Ferske tall fra Eiendom Norge viser at boligprisene i Norge falt med 1,3 prosent i desember. Korrigert for det som er normale sesongvariasjoner, var det en nedgang på 0,2 prosent.

Det betyr at boligprisene utviklet seg litt svakere enn det som er normalt for måneden. Et typisk fall i desember er på mellom 0,5 og 1 prosent. Både Handelsbanken Capital Markets og DNB Markets så for seg en sesongjustert oppgang i desember på 0,2 prosent.

I 2021 steg boligprisene i Norge altså med 5,2 prosent. Det er noe mer enn det som over tid regnes som en normal årsvekst. Eiendom Norge venter at boligprisene i 2022 vil stige med 4 prosent og med 3 prosent i Oslo.

Les også: Skal du kjøpe eller selge bolig fra nyttår? Takstmann kommer med advarsel

Klart fallende

- Boligprisene i Norge sank i desember som normalt for måneden. Antall solgte boliger derimot er alt annet enn normalt. Det har aldri tidligere blitt solgt så mange boliger i løpet av en desember-måned som i 2021, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding onsdag.

- Boligprisveksten i Norge i 2021 endte på 5,2 prosent, men det er store forskjeller i landet. Blant de største byene hadde Kristiansand den største veksten gjennom året på 9 prosent. Oslo skiller seg ut i motsatt ende med en svak vekst gjennom året på 2,2 prosent. Dette innebærer at hovedstaden har hatt realprisnedgang i 2021, fortsetter han.

DNB Markets skriver i en kort kommentar til tallene at desembertallene bekrefter inntrykket av at ganske stabilt boligmarked. De ser for seg en moderat prisoppgang det kommende året.

I Oslo steg boligprisene i Oslo med 0,1 prosent i desember, men det er likevel svakere enn det som er vanlig. Både Bergen og Stavanger hadde en svakere utvikling enn normalt for desember, mens i Trondheim var det en sesongjustert oppgang med 0,7 prosent. Årsveksten er på hele 8,7 prosent.

Les også: Færre kjøper boliger sammen med andre

Ingen krisestemning

- Det er ingen krisestemning i markedet, da det er normalt at prisene faller litt i desember. At prisene nå flater ut, er i tråd med våre prognoser, og vi tror på relativt stabile boligpriser i 2022, sier Randi Marjamaa, leder for privatmarkedet i Nordea Norge i en kommentar til de ferske tallene.

- Vi opplever ikke at kundene våre sitter og venter på at prisene skal falle. Tvert imot har vi en jevn strøm av søknader om finansieringsbevis, og det fortsatte også gjennom julehøytiden, fortsetter hun.

Adm. direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund sier at det knytter seg stor spenning til utviklingen i 2022.

- Det går en grense for hvor ofte nordmenn har behov for å flytte, og vi forventer derfor mer normale omsetningsvolumer i 2022, sier Geving.

Les også: Boligdrømmen ble oppfylt på en usedvanlig måte

4 millioner

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge ved utgangen av 2021 var på 3.96 millioner kroner. Oslo ligger suverent høyest med drøye 6 millioner. Blant de øvrige større byene i Norge er det bare Tromsø som har en snittpris på over 4 millioner.

Tolvmånedersveksten har falt klart gjennom det siste året. Den toppet ut i mars på 12,5 prosent og har så falt mer eller mindre sammenhengende. Lauridsen venter en lavere årsvekst fremover.

2021 vil også gå inn i historien som et rekordår i antall omsetninger. DNB meldte tirsdag at det aldri er det blitt omsatt så mange boliger i Norge, verken i desember eller for året som helhet.

Over 100.000 solgte boliger

I desember ble det solgt 4055 boliger i Norge, som er 6,4 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2020. I 2021 ble det solgt 102.596 boliger i Norge, og det er 3 prosent flere enn i 2020.

- Med de mange salgene i desember fikk vi for første gang i boligprisstatistikkens historie over 100 000 solgte bruktboliger gjennom et år. Nesten halvparten av veksten i antall transaksjoner er kommet i Agder og Rogaland. Denne regionen har i 2021 fått et løft i boligpriser og omsetning etter nesten et tiår med svak utvikling, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 51 dager å selge en bolig i desember 2021, opp fra 35 dager i november.

- Det går svært raskt å selge en bolig i Norge, og vi må tilbake til 2012 for å finne raskere omløpshastighet i boligmarkedet, sier Lauridsen.