KVADRATUREN (Nettavisen Økonomi): Det kom overraskende på de fleste, ikke minst eiendomsbransjen selv, da boligprisene steg med 1,9 prosent i mai - 1,4 prosent korrigert for normale sesongsvingninger.

Det var mer enn én prosent over forventningene. DNB Markets ventet en sesongkorrigert økning i boligprisene på 0,3 prosent. I Oslo steg prisene med hele 2,4 prosent i mai.

Det var derfor spenning knyttet til tallene Eiendom Norge, som representerer så å si alle meglere i Norge, la fram fredag formiddag. I forkant kom Obos-tallene, som viste vekst også i juni - opp 0,4 prosent i Oslo og 0,2 prosent på landsbasis. Det var på samme nivå som juni 2019.

De nye tallene fra Eiendom Norge viser at prisene steg med 0,8 prosent i juni. Det er 3,5 prosent høyere prisnivå enn for et år siden. Korrigert for sesongvariasjon steg boligprisene med 1 prosent i juni. Sterkeste prisvekst var i Asker og Bærum, med 3,1 prosent.

- Markedet har hentet seg inn igjen

I Oslo var prisveksten 1,4 prosent, men 1,7 prosent sesongjustert. Årsveksten for landet var på 3,5 prosent i juni. Det er ny junirekord for prisvekst i Oslo.

Eiendom Norge forventer en moderat vekst framover. I snitt tar det nå 50 dager å selge en bolig, men 25 dager i Oslo.

- En voldsomt kraftig vekst. Det er solgt 1,7 prosent færre boliger enn i samme periode i fjor, men markedet har hentet seg inn igjen, fastslår Henning Lauridsen, direktør i Eiendom Norge.

- Det er bra for husholdningen og norsk økonomi at vi har hatt denne innhentingen. I tiden framover kan vi se en svakere utvikling, på grunn av usikkerhet og avhengig av koronasituasjonen, sier Lauridsen.

Arbeidsledigheten har ikke påvirket markedet så mye, og rentekuttene gir tilgang på kreditt, understreker Lauridsen. Gjeldsveksten har falt, og med fortsatt lave smittenivåer vil nyboligmarkedet trolig også normaliseres, tror han.

Flere solgte boliger

I april og mai falt omsetningen i boligmarkedet betydelig, men i juni har det vært en kraftig vekst i antall nye boliger på markedet og antall solgte boliger.

– Dette tyder på at boligmarkedet oppleves som trygt og forutsigbart, sier Lauridsen.

I juni ble det solgt 11.342 boliger i Norge, 14,5 prosent flere enn i tilsvarende måned i fjor. Så langt i år er det solgt 49.319 boliger i Norge, 1,7 prosent færre enn på samme tid i 2019.

Raskest salgstid hadde Oslo, med 25 dager, og tregest gikk det i Stavanger og omegn der det tok 71 dager.

– Salgstiden er stabil og på et noe høyere nivå enn de foregående årene, sier Lauridsen.

- Ikke forestilt oss dette

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund bemerker at koronaeffekten paradoksalt nok er positiv for boligmarkedet.

– På det mørkeste i mars tok vi høyde for et større omsetningsfall og en svakere prisutvikling enn normalt. Vi hadde ikke forestilt oss den utviklingen vi nå ser, sier han.

Samtidig er Geving bekymret for at vi kan få en ny periode med ukontrollert prisvekst, særlig i Oslo-regionen.

Nesten to prosent i borettslagene

NBBL, som representerer borettslagene, la fram statistikk på torsdag som viste at borettslagsboliger steg 1,8 prosent nominelt i andre kvartal 2020.

- Etterspørselen i boligmarkedet har vært overraskende robust i møte med koronakrisen. Rentekuttene har utvilsomt vært en kraftig stimulans. Men vi skal heller ikke undervurdere betydningen av de store finanspolitiske krisepakkene som kom raskt på plass, sa sjeføkonom i NBBL, Christian Frengstad Bjerknes i presentasjonen av tallene.

Les også: Investere i bolig? Ekspertene er ikke i tvil om hvilke Oslo-områder du bør gå for (+)

Ifølge Frengstad Bjerknes var dette overraskende høy prisvekst. Samtidig advarte han mot ubegrunnet optimisme og pekte på flere tendenser som kan svekke boligmarkedet på lengre sikt: kraftig økonomisk nedgang internasjonalt, fall olje- og boliginvesteringer, boliglånsforskriften og usikkerheten fram til en Covid 19-vaksine er på plass.

- Rekordartet juni

Leder i DNB Eiendom, Terje Buraas, forteller om en rekordsterk juni med høy aktivitet og mye salg:

- Antall solgte enheter ligger 10–15 prosent over fjoråret, og vi har hatt en prisøkning på over én prosent blant boligene vi har solgt.

Les også: Rekordhøye leiepriser i Oslo

I en melding sendt ut onsdag forventet Buraas en “historisk økning på opp mot 2 prosent (sesongjustert)”. Juni er vanligvis en måned med lavere aktivitet, hvor det ikke er unormalt med prisnedgang på mellom 0,6 og 0,7 prosent.

Buraas tilskriver de gode juni-tallene blant annet at såvel selgere som kjøpere og meglere ferierer hjemme eller i Norge i år og følger boligmarkedet tett.

- DNB Eiendom har tatt inn vesentlig flere oppdrag enn i juni 2019, og mye tyder på trenden vil fortsette utover sommeren og høsten. Vi ser også at utstedelser av finansieringsbevis ligger over normalt for sommeren, og det bekrefter at det både er kjøpere og selgere ute i markedet.

Les også: Obos-tallene: Fortsatt prisvekst, på tross av krisen

Et oppdemmet behov fra mars og april, samt utsikter til lave renter fremover, forklarer mye av den store interessen nå, tror Buraas.

- Så langt er vi ikke bekymret for prisvekst fordi boligmarkedet har vært svært stabilt og velfungerende, og prisveksten har heller ikke vært unormal høy over tid. Men vi må huske på at vi lever i en usikker tid der Korona kan blusse opp igjen, og de økonomiske utfordringene er uforutsigbare, sier Terje Buraas.