Les mer om kalkulatoren under.

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no.

Se oversikten over alle kalkulatorene på Nettavisen.

Se oversikten over alle Nettavisens privatøkonomiske verktøy.

Om boligpriskalkulatoren

Velg hvilket årstall du vil regne fra, velg deretter distrikt. Kalkulatoren regner da ut en rekke tall for boligprisutviklingen.

Tallene tar utgangspunkt i årsgjennomsnittet. Dette er gjennomsnittet av alle kvartalstallene for hvert år. Den måler altså ikke fra dato til dato, for eksempel fra 31.12 til 31.12.

Verdiendring i perioden

Kalkulatoren viser den gjennomsnittlige endringen i prisnivået i distriktet du har valgt. Kalkulatoren regner ut den årlige gjennomsnittlige verdiendringen, samt periodens totale verdiendring.

Det kalkuleres verdiendringer for det totale markedet, eneboliger, leiligheter og delte boliger.

Boligprisutvikling i forhold til lønnsøkning

Her blir lønnsutviklingen sammenlignet med boligprisutviklingen i den perioden og distriktet du har valgt. Et positivt tall betyr at prisutviklingen på boliger har vært bedre enn lønnsutviklingen.

Forskjellen blir oppgitt både som gjennomsnittlig årlig endring, og totalendring.

Hva skal boligen din være verdt?

Du kan legge inn hva du kjøpte boligen for, kalkulatoren regner ut hva boligen din skal være verdt i dag. Dette er en beregning som kun viser hva den skulle være verdt, hvis prisutviklingen på din bolig har fulgt den gjennomsnittlige prisutviklingen.

Om dataene

Du kan velge årstall fra 1992 og senere. Før dette er det ikke laget statistikk. I enkelte distrikter går ikke tallene så langt tilbake. Da vil feltet for verdiendring være blankt.

Alle distrikter har data tilbake til 2005. Før dette er det avhengig av at det er data som kan kobles sammen. Fra før dette året vil det være omtrent halvparten av distriktene det kan konstrueres tidsserier på.

Tallene er hentet fra SSB.

Kvartalsvis kalkulator

Du kan også bruke en tilsvarende kalkulator som beregner for de samme distriktene. I denne kan du beregne verdiendringer kvartalsvis. Denne beregner altså fra kvartal til kvartal. Den passer hvis du skal se prisutviklingen i de siste kvartalene.

Her finner du den kvartalsvise boligpriskalkulatoren.

Les mer om boligpriser:

Boligprisstatistikken
Les mer om denne statistikken.

Kalkulatorer:

Boligformuekalkulator
Hvis du er lenge i boligmarkedet, er det også sannsynlig at du vil opparbeide deg en stor boligformue. Her får du et anslag på hvor stor boligformue du opparbeider deg over et livsløp, med realistiske forutsetninger.

Formuesskatt og boligverdier
Med denne kalkulatoren kan du se hvordan skatten endrer seg når boligprisene endrer seg.