2 prosent.

Handelsbanken Capital Markets ventet en solid prisoppgang i august og så for seg en sesongjustert prisvekst på 0,9 prosent.

DNB Markets tror at oppgangen de kommende månedene vil være rundt 1 prosent sterkere enn normalt. Meglerhuset spådde for en uke siden at boligprisene kunne stige med hele 10 prosent gjennom 2020 og 2021.

Boligmarkedet er særlig fyrt opp av de lave rentene, og Handelsbanken skriver at det har gitt et markert løft i husholdningenes kjøpekraft i budrundene.

Byr mye mer

Nordea Markets gjør i sin seneste markedsrapport et poeng av at en rentenenedgang på 1,25 prosentpoeng gjør at budgivere kan by hele15 prosent mer. Forutsetningen er et boliglån over 25 år, men ellers uendrede inntekter for låntakerne.

Men det er tegn til at deler av boligmarkedet dabber av. Folk har kastet seg rundt, og Handelsbanken skriver at mye av aktiviteten og prisveksten har kommet raskere fremfor å fordele seg mer over tid.

Men skulle den friske boligprisveksten holde seg utover året, kan dette fremskynde renteøkninger fra Norges Bank.

Les også: Kan dempe prisveksten: Oslo trenger færre boliger

Festbrems

En festbrems i markedet kan være en innstramming i boliglånsforskriften. Finanstilsynet går ikke inn for å videreføre de høye såkalte fleksibilitetskvotene. I mars ble fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften økt til 20 prosent.

Det skulle gjøre det enklere å begrense de negative virkningene på norsk økonomi som følge av koronakrisen. Etter den ordinære boliglånsforskriften kan bankene i inntil 10 prosent av søknadene avvike kravene i forskriften, inntil 8 prosent av søknadene i Oslo.

Ett av de viktigste kravene i boliglånsforskriften er at samlet gjeld ikke skal overstige fem ganger inntekten. Her stanger mange boligsøkere i taket.