Tall fra Boligprodusentenes Forening for februar viser at salget av nye småhus og leiligheter hittil i år ligger henholdsvis 14 prosent og 32 prosent over fjorårets nivåer. Salget av eneboliger ligger derimot 22 prosent bak. De seneste tolv månedene er det solgt 27.818 boliger.

Ser vi på utviklingen det seneste året, er salget av nye leiligheter økt med 16 prosent, mens salget av eneboliger har falt med 10 prosent.

I januar lå salget av nye boliger 32 prosent over tilsvarende måned i fjor. Samtidig var igangsettingen av nye boliger rekordlav.

Totalt har igangsettingen av nye boliger falt med 5 prosent fra februar 2018 til februar 2019. Det er spesielt bygging av nye småhus og eneboliger som trekker ned tallene.

Bekymret

Og i Oslo går igangsettingen av nye boliger den gale veien . Adm. direktør Per Jäger i Boligprodusentenes Forening er igjen bekymret for igangsettingen av nye boliger i Oslo-markedet, sier Jæger.

- Våre tall viser at det de siste 12 månedene er blitt igangsatt nærmere 1500 færre boliger enn boligbehovet på 5000. Dette vil få konsekvenser for boligprisene om ett til to år, sier Jäger i en pressemelding.

Oslo peker seg klart ut i negativ retning i forholdet mellom fremtidig boligbehov og tilførsel. I fylker som Østfold og vest-Agder bygges det også for få boliger. I Trøndelag er det ifølge Boligprodusentenes Forening et tilbudsoverskudd på 1000 boliger.