Ordene ble skriblet ned på en sponplate på loftet av huseier noen år før han solgte huset. I år måtte han ut med 200.000 kroner på grunn av setningene han hadde skrevet. Nye eiere fant nemlig muggsopp på loftet, skriver Dagens Næringsliv.

Etter boligkjøpet fant de nye eierne muggsopp, og det ble konkludert med at soppen var der som følge av dårlig utført arbeid i forbindelse med isolering av loftet. De nye eierne bestemte seg for å klage saken inn for Finansklagenemnda, og krevde 200 000 kroner i prisavslag.

Nemda konkluderte ut i fra beskjeden på sponplatene med at selger forsto at kvaliteten på arbeidet utført var for dårlig.

– Selv om selger ikke nødvendigvis kjente til muggsoppen, indikerer teksten på sponplatene at han både forsto at innredningen av loftet var gjort ved noens egeninnsats og at kvaliteten på det som var blitt gjort var mangelfull. Dette er noe selger skulle ha opplyst om, skriver nemnden i sin avgjørelse.

Selger mente på sin side at han kom hadde kommentert på det visuelle arbeidet som var gjort: Da han skulle legge panel utenpå sponplatene ble det vanskelig å legge pent på grunn av måten sponplatene var satt opp på. Selger mente beskjeden kun viser til dette, og nektet for at han visste om muggsoppen.

– En «flåsete» kommentar, absolutt, men den sier på ingen måte at vi hadde kjennskap til feil i takkonstruksjonen, forklarte selgeren.

Finansklagenemnda konkluderte til tross for selgers argumenter med at arbeidet utført på loftet burde vært opplyst om, og gav kjøper medhold. Selger måtte derfor akseptere et prisavslag på 200 000 kroner takket være 18 små ord.