Her finner du kalkulatoren Boligprisutvikling -kvartalsvis.

Om kalkulatoren

Her kan se beregne fem år bakover for hvert kvartal. Velg hvilket kvartal du vil regne fra, og velg deretter distrikt.

Kalkulatoren regner da ut hvor mye prisene har endret seg i denne perioden fra det kvartalet du valgte.

Tallene er hentet fra SSB.

Kalkulator for sammenligning år for år fra 1992

Du kan også bruke en annen boligpriskalkulator. Denne kalkulatoren viser den gjennomsnittlige endringen i prisnivået i distriktet du har valgt. Kalkulatoren regner ut den årlige gjennomsnittlige verdiendringen, samt periodens totale verdiendring.

Her finner du boligprisutvikling-kalkulatoren.

Les mer om boligpriser:

Boligprisstatistikken
Det er mange tall for boligpriser. Her kan du lese mer om de forskjellige statistikkene på dette området.

Kalkulatorer:

Boligformuekalkulator
Hvis du er lenge i boligmarkedet, er det også sannsynlig at du vil opparbeide deg en stor boligformue. Her får du et anslag på hvor stor boligformue du opparbeider deg over et livsløp, med realistiske forutsetninger.

Formuesskatt og boligverdier
Med denne kalkulatoren kan du se hvordan skatten endrer seg når boligprisene endrer seg.