Ferske tall fra Eiendom Norge viser altså en prisoppgang i februar på 1,5 prosent. Korrigert for det som er normale sesongvariasjoner for måneden, var det en oppgang på 0,7 prosent. Februar er normalt en av de sterkeste boligmånedene i året.

De seneste tolv månedene har boligprisene i Norge steget med 6,3 prosent. Oslo hadde den svakeste utviklingen i 12-månedersveksten med en oppgang på 3,3 prosent etterfulgt av Ålesund med omegn på 5,4 prosent.

I Oslo steg boligprisene i februar med 2,5 prosent, korrigert for sesongvariasjoner var det en økning på 0,7 prosent. Bergen hadde i foregående måned en sesongjustert prisvekst på 0,5 prosent, Trondheim 0,7 prosent, mens i Stavanger steg prisene med det som er normalt for måneden, 0,3 prosent.

Les også: Punger ut for eiendom på Oslos vestkant

Dårlig tilbud

– Boligprisene fortsatte å stige sterkt i februar. Mye av prisveksten kan forklares med den svake tilbudssiden, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding torsdag.

Boligprisveksten har vært en god del sterkere enn forventet i årets to første måneder. Vi tror imidlertid at prisveksten er forbigående. Tilbudssiden vil øke utover våren, samtidig som etterspørselen vil normaliseres ettersom rekordmange nordmenn allerede har byttet bolig under pandemien.

– Vi forventer også at økte lånekostnader vil dempe kjøpekraften og moderere prisutviklingen i løpet av våren, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving i en kommentar til februartallene.

Traff bra

Handelsbanken ventet for øvrig en sesongjustert oppgang i foregående måned på 0,5 prosent, DNB Markets 0,8 prosent.

Handelsbanken tror at boligmarkedet fortsatt vil bruke litt tid på å venne seg til det nye regelverket. Alt annet likt kan det ifølge bankens eksperter gi en sterkere prisvekst gjennom første kvartal enn hva vi ellers ville ha sett.

I februar ble det lagt ut 6657 boliger for salg i Norge, og det er 10 prosent færre enn i samme måned i 2021. Så langt i år er lagt ut 12.360 boliger for salg, en nedgang på 11,5 prosent fra samme periode i fjor.

Markant lavere

– Det er et markant lavere utbud av bruktboliger så langt i år. I tillegg til at svært mange boliger ble solgt i november og desember i fjor, har den nye avhendingslova fra nyttår skapt en flaskehals. Etter lovendringen tar det betydelig lenger tid å forberede et boligsalg, sier Lauridsen om det nye regelverket.

Han ber nå boligkjøpere i områder med sterk prisvekst om å tenke seg om to ganger i hete budrunder.

– Historisk har det vist seg at det tar mange år å hente igjen perioder med svært sterk boligprisvekst, og det er også dokumentert at det er vanskelig å gjeninnhente prisvekst skapt av hete budrunder.

Les også: Konkurransetilsynet kobles inn i striden om nye boligannonse-priser fra Finn

Mer moderat

– Når Norges Bank har varslet flere renteøkninger i 2022 er det sannsynlig at boligmarkedet vil få en mer moderat utvikling etter hvert, spår Lauridsen.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge ved utgangen av februar var 4,24 millioner kroner. Oslo topper landsstatistikken med 6,13 millioner, mens Bergen er nede på 3,87 millioner, Kristiansand 3,32 millioner kroner. Trondheim ligger omtrent på landsgjennomsnittet, Stavanger 500.000 kroner over.

Verdt å merke seg er at boligprisene de seneste fem årene har en nokså lik utvikling i de store byene, med rundt 20 prosent, omtrent som landsgjennomsnittet. Unntaket er Stavanger, der oppgangen er med moderate 13,7 prosent.

Les også: Nå har boligmarkedet snudd: - Markant skjevhet

Lite til salgs

I januar steg boligprisene med hele 4,8 prosent, den sterkeste januaroppgangen som noensinne er målt. Mye av oppgangen ble forklart med den nye avhendingsloven, som gjør at det er mangel på takstfolk.

Det var også ventet fra meglerne en sterk oppgang i februar, DNB Eiendom melder om at få boliger til salgs i markedet presser opp prisene.

– Vi regner med at den sterke prisoppgangen i 2022 fortsetter, og det er i hovedsak det lave utbudet av boliger som presser opp prisene. Normalen for februar er rundt 1 prosent prisoppgang, men vår portefølje viser en prisutvikling som er veldig lik det vi så i 2021, og som endte på ca. 2 prosent for februar, uttalte nylig leder av DNB Eiendom, Terje Buraas.