KVADRATUREN (Nettavisen Økonomi): Tall fra Eiendom Norge viser at prisene på landsbasis økte med 2,0 prosent i februar og med 1,3 prosent hvis vi korrigerer for det som er normale sesongsvingninger for måneden.

De seneste tolv månedene er boligprisene i Norge opp 9,7 prosent.

- Den nasjonale indeksen ligger på et rekordhøyt nivå, sa adm. direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge på en pressekonferanse onsdag.

- En oppgang på 2 prosent og 1,3 prosent sesongjustert er blant de sterkeste februar-månedene i boligprisstatistikkens historie. Kun februar 2009, da markedet hentet seg inn igjen etter finanskrisen, var sterkere, sier Lauridsen i en pressemelding.

Skyhøy vekst i Oslo

Februar er i likhet med januar normalt en sterk måned i boligmarkedet. I fjor steg prisene med 0,9 prosent og sesongjustert med 0,5 prosent. I februar 2019 var veksten 0,5 prosent, som normalt, mens veksten i 2018 var på 1,1 prosent.

Som alltid er det knyttet størst spenning til tallene for Oslo, og prisene i hovedstaden steg i foregående måned med 3,5 prosent. Det er klart sterkere enn det som er vanlig for februar. Prisoppgangen de seneste tolv månedene er på hele 15,2 prosent.

Adm. direktør Terje Buraas i DNB Eiendom antydet overfor Nettavisen en oppgang i hovedstaden rundt 2 prosent, ut fra tallene i deres portefølje.

Tilbudet av boliger i Oslo er nå på nivå med februar 2017, da tilbudet var historisk lavt. En gjennomsnittlig bolig i hovedstaden koter nå 5,9 millioner kroner, men medianen (den midterste boligen ) selges for 4,8 millioner.

Avviket skyldes at Oslo har flere dyre og store boliger som trekker opp gjennomsnittet. Skal du kjøpe en bolig i Oslo nå, må du typisk regne med 87.000 kroner kvadratmeteren, mot 48.000 kroner i landet som helhet.

Les også: Dette lånet kan koste deg dyrt

Bygges ikke nok

- Oslo har en veldig svak tilbudsside, det bygges blant annet ikke nok, kommenterte Lauridsen på pressekonferansen.

- Det vil komme flere boliger i markedet de neste månedene og vi tror at markedet nasjonalt vil modereres utover våren, men vi er bekymret for Oslo hvor det kan ligge an til en lengre periode med ubalanse og prispress.

Usikkerheten ligger i en vedvarende situasjon med tøffe koronatiltak og en renteeffekt som ebber ut og etterhvert etterfølges av en svak renteoppgang som kan endre stemningen i markedet. De som kjøper i dette markedet bør være langsiktige og ta høyde for at det kan komme en priskorreksjon i løpet av åre, supplerer adm. direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving i en pressemelding.

I Bergen steg boligprisene i februar med 0,7 prosent, som er klart sterkere enn normalt, og i Trondheim med 2,2 prosent. Også det er klart sterkere enn det som er vanlig.

I Stavanger, som har den klart svakeste prisveksten blant storbyene de ti seneste årene, var oppgangen på 2 prosent. Det er 1,2 prosentpoeng mer enn det som er vanlig i februar.

Les også: Boligtoppen har aldri sett noe liknende: - Vekst på 43 prosent

Som i januar

Handelsbanken Capital Markets spådde i en morgenrapport tidligere denne uken en nokså solid prisvekst på kort sikt.

Bankens eksperter ventet en sesongjustert vekst i februar på 0,7 prosent, altså en vekst som er en god del sterkere enn normalt for måneden.

Les også: Får ikke solgt landet dyreste bolig: Nå leier Mona Høiness ut

Eiendom Norge fortsatt vekst i boligprisene fremover og mange omsetninger. Slik situasjonen er nå, er det ifølge Lauridsen bare høyere renter som kan dempe den kraftige prisveksten i boligmarkedet.

- Flere områder i Norge har nå en årsvekst i boligprisene på over 10 prosent. Vi har ikke sett en så sterk utvikling i boligmarkedet i Norge siden 2016.

- En for sterk utvikling i boligprisene vil øke risikoen for finansielle ubalanser i Norge. Det gjør at vi mener det vil være riktig av Norges Bank å sette opp renten i år. Etter vårt syn vil det være klokt av Norges Bank å øke renten allerede ved rentemøte i juni, avslutter Lauridsen.

Men banken ser for seg at prisveksten vil begynne å avta etter første kvartal. Det betyr at årsveksten i 2021 begynner å nærme seg en topp. Handelsbanken legger nå til grunn at årsveksten vil avta markert gjennom andre halvår i år.

Renteeffekten begynner å tømmes ut i markedet. Samtidig vil forventede renteøkninger vil ha en ytterligere prisdempende effekt. Men snakker vi om boligmarkedet i 2022.