Gå til sidens hovedinnhold

Boligpriser

Det er to hovedstatistikker som måler prisutviklingen på boliger. Disse gis ut av Statistisk Sentralbyrå, og Eiendom Norge.

Det finnes en rekke forskjellige statistikker og verktøy for å finne boligpriser. De to viktigste er statistikken fra Eiendom Norge som gis ut månedlig, og fra SSB som gir den ut kvartalsvis.

Prisstatistikk fra SSB

SSB publiseres prisindekser for alle tre boligtyper pluss en totalindeks for alle regioner og storbyer. Totalt er det 11 regioner det lages statistikk på. For noen regioner publiseres det ikke indekser for småhus på grunn av få omsetninger, noe som gir stor usikkerhet.

Statistikken går tilbake til 1992.

Se prisutviklingen fra 2007 til i dag i de forskjellige distriktene.

Prisstatistikk fra Eiendom Norge

Eiendom Norge gir ut månedlig prisstatistikk på boligmarkedet. Statistikken er utarbeidet av Eiendomsdata, basert på tall hentet fra FINN.no.

Denne statistikken går tilbake til 1985. Det var på dette tidspunktet vi kan si vi fikk fri prisfastsettelse på boligmarkedet.

Tabellen viser gjennomsnittlig prisendring mellom årene.

Her kan du se prisutviklingen etter boligtype.

Priser fra OBOS

OBOS' pris- og omsetningsstatistikk utarbeides månedlig. Prisene er inkludert fellesgjeld.

Pris- og omsetningsstatistikken for OBOS-tilknyttede boliger er basert på registrerte overdragelser i OBOS-tilknyttede borettslag.

Her finner du prisutviklingen fra 1988 til i dag.

Her finner du de månedlige oppdaterte priser på OBOS' sine sider.

Dette er boligene omsatt for

Denne prisstatistikken viser hva boliger i gjennomsnittet av prisene som boliger er omsatt for.

Statistikken tar utgangspunkt i antall tinglyste eiendomsomsetninger med tilhørende omsetningsverdi. Sammensetningen av de omsatte eiendommene varierer over tid med hensyn til størrelse, standard og beliggenhet. Endringer i gjennomsnittlig kjøpesum for en eiendomstype fra ett år til det neste gir derfor ikke et riktig bilde av prisutviklingen.

Se hva gjennomsnittlig omsetningspris har vært fra 1993

Her finner du statistikken på SSB.no.

Utviklingen i kvadratmeterpriser

SSB gir ut statistikk for kvadratmeterpriser på selveierboliger og borettslagsleiligheter.

Her finner du utviklingen i kvadratmeterpriser.

Kvadratmeterpriser i kommunene

SSB gir ut statistikk over kvadratmeterpriser på eneboliger, småhus, og blokkleiligheter.

Her finner du kvadratmeterprisene i kommunene

Forskjeller i prisutvikling mellom Eiendom Norge og SSB

Statistikken bygger på omtrent de samme tallene. Men det kan bli visse forskjeller i målt verdiendring. Oversikten under viser verdiendringene år for år på de to statistikkene, og forskjellene mellom dem.

Verdiendringen er målt ved at det gjennomsnittlige prisnivået mellom to år er målt mot hverandre.

År SSB Eiendom Norge Forskjell
1993 0,9 % 6,3 % -5,5 %
1994 13,1 % 14,2 % -1,1 %
1995 7,3 % 7,6 % -0,3 %
1996 9,2 % 10,6 % -1,3 %
1997 11,7 % 8,8 % 2,9 %
1998 11,2 % 14,4 % -3,2 %
1999 11,2 % 13,1 % -1,9 %
2000 15,7 % 15,1 % 0,6 %
2001 7,0 % 7,7 % -0,7 %
2002 5,0 % 6,7 % -1,7 %
2003 1,7 % 1,8 % -0,1 %
2004 10,2 % 12,3 % -2,1 %
2005 8,3 % 9,2 % -1,0 %
2006 13,7 % 15,0 % -1,3 %
2007 12,6 % 11,3 % 1,3 %
2008 -1,1 % -4,8 % 3,7 %
2009 1,9 % 0,0 % 1,9 %
2010 8,3 % 6,7 % 1,6 %
2011 8,0 % 9,0 % -1,0 %
2012 6,6 % 7,1 % -0,5 %
2013 3,9 % 4,6 % -0,7 %
2014 3,0 % 2,3 % 0,7 %
2015 6,1 % 7,2 % -1,1 %
2016 7,1 % 8,3 % -1,2 %
2017 5,7 % 5,0 % 0,7 %
2018 1,4 % 0,8 % 0,6 %

Kilde: Eiendom Norge og SSB.

Boligpriskalkulatorer:

Boligprisutviklingskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du beregne gjennomsnittlig prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet helt siden 1992. Kalkulatoren beregner også prisendringer på bolig i forhold til lønnsøkningen.

Boligprisutvikling kvartalsvis
Her kan du beregne gjennomsnittlig kvartalsvis prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet tilbake til 2012.