Gå til sidens hovedinnhold

Boligutleie som investering

Her skal vi se på ulike forhold rundt det å investere penger i en bolig, for så å leie den ut.

Boligutleie er den mest arbeidskrevende formen for pengeplassering. Uansett følger det med en del administrativt arbeid. Det kan også bli en del «vaktmesterjobbing», hvor mye avhenger av alderen på leiligheten eller boligen.

Den viktigste delen av vurderingen finner du i denne artikkelen:

Slik beregner du lønnsomhet av å investere i en utleieleilighet.

Og i denne kalkulatoren: Utleieboligkalkulator

Skatt ved utleie

Ved utleie av bolig som du selv ikke bor i, skal leieinntektene inntektsføres. I selvangivelsen skal skjemaet «Årsoppgjør for utleie av fast eiendom» legges ved. Se også kalkulatoren Regnskapsligning av boligen.

Utgiftene i forbindelse med utleieforholdet er fradragsberettiget. Forsikring, fellesutgifter, offentlige avgifter, og vedlikehold er typiske utgifter. Overskuddet skattlegges som alminnelig inntekt (nettoinntekt), og skattlegges dermed med 23 prosent. Formuesverdien av bolig er for utleie (sekundærbolig) er nå 90 prosent av markedsverdien. Formuesfordelen ved kjøp av sekundærbolig er derfor svært liten. Du kan maksimalt spare 0,085 prosent i formuesskatt.

Skatt ved salg

Ved salg er gevinsten skattepliktig. I gevinstregnestykket legger du til dokumentavgiften på kjøpesummen. I tillegg trekker du fra salgskostnadene, der meglerkostnaden utgjør hovedtyngden.

Du kan gjøre gevinsten skattefri ved å selv flytte inn i boligen. Da må du bo der i minst 12 måneder for å ha rett til skattefri gevinst.

Les også:

Utleie i egen bolig

Gevinst/tap ved salg av bolig

Kalkulatorer:

Utleieboligkalkulator
Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å investere i en bolig, for så å leie den ut.

Utleiefinansieringskalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye skattefritt utleie i egen bolig dekker av lånekostnadene.

Leieprisforventningskalkulator
Her kan du se hvilke faktorer som påvirker leiefastsettelsen på lang sikt.

Skatt på boligutleie via Airbnb
Kalkulatoren beregner skatten du får ved å bruke nettbaserte markedsplasser som Airbnb når du leier ut boligen helt eller delvis.

Boligformuekalkulator
Hvis du er lenge i boligmarkedet, er det også sannsynlig at du vil opparbeide deg en stor boligformue. Her får du et anslag på hvor stor boligformue du opparbeider deg, med realistiske forutsetninger.